Türkiye terör saldırılarının ve küresel oyunların hedefi halindedir. İçinde bulunulan şartlar dikkate alındığında Devletimizin teröre ve terör örgütlerine karşı tavizsiz bir mücadele vermesi kaçınılmazdır. Teröre karşı verilen mücadelenin önemli ayağını da internet ve özellikle sosyal medya oluşturmaktadır.

 

Bilindiği gibi terör örgütlerinin militan ve sempatizan kazanmalarının en etkin yolu nu internet ve sosyal medya oluşturmaktadır. Terör örgütleri ideolojik tavırlarıyla birlikte buna olumlu bakmaya müsait ve her türlü istismara açık gençlik kitlesine internet üzerinden çok rahatlıkla ulaşabilmektedir. Sosyal medya platformları üzerinde oluşturulan sayfalar aracılığıyla her geçen gün yüzlerce genci kandırmayı ve kirli emelleri uğruna kullanmayı başarmaktadırlar.

 

Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde devlete bağlı istihbarat birimleri oluşturdukları özel birimler marifetiyle internetteki terör yanlısı oluşumları an be an takip etmekte ve tespit ettikleri kişiler üzerinde adli işlemler başlatmaktadırlar. Meydana gelen terör saldırıları sonucu söz konusu eylemleri över mahiyetteki paylaşımlar ve bu paylaşımları yapanlar emniyet birimlerince takip edilmekte ve yargı önüne çıkarılmaktadır. Başta ABD olmak üzere batı ülkelerinin neredeyse tamamında bu gibi durumların örneğini görebilmek mümkündür. Batı dünyası için hal böyle iken elbette ki ağır terör riski altında olan Türkiye açısından da internet üzerindeki terör yandaşı paylaşımların takip ve tespiti oldukça önem taşımaktadır. Terör örgütlerinin personel kaynağı haline getirdiği bir takım mecralar üzerinde yaptırım uygulanması, sayfa sahiplerinin ve üyelerinin tespit edilerek hakim önüne çıkarılmaları bir keyfiyet değil adeta mecburiyettir.

 

Ülkemizde yaşayan kimilerine göre bu durum ifade özgürlüğüne müdahale olarak görülse de terör örgütü yandaşlığı veya propagandacılığı ile ifade özgürlüğünün net bir şekilde bir birbirinden ayrılması gerekmektedir.

 

Terör eylemlerini övmek, bu eylemleri siyasi menfaat, toplumu kamplaşma ve kutuplaşma amacıyla bir araç olarak görmek, eylemleri gerçekleştiren teröristleri masum hatta kahraman olarak göstermeye teşebbüs etmek ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bunun ifade özgürlüğü olduğunu öne sürmek dahi kirli amaçlara hizmet etmek anlamına gelir.

 

Bu sebeple;

 

Kişiler sosyal medya üzerindeki paylaşımlarından ötürü hukuken sorumluluk altındadırlar. Türk Ceza Kanununda belirtilen suç ve suçluyu övme ile nefret suçu sayılabilecek her türlü paylaşım bunu oluşturan kişiler ile bu paylaşımları paylaşan kişiler de doğrudan doğruya cezai yaptırımın muhatabı olacaklardır. Yani bu gibi paylaşımları kendisinin oluşturmadığı savunması, kişileri ceza almaktan kurtaramayacaktır.

 

Sosyal medya şirketleri uyguladıkları politikalar gereğince terör, çocuk istismarı, ırkçılık ve nefret suçu, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti gibi konularda ilgili devletlerle İP numaraları paylaşmakta ve suçluların tespiti konusunda iş birliği yapmaktadırlar. Bu sebeple; kişiler bir takım sahte hesaplar üzerinden bu türlü paylaşımlarda bulunsalar dahi tespit edilebilmeleri teknik ve pratik anlamda mümkün olabilmektedir.

 

Her ne kadar bu hesaplar ve internet sayfaları ilgili birimlerce kontrol edilse de bu gibi paylaşımlarda bulunan kişilerin vatandaşlarca tespiti halinde ilgili birimlere bilgi verilmesi, belki de yeni bir kanlı terör eyleminin engellenmesi belki de bir gencimizin bu örgütlerce kandırılmasının önüne geçilmesine vesile olacaktır. Bu anlamda vatandaşlık bilinci önemlidir ve terörle mücadele yalnızca devletin değil her vatandaşımızın da üstüne düşen önemli bir vazifedir.