Programlar

 1. Tema Kapsamlı Çalışmalar
  1. Enerji, enerji güvenliği, enerji hatları, enerji stratejileri
  2. Terör, güvenlik politikaları, iç güvenlik, deniz haydutluğu, Siber-terör
  3. Etnik ve dini çatışmalar
  4. İttifaklar, ittifak içerisinde ilişkiler
   1. NATO, AGİT, AKKA gibi savunma ve silahlanmanın kontrolüyle ilgili ittifaklar
   2. AB-BAB-AGSP-AGSK
   3. Diğer ittifaklar (KGÖ, ŞİÖ vb)
   4. Savunma örgütü dışındaki diğer örgütlenmeler (BM, UAD, IMF, Dünya Bankası, İKÖ, KEİT, EİT, Arap Birliği, NAFTA, Akdeniz Diyalogu vb.)
  5. Silahlanma, savunma sanayi ve silahsızlanma
  6. Genel jeopolitik, strateji ve güvenlik politikası (Uzay jeopolitiği dahil)
  7. Çevre ve iklim değişikliği
  8. Kültür ve kültür stratejileri
  9. Muhtelif konular (1915 Ermeni göçü, Patrikhane-Ruhban Okulu ile ilgili diğer konular)
 2. Saha Kapsamlı Çalışmalar
  1. Slav coğrafyası ile ilgili çalışmalar
   1. Rusya, Türkiye-Rusya ilişkileri
   2. Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya
   3. Karadeniz bölgesi
  2. ABD, ABD-Türkiye ilişkileri
  3. AB, AB-Türkiye İlişkileri
  4. Kafkaslar
   1. Azerbaycan
   2. Gürcistan
   3. Ermenistan (Ermeni Sorunu)
   4. Kuzey Kafkasya
  5. Türkistan ile ilişkiler
   1. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan
   2. Avrupa’daki Türk dünyası (Bulgaristan, Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, Fransa, İsviçre vb.)
  6. Balkanlar ve Kıbrıs
  7. Yunanistan
   1. Kıbrıs
   2. Balkanlar (diğer)
  8. Orta Doğu
   1. İran
   2. Irak
   3. İsrail, Arap-İsrail Çatışması
   4. Suriye-Lübnan-Ürdün-Mısır
   5. S. Arabistan, Körfez ülkeleri
   6. Kuzey Afrika ülkeleri
  9. Güney Asya
   1. Afganistan
   2. Pakistan
   3. Hindistan
   4. Bangladeş-Srilanka
  10. Uzak Doğu
   1. Çin
   2. Tayvan
   3. Japonya
   4. Kuzey/Güney Kore
  11. Latin Amerika
  12. Diğer (Avustralya, Büyük Okyanus)