Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan güven endeksleri ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ilan edilen Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku öne çıkmıştır. Diğer taraftan TÜİK, Yurt Dışı ÜFE ile konut satış istatistiklerini yayınlamış ayrıca 2016 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının sonuçlarını paylaşmıştır.

 

Tüketici Güven Endeksi, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 65,7 olmuştur. Tüketici güven endeksinin 100 değerinin altında olması tüketici güveninde kötümser durumu ifade etmektedir. Hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi, işsiz sayısı beklentisi ile tasarruf etme ihtimali alt endekslerinin tamamında düşüş gerçekleşmiş ayrıca söz konusu endekslerin tamamı 100 eşik değerinin altında kalmıştır. Diğer taraftan otomobil satın alma ihtimali ile konut satın alma veya inşa ettirme ihtimalinde az da olsa artış dikkat çekmiştir. Konut ve otomobil kampanyalarının bu duruma etkisi olduğu değerlendirilmektedir.

 

Sektörel Güven Endeksleri kapsamında açıklanan endekslerde ise ılımlı bir artış gerçekleşmiştir. Buna göre hizmet sektörü güven endeksi 5,4 puan artışla 92,9 seviyesine yükselmiştir. Perakende ticaret sektörü güven endeksi 2 puan artışla 95,9 ve inşaat sektörü güven endeksi 1,6 puan artışla 76,4 olmuştur. Hizmet ve perakende ticaret sektörlerindeki talep beklentisinde belirgin artış dikkat çekmiştir.

 

Hazine Müsteşarlığı ise Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokuna ilişkin bilgileri ilan etmiştir. Buna göre 2017 yılı Ocak ayında merkezi yönetim brüt borç stoku bir önceki aya göre 40,5 milyar TL artarak 800,2 milyar TL’ye yükselmiştir. Artışın yüzde 67’si uluslararası tahvilden kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle yurt dışına ihraç edilen tahviller yoluyla 27,1 milyar TL borçlanılmıştır. Yurt içi borç stokundaki artış ise devlet tahvili yoluyla sağlanan borçlanmadan kaynaklanmaktadır.

 

Yurt Dışı ÜFE, Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçmekte olup 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 24,34 oranında artmıştır. Ana sanayi grupları bazında ise bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla yüzde 10,08 ve yüzde 92,09 ile enerji grubunda olmuştur.

 

TÜİK, geçen hafta ayrıca 2017 yılı Ocak ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıklamıştır. Buna göre 2017 yılı Ocak ayında konut satışları bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 33 oranında azalarak 95.389 adet olmuştur. Toplam satışların üçte biri İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılmıştır. Ocak ayında yapılan satışların yüzde 37,7’sini ipotekli satışlar oluşturmuştur. İpotekli satışlar 2016 yılı Ocak ayına göre yüzde 35,4 oranında artmıştır. 2017 yılı Ocak ayında yabancılara toplam 1.386 konut satışı gerçekleştirilmiş olup söz konusu satışların yüzde 32’si İstanbul’da yapılmıştır. İstanbul’u Antalya ve Bursa takip etmiştir. Uyruklara göre ise sırasıyla Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşları başı çekmiştir.

 

Para politikası cephesinde ise Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmamıştır. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 24 Şubat itibarıyla yüzde 10,41 seviyesine yükselmiştir.

 

TÜİK tarafından 2016 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları açıklanmıştır. 2016 yılında yaşanan darbe girişimi, sonrasında Olağanüstü Hal durumu, ekonomideki olumsuz gidişat ve FETÖ ile ilişkili görülen önemli sayıda kamu personelinin ihracı nedeniyle çalışma dikkat çekmiştir. Araştırmaya göre 2016 yılında bireylerin yüzde 61,3’ü mutlu olduğunu beyan etmiştir. Mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı bir önceki yıla göre 4,7 puan artmıştır. Bireylerinde yüzde 10,4’ü ise mutsuz olduğunu ifade etmiştir. Eğitim durumu itibarıyla en mutlu kesimi bir okul bitirmeyenler oluşturmuş, bunu ilkokul mezunları izlemiştir. Medeni durum bakımından ise evli olup mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, evli olmayanlardan daha yüksek olmuştur. Umutlu bireylerin oranı bir önceki yıla göre 2,4 puan artarak yüzde 76,8 düzeyine çıkmıştır.

 

Araştırmadaki genel olarak kamu hizmetlerinden memnuniyet başlığında verisi açıklanan tüm hizmet alanlarında memnuniyet düzeyinde artış yaşanmış olması ilginç bulunmuştur. Zira darbe girişimi sonrası FETÖ terör örgütü ile ilişkili olduğu değerlendirilen önemli sayıda kamu görevlisi ihraç edilmiş, ihraç edilenler arasında asker, polis, yargı mensupları ve öğretmenler ile akademisyenlerden başı çekmiştir. Söz konusu kişilerin yılın yaklaşık yarısında hizmet verdiği göz önüne alındığında araştırma sonuçları tartışmalı hale gelmektedir.

 

Bu çerçevede TÜİK’in sonuçları tartışmalı olan bu araştırmayı gözden geçirmesi ve olumlu sonuçlar çıkarma gayesinden vazgeçerek anlamlı sonuçları olan güvenilir araştırmalara yönelmesi gerekmektedir. Zira Daha açık ifade etmek gerekirse araştırma neticesinde yılın geneline ilişkin değerlendirmede yılın yarısında terör örgütü ile ilişkili olduğu halde hizmet eden kişilerin sağladığı hizmetin vatandaşın memnuniyet düzeyinde artış sağlamış olması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Aksi durumda ise yılın yalnızca yarısında ve OHAL şartları ve ekonomideki olumsuz gidişata rağmen memnuniyet düzeyinin artması durumu ortaya çıkmaktadır. Darbe girişiminin savuşturulması ve sonrasında ilgili kişilerin ihraç edilmesi olumlu yönde genel bir etkide bulunmuş olabilir ancak bu konuda da Başbakan Yıldırım dahil hükümet temsilcileri yanlışlıklar yapılmış olabileceğini defaatle ifade etmiş göreve iadeler yapılmış ve daha detaylı bir çalışma için komisyon kurulmuştur. Bu nedenle, TÜİK tarafından hazırlanan Kaliteli Bir Araştırmanın El Kitabı isimli çalışmanın öncelikle kendilerince dikkatli bir şekilde okunması faydalı olacaktır.