Daha önce KARSAZ adıyla kısa ömürlü Kürt işverenler örgütlülüğü Ekim 2013 ayında yeniden canlandırıldı. Bu yeni örgüte Avrupalı Kürt İşverenler Birliği (Yekitiya Kardêrên Kurd li Ewropa) adı verildi. Faaliyet alanı esas olarak Avrupa olduğu halde “Kürdistan”ın tüm parçalarındaki Kürt işverenlere de uzanacakları,  birikimlerini, tecrübelerini bir sivil toplum gücü olarak buralara katkıda bulunacakları öne sürüldü. “Ülkede” yatırım yapma, işbirliği, refahın geliştirilmesi bu kapsamda ele alındı.

 

Çözüm süreciyle Türkiye’de yaratılan zoraki barış havası Avrupalı Kürt işverenlerin planlamalarını kolaylaştıran bir ortam yarattı. Tarım Bakanlığı’na Kürt markalar için başvurular yapılmaya başlandı. Kürt nüfus üzerinden yapılan hesaplamalarla Kürtlerin telefon şirketlerine ödedikleri paranın büyüklüğü ele alındı Bunun bir Kürt şirketine ait olması için adında Kürt bulunan bir telefon şirketinin kuruluşu için izin başvurusu yapıldı ancak reddedildi.

 

Diğer taraftan, Cumhuriyet gazetesinin Anadolu Ajansı’na atfen “Kürtçe ticaret dili oluyor” başlıklı haberiyle Kürtçenin ticaret dili olarak resmen kabul edilmesinin teklif edildiğini öğrendik. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın (KDGM) ticari işletmelerde yerel dilin kullanılmasına izin verilmesini istediği bildirildi. Hatta yapılacak yasal düzenlemeyle bankalarla vatandaş arasında yapılacak tüm işlemlerin Kürtçe diliyle gerçekleştirilebileceği ileri sürüldü.

 

Görünüşte küçük ve önemsiz görünen bu gelişmeler büyük resmi meydana getiren noktalardır. Batı’da gerçekleştirilen ve sonuçları alınan toplumsal gelişmelerin birer kopyasıdır. Bugünkü Avrupa’da etnik gıda ve marka sahibi olma çabaları giderek artmaktadır. Ermeni diasporası bu konunda oldukça mesafe kat etmiş durumdadır. Batı’da bizim kıymalı pidemizi bilen yok denilecek kadar azdır. Ancak ayaküstü atıştırmanın en başlıca yiyeceği olan pizzayı kullanan diaspora Ermenisi, kıymalı pideyi “Armenien Pizza” diyerek yutturmayı başarmıştır. Konuyu daha geniş çapta ele alacak olursak dünyanın en ünlü gurmeleri, izleyici kitlesi büyük televizyon kanallarında ülke ülke, bölge bölge gezerek etnik gıdaları ve markaları tanıtıyorlar. Bir gün bakıyorsunuz, Baskların milli yemeklerini, yemek kültürlerini anlatıyorlar. Bir başka gün Alsaze’a geçiyorlar.

 

Bizim ülkemizde henüz geniş kitleler tarafından bilinmese de Batı’nın ekonomi diline “ethnomarketing” sınıflandırması yerleşmiş durumda. Bu kavram etnik kültürden, dilden ayrı düşünülmemektedir. Tıpkı diğer unsurlar gibi bir etnik kimliği ifade de kullanılmaktadır. Bunun en açık örneğini Kuzey Irak’ta piyasaya sunulan Roj marka biranın tanıtımında kullanılan “bir yudum özgürlük” ifadesiyle Kürtçülüğe tahvil edilmesinde görüyoruz.

 

Dünyanın tanınmış psikanalistlerinin açıklamalarına kulak verdiğimizde etnik marka ve işveren örgütlülüğünün ciddiyet boyutunu anlayabiliriz. Onlara göre; etnik ayrışım büyüdükçe etnik simgelerin kullanımı da artmaktadır. Açıkçası görünenle yetinmeyip derinlemesine bakıldığında Kürt işverenlerinin örgütlenmeleri, Kürt etnik marka yaratılma çabalarının hedefinin “özerk Kürdistan” için olduğu anlaşılacaktır.

 

Bu hedefe ulaşmak üzere yaratılan bilinçle Avrupa’daki Kürt işverenler, Kürt İşverenler Birliği KARSAZ (Kovara Yekitiya Karsazên Kurd – KARSAZ) adıyla 2001 yılında örgütlendiler. KARSAZ uzun ömürlü olmadı 3. kongresinden sonra faaliyetine son verdi.

 

Avrupa’daki diğer etnik markaları kopya eden Kürt girişimciler neredeyse her alanda etnik kimliklerini öne çıkardılar. Tanınmış bira ve içecek markalarıyla yaptıkları sözleşmeleriyle Kürtlükle hiç ilgisi olmayan ürünler sürdüler. Markası “Keko Beer” olan sadece kutusu üzerinde pala bıyıklı, kara yağız birinin resmi bulunan birayı Kürt birası haline getirdiler. Piyasa bir anda Zozan, Newroz, Ararat vs. adıyla markalandırılmış fason ürünle doldu.

 

Başlangıçta büyük-küçük tüm Kürt işverenleri çatısı altına almakta seçim yapmayan örgüt, sonraki kongrelerinde asıl kitle olarak orta ölçekli Kürt işverenlerine yöneldi. Çalışmaları bir disiplin altında yürütmek amacıyla et, kuru gıda ve içecek ile inşaat sektörlerini bir araya getirmeye çalıştı ki, sözü edilen sektörler Avrupa’daki Kürt işverenlerin yoğunlaştıkları iş kollarıdır.

 

Bu arada Türkiye’deki Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GÜNSİAD (Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği) ve Diyarbakır Esnaflar Birliği gibi kurumlarla diyalog ve işbirliğini arttırmayı planları arasına aldılar. Avrupa’daki Kürt işverenlerin örgütlendirilip, ortak bir Kürt ekonomi gücü yaratmaları konusunda bilinçlendirilmeleri halinde etkilerini Türkiye’deki Kürt işverenlerine de ulaşacağı ileri sürüldü.  Türkiye’de yaratılacak Kürt ekonomik gücünün “Kürdistan”ın özgürleştirilmesine bulunacağı katkılar sıralandı.

 

Zaman zaman kesintiye ve geçici başarısızlığa uğramış olsa bile Kürt işverenler bir çatı altında toplanıp yurt içinde ve dışında ekonomi yoluyla bir güç oluşturma hedefinden hiç vazgeçmiyorlar. Ekonomik gücü sayesinde batılı ülkelerin Süleymaniye’de konsolosluk açmak için adeta birbirilerini çiğnediklerini unutmayalım. Şimdilik adı anılmasa bile şu anda Türkiye’de devlete paralel özerk bir yönetim yaratılmış durumda. Siyasetin önce silahla daha sonra da ekonomiyle desteklenmesi “özerk Kürdistan” a giden yoldaki en önemli gelişmedir. Bu Kürt işveren örgütlülüğü, Kürt etnik marka ve gıdasını yaratmakla gerçekleştirildiğinde Kürt etnik haklılığının önündeki engeller ortadan kalkmış olacaktır. Bir adım ileri giderek düşündüğümüzde Kürdün olduğu her yerde örgütlenmeyi temel alan PKK politikasının Türkiye genelinde uygulanması için sağlam bir dayanak elde edilmiş olacaktır.