Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi, Dış Ticaret Endeksi ile Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları öne çıkmıştır. Diğer taraftan Merkez Bankası TL’nin değer kaybını azaltmaya yönelik müdahalede bulunmuştur.

 

Sanayi Üretim Endeksi

 

Sanayi Üretim Endeksi, ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi için hesaplanmakta olup GSYİH büyüme oranıyla çok yüksek düzeyde ilişkiye sahip olması bakımından oldukça önemlidir.

 

 • Sanayi Üretim Endeksi, 2017 yılı Eylül ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artmıştır.
 • Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 10,4 oranında artış göstermiştir.
 • Sektör bazında bakıldığında ise en büyük ağırlığa sahip imalat sanayinde bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,4 oranında artış gerçekleşmiştir.
 • Ana sanayi grupları bazında ise dayanıklı tüketim malları gerek bir önceki aya gerek bir önceki yıla göre en yüksek artışı göstermiştir.

 

Dış Ticaret Endeksleri

 

 • 2017 yılı Eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerine göre ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 8,9 oranında artış göstermiştir.
 • Miktar endeksleri bakımından ise ihracat miktar endeksi bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 5,5 oranında artarken, ithalat miktar endeksi ise yüzde 19,9 oranında artmıştır.
 • İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ise 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 106,6 olmuştur. Dış ticaret haddi 2016 yılına göre ise 6,1 puan gerilemiştir.

 

Finansal Yatırım Araçları

 

 • 2017 yılı Ekim ayında gerek Yİ-ÜFE gerek TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek getiri sırasıyla yüzde 3,93 ve 3,56 ile Amerikan Dolarında gerçekleşmiştir.
 • Mevduat faizi, Borsa İstanbul ve Devlet İç Borçlanma Senetleri ise yatırımcısına kaybettirmiştir.

 

Öne Çıkan Diğer Konular

 

 • ABD ile vize krizi, Alman bankalarının finansmanı sıkacak iddiası, ABD Merkez Bankası başkanı adayının kim olacağına ilişkin değerlendirmelerle başlayan ve ABD’nin Türk bankalarına yaptırım uygulayacağı iddiasıyla devam eden süreç sonunda Türk Lirası yüzde 10’a varan değer kaybı yaşamıştır.

 

 • Merkez Bankası geçen hafta zorunlu karşılıklar ve reeskont kredileri üzerinden piyasaya iki kez müdahale ederek değer kaybını azaltmaya çalışmıştır. Ancak alınan önlemlerin önemli bir etki doğurduğunu söylemek mümkün değildir.

 

 • Yaşanan gelişmeler yapısal sorunların yanı sıra özellikle son yıllardaki yanlış politikalar ve seçim ekonomisinin etkisi ile Türk ekonomisinin kırılganlığının boyutunu da göstermiştir. Diğer taraftan politika faizini artırmamak gayesiyle uygulanan örtülü faiz artırımı da dahil basiretsiz politikalar çok daha kötü bir tabloyla karşılaşma riskini de artırmaktadır.

 

 • Petrol fiyatlarındaki artış mevcut durumda da önemli bir sorun olan cari açığın daha da büyümesine sebebiyet verecektir.

 

 • Diğer taraftan Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan nakit gerçekleşme verilerine göre 2017 Ocak – Ekim döneminde toplam 73,5 milyar TL net borçlanma yapılmıştır. 2016 yılının aynı döneminde 26,9 milyar TL borçlanma yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda kamu finansmanı bakımından da bir sorun olduğu görülmektedir.