Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi ile Sektörel Güven Endeksleri ve 2016 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması öne çıkmıştır. Diğer taraftan Para Politikası Kurulu toplanmış ayrıca Konut Satış İstatistikleri açıklanmıştır.

 

TÜİK tarafından 2017 Yılı Temmuz ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi açıklanmıştır. Endekslerde 100 değerinin altı kötümser, üstü iyimser durumu ifade etmektedir. Bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre 4,5  puan artarak 103,4 seviyesine yükselerek yeniden 100 baz puan değerinin üzerine çıkmıştır. Ekonomik Güven Endeksini oluşturan alt endekslerden reel kesim güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi gerilemiş, diğer alt endeksler olan tüketici güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi ve perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yükselmiştir. Tüketici güven endeksi ile inşaat sektörü güven endeksi 100 baz değerinin altında iken diğer alt endeksler 100 baz değerinin üzerindedir.

 

2016 yılına ilişkin Hanehalkı Tüketim Harcaması araştırma sonuçlarına göre ülke genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarında en yüksek pay yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamalarına ayrılmıştır. Bunu yüzde 19,5 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,2 ile ulaştırma harcamaları izlemiştir. Gelir grupları bazında en yüksek gelire sahip ile en düşük gelire sahip grupların tüketim harcamalarına bakıldığında konut ve kira harcamalarının iki grup için de önemli bir harcama kalemi olduğu görülmektedir. En yüksek gelir grubu için ulaştırma harcamaları da en düşük gruba nazaran önemli bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan aradaki gelir farkı da göz önünde bulundurulduğunda eğitim hizmetleri ile eğlence ve kültür harcamaları arasındaki farklılıklar dikkat çekmektedir. Söz konusu harcama kalemlerinin toplam harcamalarına bakıldığında eğitim hizmetleri için yapılan toplam harcamanın yüzde 67,9’u, eğlence ve kültür harcamalarının yüzde 48,7’si en yüksek gelir grubuna sahip kişiler tarafından yapılmıştır.

 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2017 yılının beşinci toplantısını 27 Temmuz 2017 tarihinde yapmış ve faiz oranlarının sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma ve enflasyonun yüksekliğine vurgu yaparak, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar verildiğini bildirmiştir. Politika faiz oranı yüzde 8 düzeyinde olmasına rağmen marjinal fonlama araçlarının etkisiyle 28 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti yüzde 11,99 düzeyinde gerçekleşmiştir.

 

TÜİK, geçen hafta ayrıca 2017 yılı Haziran ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıklamıştır. Buna göre 2017 yılı Haziran ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 8,1 oranında azalarak 97.579 adet olmuştur. Haziran ayında yapılan satışların yüzde 36,1’ini ipotekli satışlar oluşturmuştur. İpotekli satışlar 2016 yılı Haziran ayına göre yüzde 3,2 oranında azalış göstererek 35.210 adet olmuştur. 2017 yılı Haziran ayında yabancılara toplam 1.926 konut satışı gerçekleştirilmiş olup söz konusu satışların yüzde 46,8’i İstanbul’da yapılmıştır. İstanbul’u Antalya ve Bursa takip etmiştir. Uyruklara göre ise en çok satın alma sırasıyla Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt vatandaşları tarafından yapılmıştır.