ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ANALİZLER MERKEZİ – TÜRKSAM DÖNEMSEL VE UZUN SÜRELİ STAJ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

Aşağıdaki metinde TÜRKSAM’da staj yapmak isteyenler için gerekli şartlar verilmiştir. Staj programına katılanlara TÜRKSAM’ın sağlayacağı teknik ve fiziki şartlar ile kurumsal tecrübe neticesinde katılımcıların aşağıdaki amaçlara ulaşabilmesi hedeflenmektedir: TÜRKSAM’da staj programlarını başarıyla bitirenlerin ilgili bölümlerde bilgi, görgü ve tecrübelerini artırması, araştırma faaliyetlerinde bulunarak analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi, stratejik raporların hazırlanması çalışmalarına katılması, yerel ve yabancı kaynaklara ulaşılması, araştırma metotlarının öğrenilmesi, toplanan ham ve yarı işlenmiş bilgilerin işlenerek birer stratejik bilgiye dönüştürülmesi metotlarının öğrenilmesi, strateji merkezlerinde çalışma tecrübesinin elde edilmesi gibi hedeflere ulaşmış olacaklardır.

 

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 

TÜRKSAM’da staj yapabilmek için Türkiye’de ve yurt dışındaki üniversitelerde aşağıda belirtilen Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Öğrencileri ve (mezunları) ile; TÜRKSAM’ın faaliyet alanlarına giren konularda bilgi ve tecrübelerini artırmak isteyen kamu ve özel sektör kuruluşları çalışanları ile istekli diğer şahıslar staj için başvurabilirler.

 

Stajda öncelik eğitimini şu alanlarda alan ve/veya sürdürenlere verilecektir.

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Kamu Yönetimi

Hukuk

Tarih

İktisat, İşletme vb.

Filoloji / Mütercim Tercümanlık

Güvenlik Bilimleri

Sosyoloji, Felesefe

İletişim, Televizyonculuk, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

 

Yukarıda verilen bölüm isimleri bir öncelik sıralaması değildir. Bunların dışında başka bölümde okuyan öğrenciler de TÜRKSAM faaliyetlerine uygunluk açısından ikna edici bulundukları takdirde staj programına kabul edilebilirler. Ayrıca üniversitelerde eğitim almayan veya diğer kişilerin staj durumları başvuru sonrasında değerlendirilebilecektir.

 

TÜRKSAM’ın Sorumlulukları

 

Staj programı süresince TÜRKSAM, katılımcıların stajlarını yapabilmeleri için her türlü ofis malzemelerini ve teknik materyali sağlar. Staj programına katılanlara alanındaki tecrübeleri araştırmacılardan dönemsel dersler verilecek ve bir Staj Bitirme Çalışması hazırlanması istenecektir. Bu çalışmalardan başarılı bulunanların hazırlayacakları makalelerin TÜRKSAM web sitesi ve dergilerinde yayınlanması da söz konusu olabilecektir.

 

TÜRKSAM stajyerleri TÜRKSAM birimlerinde akademik ve ofis çalışmaları yaparlar. Program bu alanlardan sadece bir tanesini kapsamaz. Yöntem konusunda TÜRKSAM Başkanlığı yetkilidir.

 

Katılımcıların staj yapacakları ülke ve/veya konu stajyerin yetenek ve ilgi alanı ile orantılı olmak kaydıyla TÜRKSAM tarafından belirlenecektir.

 

Katılımcılara stajlarını başarıyla tamamlamaları halinde bir staj sertifikası verilmektedir.

 

TÜRKSAM stajyerlere konaklama, ulaşım ve sağlık sigortası gibi hususları sağlamakla yükümlü değildir.

 

Stajyerlerin Sorumlulukları

 

Katılımcıların Görev ve Sorumlulukları

 

Staj programına katılanlardan istenen “Staj Bitirme Çalışması”nı hazırlamaları gerekmektedir.

 

Bu çalışmayı hazırlamayanlara staj bitirme belgesi verilmez ve stajları başarısız sayılır.

 

TÜRKSAM tarafından düzenlenen her türlü toplantı, konferans ve uygulamalara katılırlar.

 

TÜRKSAM Başkanlığı’nca ve/veya danışman araştırmacılar tarafından kendilerine verilen TÜRKSAM faaliyet alanları ile ilgili her türlü görevleri yerine getirirler.

 

Katılımcılar TÜRKSAM mesai saatlerine ve bunun dışında kendilerine yapılan katılım çağrılarına uymak zorundadırlar.

 

Katılımcılar TÜRKSAM’ın belirleyeceği çalışma saatlerine uymak durumundadırlar. Stajyerlerin başarı belgesi alabilmek için staj ve eğitim süresinin en az yüzde 75’ine katılması ve bu programı başarı ile tamamlaması gerekmektedir. TÜRKSAM’da bulundukları süre boyunca TÜRKSAM’ın kurallarına uymayı kabul ederler.

 

TÜRKSAM katılımcıların başvuru esnasında verdiği bilgilerin doğruluğu konusunda sorumlu değildir. Bu bilgilerin staj süresince veya sonrasında bu bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde TÜRKSAM her türlü hizmetini durdurabilir veya iptal edebilir. İlk bilgilere dayanan her türlü haklar ve belgeler de geçersiz hale gelebilir. Programa katılmış olan tüm stajyerler başvuru anındaki bilgilerinin doğru olduğunu kabul ederler ve TÜRKSAM’daki her türlü faaliyetlerinde kurumun kurallarına uymayı taahhüt ederler. Bu konuda doğacak herhangi bir sorunda TÜRKSAM hiçbir sorumluluk kabul etmez. Staj Programı’na katılırken beyan edilen bilgilerin doğruluğundan stajyerler sorumludur.

 

Stajyerler TÜRKSAM’da bulundukları süre boyunca TÜRKSAM’ın kurallarına uymayı kabul ederler.

 

TÜRKSAM Stajyerleri genel ahlak kuralları ve yasalara uymakla mükelleftirler.

 

Başvuru Şekli ve Zamanı

 

Staj ve eğitim programları 15 günlük, aylık, dönemsel ve uzun süreli stajyerlik olarak yapılabilmektedir. Başvuru tarihlerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Aylık ve dönemsel programlar için başvurular yapılabileceği gibi uzun süreli stajyerlik konusunda da başvuru yapılabilir. Staj süresi gerek görüldüğü zaman karşılıklı konuşularak uzatılabilir. Her başvurunun mutlaka başvurulmak istenen zaman diliminden en az 15 gün önce yapılması gerekmektedir. Yaz dönemi stajlarına yoğun başvuru olduğu için bu dönemde 15 günlük başvurular kabul edilmemektedir.

 

Başvuru aşağıdaki belgelerle belirtilen adrese sadece elektronik posta yoluyla yapılabilir.

 

Staj başvurusu için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

Staj Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 

Başvuru için öncelikle sitemizin “Staj” bölümündeki Staj Talep Formunun tam ve fotoğraflı bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu belge doldurulduktan sonra staja kabul edilenlerden aşağıdaki belgeler istenecektir. Bu belgenin sadece Word formatında gönderilmesi gerekmektedir. Belgeye imza atılması şart değildir.

 

– Not dökümü (Transkript)

 

Staj Başlangıç Tarihi ve Diğer Şartlar

 

TÜRKSAM’da staj dönemi yılın 12 ayıdır. Her staj dönemi ayın ilk iş günü başlar. İlgilenilen döneme katılmak için en az bu tarihten 15 gün öncesine kadar müracaat etmek gerekmektedir. Müracaatların staj@turksam.org adresin yapılması gerekmektedir.

Staj sonuçları kazananların e posta adreslerine mail göndermek suretiyle bildirilecektir.

TÜRKSAM Stajyerleri için belirli bir giyim kısıtlaması getirmemektedir. Bu çerçevede günlük giyilebilecek kıyafetler ile staja gelinebilecektir.

Mesai saatleri 9.00 – 18.00 saatleri arasındadır.

TÜRKSAM ve staj programı ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek için TÜRKSAM'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine üye olunması tavsiye olunur.

 

Diğer Hususlar

 

TÜRKSAM bu yönetmelikte belirtilen kuralların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

 

Staj programına katılanlar istedikleri zaman programdan ayrılabilirler. O ana kadar gördükleri dersler ve katıldıkları faaliyetler onlara herhangi bir hak doğurmaz.

 

Her türlü anlaşmazlıkta Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

 

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ YÖNETMELİĞİ

 

Yabancı öğrenciler için yukarıdaki bütün şartlar geçerlidir. Buna ilave olarak yabancı öğrencilerin Türkçe bilmeleri tercih sebebi olacaktır. Ancak bu kabul için şart değildir. Yabancı öğrencilerin de ulaşım, konaklama, sağlık v.s. gibi ihtiyaçları tamamıyla kendileri tarafından karşılanır.

 

 TÜRKSAM Staj Koordinatörlüğü