Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Tüketici ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri, Sanayi Üretim Endeksi ile Dış Ticaret Endeksleri öne çıkmıştır. TÜİK ayrıca, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını, Hazine Müsteşarlığı ise 2017 yılı Mayıs ayına ilişkin Nakit Gerçekleşmeleri açıklamıştır.

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüzde 11,72 oranında artmıştır. 2017 yılbaşından bu yana ise TÜFE’de artış yüzde 6,18 olarak gerçekleşmiştir. Ana harcama grupları bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda olmuş bunu yüzde 2,42 ile eğlence ve kültür grubu izlemiştir. 2016 yılı Mayıs ayına göre en yüksek artış alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 21,69 olarak gerçekleşmiş bunu yüzde 16,91 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izlemiştir.

 

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüzde 15,26 oranında artmıştır. 2017 yılbaşından bu yana ise Yİ-ÜFE’de artış yüzde 7,74 seviyesine çıkmıştır. Sektör bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 0,72 ile su temininde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise en yüksek artış yüzde 16,77 ile imalatta olmuş bunu yüzde 13,95 ile madencilik ve taş ocakçılığı takip etmiştir. Ana sanayi grupları bazında ise bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,74 ile dayanıklı tüketim malları grubunda olmuştur. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise en yüksek artış yüzde 20,04 ile ara malı grubunda olmuş bunu yüzde 14,34 ile dayanıklı tüketim malı takip etmiştir.

 

Sanayi Üretim Endeksi, ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi için hesaplanmakta olup GSYİH büyüme oranıyla çok yüksek bir korelasyona sahip olması bakımından oldukça önemlidir. Sanayi Üretim Endeksi, 2017 yılı Nisan ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 2,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 oranında artmıştır. Sektör bazında bakıldığında ise en büyük ağırlığa sahip imalat sanayinde bir önceki aya göre yüzde 2,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Mal grupları bazında ise sermaye malı grubundaki yüzde 12,2 oranında artış dikkat çekmiştir.

 

TÜİK, 2017 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklamıştır. Buna göre ihracat birim değer endeksi 2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılı Nisan ayına göre yüzde -1,2 oranında azalırken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 7,4 oranında artış göstermiştir. Miktar endeksleri bakımından ise ihracat miktar endeksi bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 8,7 oranında, ithalat miktar endeksi ise yüzde 2,3 oranında artmıştır. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ise 2017 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 9,1 puan, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 105,5 olmuştur. 

 

2017 yılı Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklanmıştır. Buna göre 2017 yılı Mayıs ayında gerek Yİ-ÜFE gerek TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek getiri Borsa İstanbul 100 Endeksinde gerçekleşmiştir. Devlet İç Borçlanma Senetleri, mevduat faizi ile Euro da yatırımcısına reel olarak getiri sağlamıştır. En yüksek kayıp ise külçe altında yaşanmıştır. 3 ve 6 aylık dönemlerde en yüksek reel getiri yine Borsa İstanbul’da sağlanırken 3 aylık dönemde ABD Doları, 6 aylık dönemde ise Devlet İç Borçlanma Senetleri yatırımcısına en fazla kaybettiren finansal yatırım araçları olmuştur.

 

Hazine Müsteşarlığı Mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıklamıştır. Buna göre 2017 yılı Mayıs ayında kurumlar vergisi beyan ve ödeme tarihlerinin Mayıs ayına uzatılmasının etkisiyle 56,1 milyar TL gelir elde edilirken 51 milyar TL gider gerçekleşmiştir. Özelleştirme ve Fon Gelirlerinden 0,45 milyar TL gelir elde edilmiş ve nakit dengesi 5,55 milyar TL fazla vermiştir. Mayıs ayında toplam 8,8 milyar TL borçlanma yapılmıştır.

 

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise toplam 246,4 milyar TL gelir elde edilmişken 24,9 milyar TL’si faiz ödemesi olmak üzere 275,2 milyar TL gider ödemesi yapılmış toplam 8,1 milyar TL tutarında özelleştirme ve fon gelirlerinin etkisiyle nakit dengesi -20,7 milyar TL olmuştur. Aynı dönemde 15,3 milyar TL tutarında dış, 21,3 milyar TL tutarında iç borç olmak üzere toplam 36,5 milyar TL net borçlanma gerçekleşmiştir.

 

Gelirler 2016 yılı Ocak-Nisan dönemine göre yüzde 10,1 oranında artarken, giderler yüzde 19,8 oranında artmıştır. 2016 yılı Ocak-Mayıs döneminde nakit dengesi 2,5 milyar TL fazla vermişken 2017 yılının aynı döneminde nakit dengesi -20,7 milyar TL açık vermiştir. Aynı dönemde 2016 yılında toplam 14,5 milyar TL net borçlanma yapılmışken 2017 yılında 36,5 milyar TL tutarında net borçlanma yapılmıştır.