Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile Merkez Bankası Enflasyon Raporu öne çıkmıştır. TÜİK ayrıca Turizm ve Dış Ticaret İstatistikleri ile Ekonomik Güven Endeksini açıklamıştır. Diğer taraftan bazı ürünlerin Özel Tüketim Vergisi oranlarında indirime gidilmiş, kamu taşınmazları ile KİT’lerin bazıları da Sayıştay denetimi dışındaki Varlık Fonuna devredilmiştir.

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 9,22 oranında gerçekleşmiştir. Ürün grupları bazında en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda olmuş bunu yüzde 4,66 ile sağlık izlemiştir. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu içinde taze meyve ve sebze bir önceki aya göre yüzde 34,06 oranında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,09 oranında artış göstermiştir.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,98, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 13,69 oranında artmıştır. Sektör bazında en yüksek artış aylık yüzde 6,58 ve yıllık yüzde 16,51 ile madencilik ve taş ocakçılığında olmuş bunu yüzde aylık 3,87 ve yıllık yüzde 15,77 ile imalat izlemiştir. Alt sektörlerde ise ham petrol ve doğalgaz bir önceki aya göre yüzde 29,26, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 84,24 oranında artmıştır. Kok ve rafine petrol ürünlerinde ise bir önceki yılın Ocak ayına göre artış yüzde 92,90 olmuştur. Ana sanayi grupları bazında aylık en yüksek artış yüzde 6,58 ile enerji grubunda, yıllık en yüksek artış ise yüzde 18,13 ile ara malı grubunda olmuştur.

 

Enflasyon hedefi (TÜFE) 2016 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiş ancak yüzde 8,53 olarak gerçekleşmiştir. Merkez Bankası hedefin yukarı yönlü 2 puandan fazla sapması nedeniyle Hükümete Açık Mektup sunmuş ayrıca 2017 yılını ilk Enflasyon Raporunu açıklamıştır. Merkez Bankası 2016 yılında enflasyonun hedefin üzerinde gerçekleşmesinde etkili olan temel unsurları; vergi ayarlamaları, ücret artışları ve Türk lirasında gözlenen değer kaybı olarak sıralamıştır. Merkez Bankası 2017 yılsonu TÜFE beklentisini yüzde 8 olarak revize etmiştir. 2018 yılsonu beklentisi ise yüzde 6 olarak açıklanmıştır.

 

Merkez Bankası piyasa müdahale yöntemine değinirken kısa vadede enflasyondaki yükselişin devam edebileceği öngörüsüyle hareket ettiğini ve enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verildiğini belirtmiş bu nedenle marjinal fonlama tercihine ağırlık verildiği bildirilmiştir. Ancak gerek genel enflasyon beklentisi gerek gıda özelindeki hareketler, gerekse iç ve dış etkenlere bağlı kırılganlıklar bu eğilimin geçici nitelikli olmadığını göstermektedir. Bu çerçevede geçici nitelikli önlemlerle sorunun çözülmeye çalışılmasının sağlıklı bir yaklaşım olmadığı değerlendirilmektedir. Diğer bir önemli nokta ise Merkez Bankası’nın Açık Mektup’ta, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesine yaptığı vurgudur. Bu durumun referandum döneminde uygulanacak genişletici maliye politikası ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir.

 

TÜİK, 2016 yılının son çeyrek turizm verilerini açıklamıştır. Buna göre 2016 yılında kişi sayısı 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 25 düzeyinde azalmış ve 31,3 milyon kişi olmuştur. Benzer şekilde turizm gelirleri de azalmış ve 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 30 oranında azalarak 22,1 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

TÜİK tarafından Ekonomik Güven Endeksi açıklanmıştır. Endekslerde 100 değerinin altı kötümser durumu ifade etmektedir. Buna göre bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak 85,7 seviyesine gerilemiştir. Ekonomik Güven Endeksini oluşturan alt endekslerden yalnızca tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yükselmiş diğer alt endeksler olan reel kesim güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi ile inşaat sektörü güven endeksleri düşüş göstermiştir. Reel kesim güven endeksi 100,5 değerinde olup 100 baz puan değerini aşan tek endeks olmuştur.

 

2016 yılı dış ticaret verilerine göre ihracat 142,6 milyar Dolar, ithalat ise 198,6 milyar Dolar gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı yaklaşık 56 milyar Dolar olmuştur. Gerek ihracat gerekse ithalat 2016 yılında 2015 yılına göre azalış göstermiş ve toplam dış ticaret hacmi yaklaşık yüzde 2,8 oranında azalarak 341,2 milyar Dolar olmuştur. Sektörel olarak incelendiğinde imalatın nispeten az etkilendiği görülmektedir. Mal grupları açısından ise en çok etkilenen grup ara malları olmuştur. İhracat fasılları arasında mineral yakıtlar yüzde 29 ile en çok azalan fasıl olmuştur. Bölgeler itibarıyla ihracata bakıldığında Avrupa Birliğine yapılan ihracat yıllık yüzde 6,8 artmış iken yakın bölge olarak tanımlayabileceğimiz Türk Cumhuriyetleri, Bağısız Devletler Topluluğu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelere ihracat önemli ölçüde azalmıştır. Rusya ile ekonomik ilişkilerde hala önemli bir iyileşme görülememiş olup Rusya’ya ihracat 2015 yılına göre yüzde 51,7 oranında azalmıştır.

 

Diğer taraftan çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı ürünlerin vergi oranlarında indirime gidilmiştir. Amaç ekonomide iç talebi artırmak olarak açıklanmıştır. Ayrıca önemli sayıda taşınmaz ile Ziraat Bankası, PTT ve Çaykur gibi büyük KİT’ler Varlık Fonuna devredilmiş, Savunma Sanayii Destekleme Fonundan da 3 milyar TL tutarında kaynak 3 ay süreliğine Varlık Fonuna aktarılmıştır. Varlık Fonu, Sayıştay Başkanlığı denetiminde bulunmadığından devredilen taşınmazlar, KİT’ler ve Savunma Sanayii Destekleme Fonundan aktarılan tutarların hukuki amaçlara uygun, etkin ve verimli kullanımı bakımından tereddütler doğmuştur. Daha önceki bültenlerde de belirtildiği üzere ekonomik kararlar kadar ekonomik olmayan kararlar da ekonomik sonuçlar doğurmaktadır.