ÖCALAN eğer serbest olsaydı bugüne kadar mutlaka bir saldırının hedefi olurdu. Ortadoğu’da 1999 yılından günümüze kadar hangi şaşırtıcı olayların yaşandığına, sıkı korunan liderlerin başına gelenlere bakınca ÖCALAN’ın bu türlü bir olay yaşamasının hiç de zor olmayacağı görülecektir. Öyle ya da böyle, yakalanıp bize teslime edilmesiyle ve bizim de denizde bir adada sözde hapse tıkmamızla onun can güvenliği sağlanmış oldu.

 

“Amerika, PKK ile stratejik, Türkiye ile taktik ortak” sözü Osman ÖCALAN’a mal edilir. Bu şahsın canını BARZANİ’ye atarak kurtarmasından önce PKK’nın Kuzey Irak’taki dış ilişkilerini yürüten bir terörist olduğu unutulmamalıdır. Zamansız söylemiş olsa ve o günlerde inandırıcı bulunmasa bile bu sözler, böyle bir konumda bulunan birine pek yakışıyor.

 

Kandil’in ve İmralı’nın açıklamalarının birbirinin kopyası olması doğal karşılanmalıdır. Neticede söz konusu olan sıkı PKK örgüt dokusudur. Hem her ikisinin de varlıklarını korumaları birbirlerine olan sadakatlerine bağlıdır. Ama her iki ucun açıklamalarında en fazla dikkat çeken bir nokta vardır ki; o da PKK’nın bundan sonra Kürtler üzerinden Orta Doğu’da oynayacağı role olan vurgusudur. Bugünden sonra Kürtlersiz ve elbette PKK’sız bir Orta Doğu olmayacak diyorlar. ÖCALAN-KARAYILAN ikilisinin bu açıklamaları, eğer gerçekten ona aitse, Osman ÖCALAN’ın o zamansız açıklamasıyla örtüşmektedir.

 

PKK yıllardır Avrupa ve ABD’deki kadrolarını “terör örgütü listesi”nden çıkmaya ikna etmekle görevlendirmişti. Bu konuda bir terör örgütünün çapını çok aşan lobicilik yapıyorlardı. Üst düzeylerden ilişki kurmayı başarmışlardı. İlk günden itibaren Türkiye’nin, PKK’nın bu çabasından haberdar olmadığını düşünmek mümkün değildir. Ama birkaç gün önce AKPM’de terörün çıkarılıp, aktivist ve çatışma ifadeleri konulan rapor resmileşince sanki yeni bir şeymiş gibi bir şaşkınlık yaşandı. Oysa bu sonuç bizim gibi sıradan biri için dahi sürpriz değildi.

 

PKK’nın gidip gelen her mektup trafiğinden sonraki açıklamalarda yer verilen Kürtlerin ve terör örgütünün Orta Doğu’da oynayacağı belirleyici role gelince… Bu, yeni bir gelişmenin haber verilmesidir. PKK’nın küresel planlamalarda yer aldığının ilanıdır. Geçmişte, özellikle de Irak’ın işgalinden sonra PKK-ABD ve PKK-İsrail ilişkileri gizli servislerle temastan öteye gitmiyordu. Bu sayede PKK, Saddam’ın cephaneliklerinden pay aldı, Kandil’i karargâh haline getirdi, uydu donanımlı irtibat muhabere yeteneği kazandı. Yine aynı anlamda el yapımı bombayı ve taktik eylemliliği öğrendi. Ancak bir türlü diplomaside doğrudan muhatap olmayı başaramamıştı. Bugün anlıyoruz ki, bu çabalarının meyvelerini toplamaya başlamış. Artık küresel diplomasilerde denge unsuru olan bir muhatap olmuş.

 

AKPM’nin raporu bu yol üzerindeki ilk duraktır ve doğal olarak arkası gelecektir. PKK, bugünkü kararını vermeden önce ABD’nin bölgeye ilişkin küresel planlamalarında kendisine yer verildiğine ikna edilmiş olmalıdır. Bu süreç ABD’nin garantörlüğü altında yürütülürse ancak o zaman başarılı olur. Aksi takdirde Türkiye’nin meşru ve haklı mücadelesini bir kenara bıraksak bile bölgedeki ve yurt içindeki hasımları karşısında savunmasız kalma korkusunu yenmesine imkân yoktur.

 

Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) ya da başka bir şekilde tanımlansın, ABD’nin bu bölgedeki toplumları ve iktidarları şekillendirme, sınırları yeniden çizme planlarının büyüklüğünü anlamayanlar olabilir. Dikkat edilirse yakın bir geçmişe kadar ABD’nin dikkati Pasifik, Uzak Doğu ve eski Demir Perde üzerinde yoğunlaşmıştı. Orta Doğu büyük ölçüde Avrupa’nın başının belasıydı. ABD için bugün o bölgelere verilen önemin önüne İslam dünyası geçti. İlk öncelikli hedefi intikamcı ve azılı bir Amerikan düşmanı olan radikal İslamcı teröre karşı güvenliğidir. Hemen ardından onun kadar önemli İslam dünyasının üzerine oturduğu zenginliklerdir. Bu zenginlikleri elde etmesinin önündeki en büyük engel ise Şiiliktir.

 

Orta Doğu’da çatışma aynı zamanda en çok Körfez’deki ve bölgedeki Sunni Arap hanedanlarıyla İsrail’i tehdit etmektedir. Giderek Şii-Sünni karakterli bir mezhep çatışmasına dönüşmektedir. Önceleri taşeron örgütlere havale edilen bu çatışma ABD’nin bu büyük planıyla ülkeler çapında gerçekleşme yolunda hızla ilerliyor. İran’ın Körfez’de ve Orta Doğu’da oluşturmaya çalıştığı Şii kuşatmasının karşı stratejisi aynı yolla cevap verip bir Sünni kuşağı yaratılmasıdır.

 

Planlanan Sünni kuşağının önemli ayaklarından birisi Türkiye ve Kuzey Irak’taki Kürt yönetimidir. İkisinin ortak hareketi bu planlamanın vazgeçilmez koşuludur ve PKK her ikisinin arasını bozan bir çıbanbaşıdır. Bu nedenle onun mutlak surette oyuna dahil edilmesi gerekmektedir. Bunu başarmanın en güvenli yoluysa İmralı’da bugünler için bekletilen ÖCALAN’dır. Marksizmle yola çıkıp sonradan tam karşı şeride geçip etnik milliyetçi olmasını sineye çeken bir örgüt ve onun liderinin böyle bir emperyalist oyunun taşeronu olmasında hiçbir sakınca yoktur. Nasıl ki kızıldan, sarı-yeşil-kırmızıya geçişte olmadıysa, tümüyle yeşile geçişte de hiç sorun olmayacaktır. Hem ayrıca ÖCALAN ile PKK yok olmamak için birbirlerine bağlı kalmak zorundadırlar.

 

PKK’nın terörü bırakıp sisteme bağlanmasının stratejisi konusunda 04.02.2011 tarihinde, “Arap Devrimi ve Türkiye’nin Terörle Mücadelesi “ başlığıyla kaleme aldığım yazıda belirtmiştim. Uygulayıcılar açısından şimdilik bir sorun bulunmuyor. Amerikan planlarını bozacak çatışma ihtimalinin ortadan kalkması girişimleri yolunda ilerliyor. Sonuçta ortaya çıkacak Sünni kuşağı, dediğimiz gibi sırasıyla ABD, İsrail, Arap hanedanları, BARZANİ ve Türkiye’deki çevrelerin işine yarayacaktır. Yani büyük ölçüde şahısların çıkarlarına hizmet edecektir. Bunun dışında öyle kralın önünde takla atan soytarılara söylettirildiği gibi halklara hiçbir şey kazandırmayacaktır. Pembe balon patlayacaktır. Bu konuda elbette yeni acılardan, baskılardan, sömürülerden, kimliklerinin aşağılanmasından söz etmeyi gereksiz buluyoruz.