2016 yılının son haftasında Türkiye ekonomisinde dış ticaret istatistikleri ve güven endekslerinin açıklanması ile 2017 yılı asgari ücretinin belirlenmesi öne çıkmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonradan düzeltmekle birlikte Türkiye’nin OECD tarafından yüksek gelir grubuna geçtiğini ifade etmesi gündem oluşturmuştur.

 

Kasım 2016 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre ihracat 2016 Kasım ayında 2015 yılı Kasım ayına göre yüzde 9,7 oranında artarak 12,8 milyar Dolar; ithalat ise yüzde 6 oranında artarak 16,9 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret dengesi -4,1 milyar Dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %75,7 olmuştur. Ocak – Kasım 2016 döneminde ise 2015 yılı Ocak – Kasım dönemine göre dış ticaretin iki kaleminde de daralma olmuştur. Buna göre ihracat Ocak – Kasım 2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 129,8 milyar Dolar; ithalat ise yüzde 4,8 azalarak 180,2 milyar Dolar olmuştur. İthalattaki daralmaya bağlı olarak dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azalarak 50,4 milyar Dolara gerilemiş ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72’ye yükselmiştir.

 

TÜİK ekonomik güven endeksini açıklamıştır. Ekonomik güven endeksi; tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinin bileşik endeksi olup tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetlemektedir. Endeks değerlerinin 100 değerinden küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir. Ekonomik güven endeksi Aralık ayında Kasım ayına göre yüzde 18,5 oranında azalmış ve 70,52 değerine gerilemiştir.

 

Alt endekslerden tüketici güven endeksinin yüzde 8 oranında azaldığı bir önceki ekonomi bülteninde belirtilmişti. Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında azalarak 103,6 değerine gerilemiştir. Reel kesim güven endeksi 100 değerinin üzerindeki tek endekstir. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,5 oranında azalarak 93,35 değerine gerilemiş, perakende ticaret sektörü ile inşaat sektörü güven endeksleri az da olsa artarak sırasıyla 96,13 ve 76,15 değerlerini almıştır.

 

Geçtiğimiz hafta Türkiye ekonomisinde en önemli olaydan birisi asgari ücretin belirlenmesi olmuştur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti brüt olarak günlük 59,25 TL, aylık 1.777,5 TL olarak belirlemiştir. Net ücret olarak 1.404 TL ifade edilmiş olup bu tutar bekar işçi için asgari geçim indirimi dahil edilerek hesaplanmıştır. Resmi Gazete’de yayınlanan karşı oy gerekçesinde TÜİK tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunulan hesaplamaya göre ağır bir işte çalışan bekar bir işçinin aylık harcama tutarının net olarak 1.668,90 TL olarak hesaplandığı belirtilmiştir. TÜRKSAM Güncel Ekonomik Gelişmeler Raporunda yoksulluğa değinilerek yoksulluk hesaplama yöntemlerinden birisi olarak kabul edilen günlük kişi başı gelirin 4,30 Doların altında olması durumuna eşi çalışmayan tek çocuklu bir işçi örneği verilmişti. 02 Ocak 2017 itibarıyla tek çocuklu eşi çalışmayan bir işçinin asgari geçim indirimi dahil geliri 1450,77 TL olup 4,30 Dolar üzerinden hesaplanan yoksulluk sınırı olan 1.369,98 TL’nin (Dolar Kuru:3,54) biraz üzerindedir. Eşi çalışmayan iki çocuklu işçi aynı hesaplamaya göre yoksulluk sınırının altında kalmaktadır.

 

Geçen hafta gündeme düşen bir diğer gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkenin OECD tarafından yüksek gelirli ülkeler grubuna geçtiğinin açıklandığı şeklinde beyanı oldu. Türkiye kişi başına düşen gelir itibarıyla orta gelir grubunda bulunmakta olup yüksek gelir grubuna çıkabilmesi için önemli yapısal reformları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin yüksek gelir grubuna geçmesi yakın zamanda çok mümkün olmayan bir durumdur.  Sonraki günlerde açıklama düzeltilerek mevcut duruma ilişkin değil 2030 yılı öngörüsü olduğu ifade edildi. Belirtmek gerekir ki Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranı yüzde 4,7 olarak tahmin edilmektedir. Yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve büyüme konusundaki istikrarsızlığın giderilmesi durumunda Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkması ve yüksek gelir grubu ülkelerine dahil olması zaten beklenen bir durumdur.