Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, Sanayi Üretim Endeksi, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan Nakit Gerçekleşmeleri öne çıkmıştır.

 

TÜFE

 

 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,49 oranında artmıştır.
 • TÜFE, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 12,98 oranında artış göstermiştir.
 • Ana harcama grupları bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,77 ile giyim ve ayakkabı grubunda olmuş bunu 2,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler izlemiştir.
 • 2016 yılı Kasım ayına göre en yüksek artış yüzde 18,56 ile ulaştırma grubunda olmuştur. Bunu yüzde 15,78 ile gıda ve alkolsüz içecekler izlemiş sağlık grubunda yaşanan yüzde 12,38 oranında artış dikkat çekmiştir.

 

Yİ-ÜFE

 

 • Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,02, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 17,30 oranında artmıştır. 2017 yılbaşından bu yana ise Yİ-ÜFE’de artış yüzde 13,91 seviyesine çıkmıştır.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 18,86 ile imalat sektöründe yaşanmıştır.
 • Ana sanayi grupları bazında ise bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,02 ile ara malı grubunda olmuş bunu 2,87 ile sermaye malı izlemiştir.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ana sanayi grupları bazında en yüksek artış yüzde 23,43 ile ara malı grubunda olmuş bunu yüzde 18,36 ile sermaye malı takip etmiştir.

 

Sanayi Üretim Endeksi

 

Sanayi Üretim Endeksi, ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi için hesaplanmakta olup GSYİH büyüme oranıyla çok yüksek düzeyde ilişkiye sahip olması bakımından oldukça önemlidir.

 • Sanayi Üretim Endeksi, 2017 yılı Ekim ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artmıştır.
 • Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 7,3 oranında artış göstermiştir.
 • Sektör bazında bakıldığında ise en büyük ağırlığa sahip imalat sanayinde bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,7 oranında artış gerçekleşmiştir.
 • Ana sanayi grupları bazında ise sermaye malları gerek bir önceki aya gerek bir önceki yıla göre en yüksek artışı göstermiştir.

 

Finansal Yatırım Araçları

 

 • 2017 yılı Kasım ayında gerek Yİ-ÜFE gerek TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek getiri sırasıyla yüzde 3,95 ve 4,49 ile külçe altında gerçekleşmiştir.
 • Amerikan Doları ve Euro’da Kasım ayında yatırımcısına reel getiri sağlamıştır.
 • Mevduat faizi ve Devlet İç Borçlanma Senetleri ise yatırımcısına kaybettirmiştir.

 

Nakit Gerçekleşmeleri

 

 • Kasım ayında 0,8 milyar TL’si dış, 3,7 milyar TL’si iç olmak üzere toplam 4,5 milyar TL borçlanma yapılmıştır.
 • Ocak-Kasım döneminde ise gelirler 13 milyar TL’si iç, 65 milyar TL’si dış olmak üzere toplam 78 milyar TL borçlanma yapılmıştır.
 • Hazine Nakit Gerçekleşmelerine göre 44 milyar TL nakit fazlası sağlanmıştır.
 • Bu durum borçlanma yapılmak suretiyle fazla nakit temin edildiği göstermekte olup Hazine Müsteşarlığının amaçlarıyla çelişkili bir durum doğurmaktadır. Dönemsel farklılıklara uyum sağlamak amacıyla belli dönemlerde fazla borçlanma anlaşılır olmakla birlikte söz konusu eğilim uzun süredir devam etmektedir.
 • 7061 sayılı son torba yasa ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle harcama sınırı artırılmıştır. Ancak Kanun öncesi dönemde de Hazine Müsteşarlığı belirlenen sınırın üzerinden borçlanma yapmıştır.
 • Buna ek olarak Merkez Bankası politika faiz oranını çok düşük düzeyde tutarak fiili olarak işlevsiz hale getirmiş ve marjinal fonlama araçlarından faiz oranı daha yüksek geç likidite penceresini kullanmaya başlamıştı. Ancak bu araç üzerinden kullandırılan krediler de faiz üst sınırına dayanmıştır.
 • Tüm bu hususlar göz önüne alındığında para politikasının örtülü bir şekilde Hazine Müsteşarlığı üzerinden yürütülmesi gibi bir ihtimal ortaya çıkmaktadır.