Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksleri ile Dış Ticaret ve Turizm İstatistikleri öne çıkmıştır. Diğer taraftan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanmış, Hazine Müsteşarlığı KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara ilişkin istatistikleri açıklamıştır.

 

TÜİK tarafından 2017 Yılı Nisan ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi açıklanmıştır. Endekslerde 100 değerinin altı kötümser, üstü iyimser durumu ifade etmektedir. Bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre 3,5 puan artarak 99,5 seviyesine yükselmiştir. Ekonomik Güven Endeksini oluşturan alt endekslerden reel kesim güven endeksi ile inşaat sektörü güven endeksinde bir önceki aya göre ufak çaplı bir gerileme gözlenmiş, diğer alt endeksler olan tüketici güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi ve perakende ticaret sektörü güven endeksi yükselmiştir. Reel kesim güven endeksi 106,5, perakende ticaret sektörü 101,6 değerinde olup 100 baz puan değerini aşan endeksler olmuştur.

 

2017 yılı Mart ayı dış ticaret verilerine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14,5 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 6,9 artarak 19 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2017 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azalarak 4,5 milyar Dolar olmuşken Ocak-Mart 2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 12,5 milyar Dolar olmuştur.

 

Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında artış göstererek 13,7 milyar Dolar olmuştur. İmalat sektörü ithalatı ise aynı dönemde yüzde 2,4 oranında artış göstererek 15,4 milyar dolar olmuştur.

 

Mal grupları açısından ise tüketim malları ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 oranında artmış bunu yüzde 13,7 ile sermaye malları izlemiştir. İthalatta ise ara mallarında yüzde 22 oranında artış olmuşken sermaye mallarında yüzde -28,4, tüketim mallarında yüzde -15 oranında azalış olmuştur. Teknoloji grupları bakımından ise en küçük grup yüzde 3,1 ile yüksek teknolojili ürünler olurken söz konusu grupta geçen yılın aynı dönemine göre de düşüş yaşanmıştır. Teknoloji grupları bakımından en yüksek ihracat, orta yüksek teknolojili ürünler grubunda yapılmıştır.

 

Bölgeler itibarıyla ihracata bakıldığında Avrupa Birliğine üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında, Asya ülkelerine yapılan ihracat yüzde 32,7 oranında Amerika ülkelerine yapılan ihracat ise yüzde 36,7 oranında artmıştır. İthalatta da benzer şekilde en yüksek ithalat yüzde 36, 2 ile Avrupa Birliğine üye ülkelerden yapılmış bunu yüzde 33,6 ile Asya ülkeleri izlemiştir.

 

TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıklamıştır. Buna göre 2017 yılı Ocak-Mart döneminde, 2015 yılında 5,3 milyon kişi, 2016 yılında 5,1 milyon kişi olan turist sayısı 4,8 milyon kişiye düşmüştür. Turizm gelirleri ise 2015 yılında 4,9 milyar Dolar, 2016 yılında 4,1 milyar Dolar iken 2017 yılında yüzde 17,1 oranında azalarak 3,4 milyar Dolara gerilemiştir.

 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2017 yılının üçüncü toplantısını 26 Nisan 2017 tarihinde yapmış ve politika faiz oranı (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ile gecelik faiz oranlarını sabit tutarken geç likidite penceresi faiz oranlarını 50 baz puan artırarak yüzde 12,25 seviyesine yükseltmiştir. Buna bağlı olarak TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 28 Nisan 2017 tarihi itibarıyla yüzde 11,80 seviyesine yükselmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinin 2017 yılı başında yüzde 8,29 düzeyinde olduğu göz önüne alındığında Merkez Bankası 3,5 puanlık örtülü faiz artışı gerçekleştirmiştir. Kurul ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma ve enflasyonun yüksekliğine vurgu yaparak, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirileceğini ifade etmiştir. Ancak parasal sıkılaştırma için marjinal fonlama araçlarından geç likidite penceresini kullanmaya devam etmesi daha önceki bültenlerimizde de belirttiğimiz üzere ciddi bir Merkez Bankası duruşu değildir. Mevcut uygulamanın, Merkez Bankasının baskı altında olmasından ve bağımsız hareket edememesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

 

Diğer taraftan Hazine Müsteşarlığı KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara ilişkin istatistikleri açıklamıştır. Buna göre 2016 yılında TCDD, TMO, TKİ ve TTK’nın görev zararı 3,55 milyar TL olmuştur.

 

TÜİK, geçen hafta ayrıca 2017 yılı Mart ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıklamıştır. Buna göre 2017 yılı Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 10 oranında artarak 128.923 adet olmuştur. Mart ayında yapılan satışların yüzde 39,1’ini ipotekli satışlar oluşturmuştur. İpotekli satışlar 2016 yılı Mart ayına göre yüzde 29,9 oranında artmıştır. 2017 yılı Mart ayında yabancılara toplam 1.578 konut satışı gerçekleştirilmiş olup söz konusu satışların yüzde 36,7’si İstanbul’da yapılmıştır. İstanbul’u Antalya ve Bursa takip etmiştir. Uyruklara göre ise Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt sıralaması yine bozulmamıştır.