NE ARAMIŞTINIZ ?

* Bu alan zorunludur
* Bu alana en az 3 karakter girmelisiniz
TÜRKSAM'ın Aralık Dönemi Staj Başvuruları Başladı

Staja başvuracak arkadaşların, sitedeki belgeleri özenle doldurması önemle rica olunur.

27.11.2020 15:19

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine girmesi

uzun süreden beri silahlanan Ermenilere bekledikleri fırsatı vermiş, Ermenistan’da yaşayan 1 milyona yakın Azerbaycan Türkünü Ermenilerin saldırı ve etnik temizlik kampanyası sonrasında Ermenistan’ı terkederek Azerbaycan’a sığınmak durumunda bırakmıştı.

11.02.2020 00:56

30. Yıldönümünde 20 Ocak (20 Yanvar) Katliamı

Sovyet tankları 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece binlerce Sovyet askeri motorize birliklerle beraber Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye girerek Azerbaycan Türklerinin bağımsızlık isteklerine gem vurmak istedi.

11.02.2020 00:55

16 Adayı Neden Silahlandırdı?

Yunanistan Anlaşmalara Aykırı Olarak 16 Adayı Neden Silahlandırdı.?

11.02.2020 00:54

DUYURULAR

Kurumsal

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE STRATEJİK ANALİZLER MERKEZİ - TÜRKSAM Dünyanın oldukça önemli bir coğrafyasında bulunan Türkiye’nin karşılaştığı hayati sorunların sağlıklı teşhis edilmesinde, analiz ve değerlendirmelerde bulunulmasında yaşanan sıkıntılar ortadadır. Özellikle, Türkiye’nin menfaatlerinin korunacağı çözümler üretilmesinde, karar alıcılara destek olmak ve yaşanan sorunların öncelikle Türk karar alıcıları ve Türk kamuoyu olmak üzere bütün dünya tarafından anlaşılabilmesine katkı sağlamak amacıyla bağımsız araştırma merkezlerine büyük görevler düşmektedir. Türkiye; son yirmi yılda iyice belirginleşen küresel anlamda yeni siyasal atmosferin yansımasıyla birlikte, stratejik konumunun kaçınılmaz zemininde, merkezi ve milli niteliğini korumak, çok daha aktif olmak ve dinamik reflekslerde bulunmak zorunluluğu içine girmiştir. Çünkü Balkanlar’ı Akdeniz ve Orta Doğu’yla, Karadeniz’i Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya’yla buluşturan bu coğrafya; Soğuk Savaş sonrasının güçler çatışması yanında, küresel ve/veya bölgesel güç olma çabalarının da uygulama alanı olarak belirginleşmiştir. Enerji ve su kaynaklarına, yeni pazar ve piyasa arayışına dayanan egemenlik çatışması, Soğuk Savaş sonrası dönemin uluslararası politika üzerindeki yansımalarını gözler önüne sermektedir. Bu yansıma da; Türkiye’nin, Soğuk Savaş sonrasına ilişkin yeni rol ve kimliğinin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu rol ve kimlik, Türkiye’nin; tek seçenekli değil, çok seçenekli; etkilenen değil, etkileyen; kanat ülke değil, merkez ülke; köreltici, daraltıcı, uysal değil, genişletici, üretici, yaratıcı, aktif ülke; sadece potansiyel bir bölgesel güç değil, aktif bir bölgesel güç; kısa dönemli değil, uzun dönemli stratejik öngörü; silah pazarı olmuş bir ülke değil, milli savunma sanayisi olan bir ülke ve sadece günü yaşayan değil, geleceği tasarlayan bir ülke olmasını gerekli kılmaktadır.