Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Büyüme Verisi, Dış Ticaret İstatistikleri ile Ekonomik Güven Endeksi öne çıkmıştır. Diğer taraftan Hazine Müsteşarlığı Türkiye’nin dış borç stokuna ilişkin istatistikleri yayınlamıştır.

 

Türk ekonomisi TÜİK verilerine göre 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 3,5 oranında büyümüştür. TÜİK ikinci çeyrek büyümesini yüzde 5,3 (önceki yüzde 4,5) üçüncü çeyrek küçülmesini yüzde -1,3 (önceki yüzde -1,8) şeklinde revize etmiş buna bağlı olarak Türk ekonomisi 2016 yılında yüzde 2,9 oranında büyümüştür. 2015 yılı büyümesi revize edilen rakamlara göre yüzde 6,1 iken 2016 yılı büyümesi önemli bir düşüş göstermiştir. Bu arada belirtmek gerekir ki TÜİK’in ulusal gelir hesaplarına yönelik revizyonu sonuçları olumlu gösterme çabası olarak değerlendirilmekte ve tartışılmaya devam edilmektedir.

 

Cari fiyatlarla 2016 yılı GSYİH 2.591 Milyon TL iken TL’nin değer kaybına bağlı olarak 857 milyar Dolar olmuş ve 861 milyar Dolar olan 2015 yılı GSYİH’nin az da olsa altına düşmüştür. Kişi başına düşen gelir ise 2015 yılında 11.014 Dolar iken 2016 yılında 10.807 Dolara gerilemiştir.

 

2017 yılı Şubat ayı dış ticaret verilerine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde -1,9 azalarak 12,1 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 1,6 artarak 15,8 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2017 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 3,7 milyar Dolar olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yıla göre 2,7 puan gerileyerek yüzde 76,7’ye gerilemiştir. Ocak-Şubat 2017 döneminde ise toplam ihracat 23,4 milyar Dolar, toplam ithalat 31,4 milyar Dolar olmuş dış ticaret dengesi 8 milyar Dolar açık vermiştir.

 

Sektörel olarak incelendiğinde en büyük paya sahip imalat sektöründe ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde -2,5 oranında ithalat ise yüzde -3,1 oranında azalış göstermiştir. Ocak-Şubat 2017 döneminde imalat sektörü ihracatı 21,8 milyar Dolar, ithalat ise 24,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal grupları bazında ise Şubat ayında tüketim malları ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 oranında artarken diğer mal gruplarının ihracatı azalmış, ithalat bakımından ise ara malları ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 oranında artarken sermaye ve tüketim malları ithalatı sırasıyla yüzde -18,3 ve yüzde -15,8 oranında azalmıştır.

 

Fasıllar bakımından ise en büyük artış yüzde 83,7 ile mineral yakıtlar grubunda olmuş bunu yüzde 57,7 ile demir ve çelik izlemiştir. İhracatta en yüksek düşüş ise kıymetli ve yarı kıymetli taşlar grubunda olmuştur. En büyük ihracat kalemi olan motorlu kara taşıtları Şubat ayında yüzde 13, Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 23,4 oranında artmıştır. İthalatta en yüksek artış yüzde 171,5 ile kıymetli ve yarı kıymetli taşlar grubunda olmuş bunu yüzde 42,8 ile mineral yakıtlar grubu izlemiştir. Bölgeler itibarıyla ihracata bakıldığında Avrupa Birliğine yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde -3,2 oranında, diğer ülkelere yapılan ihracat ise yüzde -1 oranında azalmıştır. Ülke bazında Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan dış ticaret hacmi dikkat çekmiştir. Birleşik Arap Emirliklerine yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 183,5 Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 158,6 oranında, yapılan ithalatın ise sırasıyla yüzde Şubat ayında 286,3 ve Ocak-Şubat döneminde 204,7 oranında artması dikkat çekmiştir.

 

TÜİK tarafından Ekonomik Güven Endeksi açıklanmıştır. Endekslerde 100 değerinin altı kötümser durumu ifade etmektedir. Buna göre bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre 4,6 puan artarak 96,1 seviyesine yükselmiştir. Ekonomik Güven Endeksini oluşturan alt endekslerden perakende ticaret sektörü güven endeksi bir önceki aya göre düşerken, diğer alt endeksler olan tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi ile inşaat sektörü güven endeksleri artış göstermiştir. Reel kesim güven endeksi 106,7 değerinde olup 100 baz puan değerini aşan tek endeks olmuştur.

 

Hazine Müsteşarlığı ise Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stokuna ilişkin bilgileri ilan etmiştir. Buna göre 2016 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borç stoku bir önceki yıla göre yaklaşık 8 milyar Dolar artmış ve 404,2 milyar Dolara yükselmiştir. Brüt dış borç stokunun GSYİH’ye oranı ise yüzde 47,2 olmuştur. Dış borç dağılımına bakıldığında 2016 yılsonu itibarıyla kamu sektörünün 119,2 milyar Dolar, özel sektörün ise 284,1 milyar Dolar borcu bulunmaktadır. TCMB’nin dış borcu ise 821 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Bankacılık kesimi dış borç stoku 161,2 milyar Dolar olup bankacılık sektörü hariç dış borç stoku 242,2 milyar Dolar tutarındadır. Parasal sektör net dış varlıkları da hesaplamaya katıldığında Türkiye’nin net dış borç stoku 2016 yılı sonu itibarıyla 252,7 milyar Dolar olmuştur. Net dış borç stokunun GSYİH’ya oranı ise yüzde 29,5 olarak gerçekleşmiştir.