Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ile Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi öne çıkmıştır. Diğer taraftan TÜİK, Hanehalkı Yurtiçi Turizm istatistiklerini açıklamıştır.

 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,31 bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 11,87 oranında artmıştır. 2017 yılbaşından bu yana ise TÜFE’de artış yüzde 5,71 olarak gerçekleşmiştir. Ana harcama grupları bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda olmuş bunu yüzde 1,26 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,23 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izlemiştir. 2016 yılı Nisan ayına göre en yüksek artış vergisel düzenlemelerin etkisiyle alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 21,65 olarak gerçekleşmiş bunu 17,94 ile ulaştırma, 15,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izlemiştir.

 

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76, bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 16,37 oranında artmıştır. 2017 yılbaşından bu yana ise Yİ-ÜFE’de artış yüzde 7,19 olarak gerçekleşmiştir. Sektör bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 1,04 ile elektrik, gaz grubunda gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise en yüksek artış yüzde 18,27 ile imalatta olmuş bunu yüzde 17,35 ile madencilik ve taş ocakçılığı takip etmiştir. Ana sanayi grupları bazında ise bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 0,91 ile dayanıksız tüketim malları grubunda olmuştur. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise en yüksek artış yüzde 22,12 ile ara malı grubunda olmuş bunu yüzde 14,55 ile sermaye malı takip etmiştir.

Merkez Bankası ağırlıklı ortama fonlama maliyeti geçen hafta yükselmeye devam etmiştir ve 5 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla yüzde 11,96 olmuştur. Merkez Bankası marjinal fonlama araçlarını kullanarak örtülü faiz artırımı uygulamasına devam etmiştir.

 

TÜİK, geçen hafta ayrıca 2016 yılı son dönemine ilişkin Hanehalkı Yurtiçi Turizm istatistiklerini açıklamıştır. Buna göre yurtiçinde ikamet eden kişilerin turizm harcamaları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,8 oranında artarak 28,03 milyar TL olmuştur. Söz konusu harcamaların yaklaşık yüzde 9’u paket tur harcaması iken geriye kalan kısmını kişisel harcamalar oluşturmuştur. Geceleme sayısı en fazla 25-44 yaş grubunda olmuş bunu 45-64 yaş grubu takip etmiştir. Seyahat amacında yakınları ziyaret başı çekmiş gezi, eğlence ve tatil amacıyla seyahat edenler ikinci en büyük grubu oluşturmuştur. Seyahat başına ortalama harcama 571 TL ile en çok gezi, eğlence ve tatil amacıyla seyahat eden kişiler tarafından yapılmış bunu 462 TL ile ticari ilişkiler ve fuar ve 416 TL ile kültür takip etmiştir.