Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat endeksleri öne çıkmıştır. Diğer taraftan ile Hazine Müsteşarlığı Eylül ayına ilişkin Nakit Gerçekleşmelerini açıklamış olup net borçlanma limiti Bakanlar Kurulu tarafından ikinci kez artırılmasına rağmen Hazine’nin yasal sınırın üzerinde diğer bir ifadeyle yasa dışı borçlanması dikkat çekmiştir.

 

TÜFE

 

 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65 oranında artmıştır.
 • TÜFE, bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 11,20 oranında artış göstermiştir..
 • Ana harcama grupları bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,08 ile yine eğitim grubunda olmuş bunu yüzde 1,58 ile ulaştırma izlemiştir.
 • 2016 yılı Eylül ayına göre en yüksek artış yüzde 16,10 ile ulaştırma grubunda olmuştur. Bunu yüzde 12,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler izlemiş sağlık grubunda yaşanan yüzde  11,90 oranında artış dikkat çekmiştir.

 

Yİ-ÜFE

 

 • Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24, bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 16,28 oranında artmıştır. 2017 yılbaşından bu yana ise Yİ-ÜFE’de artış yüzde 9,78 seviyesine çıkmıştır.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre ise en yüksek artış yüzde 17,98 ile imalat sektöründe yaşanmıştır.
 • Ana sanayi grupları bazında ise bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 0,96 ile ara malı grubunda gerçekleşmiş dayanıksız tüketim malları ise bir önceki aya göre yüzde -1,11 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ana sanayi grupları bazında en yüksek artış yüzde 22,96 ile ara malı grubunda olmuş bunu yüzde 15,92 ile sermaye malı takip etmiştir.

 

Nakit Gerçekleşmeleri

 

 • Eylül ayında gelir 47 milyar TL, gider 57,2 milyar TL olmuştur. Nakit dengesi -9,86 milyar TL açık vermiştir.
 • Eylül ayında 8,56 milyar TL faiz ödemesi yapılmış, faiz dışı denge de -1,64 milyar TL açık vermiştir.
 • Eylül ayında 3,7 milyar TL’si dış,  10,2 milyar TL’si iç olmak üzere toplam 13,9 milyar TL borçlanma yapılmıştır.
 • Ocak-Eylül döneminde ise gelirler 452,7 milyar TL, giderler 503,6 milyar TL olmuş ve nakit dengesi -40,4 milyar TL açık verilmiştir.
 • Ocak-Eylül döneminde 45,8 milyar TL faiz ödemesi yapılmış aynı dönemde -5,1 milyar TL faiz dışı açık verilmiştir.
 • 2017 yılında 12,8 milyar TL’si dış, 54,5 milyar TL’si iç olmak üzere toplam 67,3 milyar TL borçlanma yapılmıştır.
 • Söz konusu borçlanma tutarı 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen yasal tutarı aşmakta olup Hazine mevcut durumda yasa dışı borçlanmaktadır. Bakanlar Kurulu 7 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararıyla 22 Eylül 2017 tarihinde karar alarak söz konusu limiti yükseltmiştir. Buna göre net borçlanma limiti yaklaşık 52,4 milyar TL düzeyine yükseltilebilmiştir. Ancak Hazine net borçlanması bu tutarı da aşmıştır. Torba kanun tasarısına ek borçlanmaya yönelik bir madde eklenmesi öngörülmüş olmakla birlikte söz konusu düzenleme mevcut durumda yapılan fazla borçlanmanın hukuki niteliğinin değiştirmeyecektir.