Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi ile Sektörel Güven Endeksleri, Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi ile Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku öne çıkmıştır. TÜİK ayrıca Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri ile Konut Satış İstatistiklerini de yayımlamıştır.

 

TÜİK tarafından 2017 Yılı Mayıs ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi açıklanmıştır. Endekslerde 100 değerinin altı kötümser, üstü iyimser durumu ifade etmektedir. Bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre 1 puan artarak 100,5 seviyesine yükselerek 100 baz puan değerinin üzerine çıkmıştır. Ekonomik Güven Endeksini oluşturan alt endekslerden reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre -1,4 puan gerilemiş, diğer alt endeksler olan tüketici güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksi ise yükselmiştir. Tüketici güven endeksi ile inşaat sektörü güven endeksi 100 baz değerinin altında iken diğer alt endeksler 100 baz değerinin üzerindedir.

 

Yurt Dışı ÜFE, Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçmekte olup 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 26,38 oranında artmıştır. Ana sanayi grupları bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,99 ile enerji grubunda görülmüştür. Enerji bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,63, madencilik ve taş ocakçılığı ise yüzde 32,71 oranında artış göstermiştir.

 

Hazine Müsteşarlığı ise Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokuna ilişkin bilgileri ilan etmiştir. Buna göre 2017 yılı Nisan ayı itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku bir önceki aya göre yaklaşık 1 milyar TL artarak 794,5 milyar TL olmuştur. İç borç stoku bir önceki aya göre 3,5 milyar TL artarken, dış borç stoku -2,5 milyar TL azalmıştır.

 

Sanayi İşgücü Girdi Endekslerine göre sanayide istihdam mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 2017 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde -0,7 oranında azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,7 azaldı.

 

TÜİK, geçen hafta ayrıca 2017 yılı Nisan ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıklamıştır. Buna göre 2017 yılı Nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 7,6 oranında artarak 114.446 adet olmuştur. Nisan ayında yapılan satışların yüzde 37,9’unu ipotekli satışlar oluşturmuştur. İpotekli satışlar 2016 yılı Nisan ayına göre yüzde 29,6 oranında artmıştır. 2017 yılı Nisan ayında yabancılara toplam 1.624 konut satışı gerçekleştirilmiş olup söz konusu satışların yüzde 35,2’si İstanbul’da yapılmıştır. İstanbul’u Antalya ve Bursa takip etmiştir. Uyruklara göre ise Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt sıralaması yine bozulmamıştır.