Türkiye ekonomisinde geçen hafta Orta Vadeli Program, TÜİK tarafından yayımlanan 2016 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının Bölgesel Sonuçları ile Dış Ticaret istatistikleri öne çıkmıştır. Ayrıca ekonomik güven endeksi ile konut satış istatistikleri açıklanmıştır.

 

Orta Vadeli Program

 

 • 2018-2020 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 • 2017 yılsonu itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 3,8 düzeyinden yüzde 4,6 oranına yükseleceği belirtilmiştir.
 • 2017 yılı dış ticaret tahmini 156,5 milyar Dolar ihracat, 222 milyar dolar ithalat olarak tahmin edilmiştir. Buna göre 2017 yılı dış ticaret açığının -65,5 milyar Dolar olması beklenmektedir.
 • Kamu maliyesindeki bozulma resmi metne de yansımıştır. Buna göre 2016 yılında 1,2 puan artarak yüzde 1,3 seviyesine yükselen genel devlet açığının GSYH’ye oranının artmaya devam etmesi ve yılsonunda yüzde 2,4 seviyesine gelmesi beklenmektedir.
 • Genişleyici maliye politikası çerçevesinde sağlanan vergi teşvikleri merkezi yönetim açığının da artmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak 2016 yılında yüzde 1,1 olan merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranının 2017 yılında yüzde 2’ye yükselmesi beklenmektedir.
 • OVP hedefleri özetle yüzde 5,5 büyüme, enflasyonda, işsizlik oranında ve cari açığın GSYH’ye oranında kademeli düşüş olarak belirlenmiştir. Yılsonu işsizlik öngörüsü yüzde 10,8, TÜFE beklentisi yüzde 10,8 olarak tahmin edilmiştir.

 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

 

 • 2016 yılında gelir dağılımı 2015 yılına göre biraz daha bozulmuştur. Bölgeler bazında bakıldığında bozulmanın çok daha yüksek olduğu bölgeler göz çarpmaktadır. Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden biri olan Gini Katsayısı 2016 yılında bölgeler arasında 0,315 ile 0,414 arasında farklılaşmıştır.
 • P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmakta olup 2016 yılında Türkiye'deki P80/P20 oranı 7,7 kat iken bu oran TR62 (Adana, Mersin) 8,1 kat olmuştur. Bu oranın en iyi olduğu bölge ise 4,5 kat ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesi olmuştur.
 • TR62 (Adana, Mersin) bölgesi yüzde 15,9 ile gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge olmuştur. Buna göre bölge halkının yüzde 15,9’u bölge ortalamasının yüzde 50’sinden az gelir elde etmektedir.

 

Dış Ticaret İstatistikleri

 

 • 2017 yılı Ağustos ayı dış ticaret verilerine göre ihracat 2016 yılı Ağustos ayına göre yüzde 12,3 oranında artarak 13,3 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 15,3 oranında artarak 19,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • Dış ticaret açığı 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 artarak -5,9 milyar Dolar olmuş, Ocak-Ağustos 2017 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 oranında artarak -45,6 milyar Dolar olmuştur.
 • Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında artış göstererek 12,5 milyar Dolar olmuştur.
 • İmalat sektörü ithalatı ise aynı dönemde yüzde 12,4 oranında artış göstererek 15,8 milyar dolar olmuştur.
 • Ocak-Ağustos 2017 döneminde ise İmalat sektörünün ihracatı 97,3 milyar Dolar, ithalatı ise 121,3 milyar Dolar olmuş ve imalat sektörü dış ticaret açığına -24 milyar Dolar olumsuz katkıda bulunmuştur.
 • Mal grupları açısından ise en büyük ihracat kalemi ara (ham madde) malları grubu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 oranında artarak 6,4 milyar Dolar olmuştur. Ara malı ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artarak 13,9 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • İmalat sektörü ve mal gruplarının kendi içindeki dış ticaret dengesi üretimde dışa bağımlılığı ve buna bağlı olarak kronik dış ticaret açığının nedenini ortaya koymaktadır.
 • Teknoloji grupları bakımından ise ihracatta en küçük grup yüzde 3,4 ile yüksek teknolojili ürünler olmuştur.
 • Teknoloji grupları bakımından en yüksek ihracat, 2017 yılı Ağustos ayında düşük teknolojili ürünler, Ocak-Ağustos 2017 döneminde ise orta yüksek teknolojili ürünler grubunda yapılmıştır.
 • İthalat bakımından ise başı yüzde 40,9 ile yine orta yüksek teknolojili ürünler çekmektedir. Bunu orta düşük teknolojili ürünler izlemektedir.
 • Bölgeler itibarıyla Ocak-Ağustos 2017 dönemi ihracatına bakıldığında Avrupa Birliğine üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında, Asya ülkelerine yapılan ihracat yüzde 23,5 oranında, Amerika ülkelerine yapılan ihracat ise yüzde 34,8 oranında artmıştır.
 • İthalatta ise Avrupa Birliğine üye ülkelerden yapılan ithalat yüzde 13,8 oranında, Asya ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 11,2 oranında, Amerika ülkelerinden yapılan ithalat ise yüzde 16,3 oranında artmıştır.
 • Seçilmiş ülke grupları ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi değerlendirildiğinde yaşnızca İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden dış ticaret fazlası sağlandığı, diğer ülke gruplarına karşı dış ticaret açığı verildiği görülmüştür.

 

Ekonomik Güven Endeksi

 

 • Ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak 102,8 olmuştur.
 • Alt endeksler olan Tüketici Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi, İnşaat sektörü güven endekslerinde düşüş görülmüş yalnızca reel Kesim Güven Endeksi 0,6 baz puan artmıştır.
 • Tüketici güven endeksi ile inşaat sektörü güven endeksi 100 baz puan değerinin altında kalarak olumsuz duruma işaret etmekte iken diğer endeksler 100 baz değerinin üzerinde olması nedeniyle nispeten olumlu bir durum ifade etmektedir.

 

Konut Satış İstatistikleri

 

 • TÜİK, geçen hafta ayrıca 2017 yılı Ağustos ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıklamıştır.
 • Buna göre 2017 yılı Ağustos ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 4,7 oranında artarak 120.198 adet olmuştur.
 • Ağustos ayında yapılan satışların yüzde 32,2’sini ipotekli satışlar oluşturmuştur. İpotekli satışlar 2016 yılı Ağustos ayına göre yüzde 6,3 oranında artış göstererek 38.743 adet olmuştur.
 • 2017 yılı Ağustos ayında yabancılara toplam 1.684 konut satışı gerçekleştirilmiş olup söz konusu satışların yüzde 31,1’i İstanbul’da yapılmıştır. İstanbul’u Antalya ve Yalova takip etmiştir.
 • Uyruklara göre ise en çok satın alma sırasıyla Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşları tarafından yapılmıştır.