Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri, Tüketici Güven Endeksi, Tarım Ürünleri ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksleri ile Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku İstatistikleri ile Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Bütçe Gerçekleşme Raporu öne çıkmıştır. Diğer taraftan TÜİK Konut Satış İstatistiklerini açıklamıştır.

 

İşgücü Göstergeleri

 

 • Ocak 2018 dönemine ilişkin işgücü verilerine göre işsizlik oranı yüzde 10,8 olarak gerçekleşmiştir.
 • İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi olmuştur.
 • İşgücüne katılma ve istihdam oranları bir önceki yılın aynı ayına artış göstererek sırasıyla yüzde 52,1 ve yüzde 46,4 olarak gerçekleşmiştir.
 • İşsizlik oranı 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,9 olarak gerçekleşmiştir.  
 • Genç nüfustaki işsizlik sorunun yanında toplam genç nüfusun yüzde 23,1’i ne çalışmakta ne de eğitim görmektedir.
 • Türkiye’nin temel yapısal problemlerinden biri olan kadın istihdamı incelendiğinde kadınların işgücüne katılım oranı, genel itibarıyla çok düşük olmakla birlikte 2017 yılı Ocak ayında yüzde 32 iken 2018 yılı Ocak ayında yüzde 33,2 düzeyine çıkmıştır. Kadın istihdam oranı ise yüzde 28,7 olarak gerçekleşmiştir.
 • Kadınlarda işsizlik yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kadın işsizlik oranı lise, mesleki ve teknik lise ile yükseköğretim eğitim gruplarında sırasıyla yüzde 21,3, yüzde 20,1 ve yüzde 15,8 olarak gerçekleşmiştir.
 • Kadın istihdamı yükseköğretim görenlerde yüzde 60,6 ile nispeten olumlu gerçekleşmiş ancak diğer tüm eğitim gruplarında çok düşük düzeyde kalmıştır.
 • Diğer taraftan istihdam edilenler kapsamında yer alan kadınların yüzde 22’sini ücretsiz aile işçileri oluşturmaktadır.
 • İşsizlik istatistiklerinin son dönemdeki gelişmelerine bakıldığında istihdam sayısının Ağustos 2017 döneminden bu yana, işgücüne katılma oranının Temmuz 2017 döneminden bu yana istihdam oranının ise Haziran 2017 döneminden bu yana düşüş gösterdiği görülmektedir.
 • İşsiz sayısı ise Aralık 2017 döneminden sonra Ocak 2018 döneminde de artmıştır.

 

Tüketici Güven Endeksi

 

 • Tüketici güven endeksinin 100 değerinin altında olması tüketici güveninde kötümser durumu ifade etmektedir.
 • Tüketici Güven Endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artışla 71,9 seviyesine yükselmiştir.
 • Alt endekslerden hanenin maddi durum beklentisi ile genel ekonomik durum beklentisi gerilerken işsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimali bir miktar artmıştır.
 • Ancak alt endeksler tamamı hala 100 baz puan değerinin altında kalmış olup negatif görünüme işaret etmektedir.

 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

 

 • Tarım Ürünleri ÜFE, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,7 oranında artmıştır. Artış oranı bir önceki Aralık ayına göre yüzde 3,03 seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Sektörel bazda bakıldığında tarım ve avcılık ürünleri bir önceki aya göre yüzde 0,62 ormancılık ürünleri ise 0,44 oranında artmış, balıkçılık ise yüzde -2,68 oranında gerilemiştir.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ormancılık ürünler yüzde 21,36, balıkçılık yüzde 18,29 ve tarım ve avcılık ürünleri ise yüzde 2,24 oranında artış göstermiştir.

 

Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi

 

 • Yurt Dışı ÜFE, Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçmekte olup 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında, bir önceki yıla göre ise yüzde 17,1 oranında artmıştır.
 • Sektörel bazda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,5 oranında enerji grubunda yüzde 2,5 oranında artış yaşanmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise enerji grubu yüzde 28,2 oranında artış göstermiş imalat sanayi artış oranı ise yüzde17,2 oranında olmuştur.
 • Ana sanayi grupları bazında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 18,9 ile sermaye malında gerçekleşmiş bunu 18,5 ile ara malı takip etmiştir.

 

Bütçe Gerçekleşmeleri

 

 • 2018 yılı Mart ayına ilişkin Bütçe Gerçekleşmeleri Raporuna göre 2018 yılının ilk üç ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 167,4 milyar TL, bütçe giderleri ise 187,9 milyar TL olmuş bütçe yaklaşık -20,4 milyar TL açık vermiştir. 2017 yılının aynı döneminde verilen bütçe açığı -14,9 milyar TL olarak gerçekleşmişti.
 • 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 3,9 milyar TL fazla verilmiş iken 2018 yılının aynı döneminde 1,9 milyar TL fazla verilmiştir.
 • 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 18,8 milyar TL faiz ödemesi yapılmışken 2018 yılının aynı döneminde 22,3 milyar TL faiz gideri gerçekleşmiştir.
 • Ocak–Mart döneminde en büyük harcama kalemi 74,3 milyar TL ile cari transferler olmuştur.

 

Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku

 

 • 2018 yılı Mart ayı itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku bir önceki aya göre yaklaşık 16,2 milyar TL artarak 913,1 milyar TL olmuştur.
 • Merkezi yönetim brüt borç stoku bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 119,1 milyar TL artış göstermiştir.
 • Mart 2017- Mart 2018 dönemindeki artışın 67 milyar TL’si iç borç stokundan, 52,1 milyar TL’si dış borç stokundaki artıştan meydana gelmiştir.

 

Konut Satış İstatistikleri

 

 • 2018 yılı Mart ayına ilişkin Konut Satış İstatistikleri açıklanmıştır.
 • Buna göre 2018 yılı Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 14 oranında azalarak 110.905 adet olmuştur. Konut satışlarında düşüş eğiliminin devam ediyor olması inşaat sektöründe tehlikeye işaret etmektedir.
 • Mart ayında yapılan satışların yüzde 29,6’sını ipotekli satışlar oluşturmuştur. İpotekli satışlar kapsamında 32.786 adet konut el değiştirmiştir.
 • Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 oranında artarak 1.827 adet olmuştur. En çok satın alma sırasıyla Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşları tarafından yapılmıştır.
 • Yabancılar tarafından en çok konut alınan iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Trabzon olmuştur.