NE ARAMIŞTINIZ ?

* Bu alan zorunludur
* Bu alana en az 3 karakter girmelisiniz
TÜRKSAM'ın Aralık Dönemi Staj Başvuruları Başladı

Staja başvuracak arkadaşların, sitedeki belgeleri özenle doldurması önemle rica olunur.

27.11.2020 15:19

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine girmesi

uzun süreden beri silahlanan Ermenilere bekledikleri fırsatı vermiş, Ermenistan’da yaşayan 1 milyona yakın Azerbaycan Türkünü Ermenilerin saldırı ve etnik temizlik kampanyası sonrasında Ermenistan’ı terkederek Azerbaycan’a sığınmak durumunda bırakmıştı.

11.02.2020 00:56

30. Yıldönümünde 20 Ocak (20 Yanvar) Katliamı

Sovyet tankları 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece binlerce Sovyet askeri motorize birliklerle beraber Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye girerek Azerbaycan Türklerinin bağımsızlık isteklerine gem vurmak istedi.

11.02.2020 00:55

16 Adayı Neden Silahlandırdı?

Yunanistan Anlaşmalara Aykırı Olarak 16 Adayı Neden Silahlandırdı.?

11.02.2020 00:54

DUYURULAR

Rus-Gürcü Askeri Üs Pazarlığı ve Cavaheti Ermenileri

28 Mart 2005

Son günlerde Rusya ile Gürcistan arasında bu ülkedeki Rus üslerinin “tahliyesi” konusunda yapılan görüşmelerin sayısında ciddi bir artı gözlenmektedir. Gürcistan’ın Rus üslerinin  ülkeden çıkarılması için başlattığı yoğun çaba ve uluslar arası diplomatik atakların ardından önce 12 Şubat 2005 tarihinde Gürcistan ile Rusya arasındaki askeri konularda Tiflis'te bir toplantı yapılmıştır. Rus üslerinin çıkarılması konusunda yapılan bu görüşmeden bir netice çıkmamıştır. Aynı şekilde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18 Şubat 2005 tarihinde Rus askeri üsleri, sınır düzenlemeleri ve diğer konularla ilgili sorunların, çözülmesi amacıyla Gürcistan’a düzenlemiş olduğu ziyaretten de bir netice alınamamıştır. Yine buna paralel olarak, 24 Mart 2005 tarihinde Moskova’da yapılan toplantılardan da bir sonuç çıkmamıştır. İki taraf arasında süren bu görüşmelerden netice alınamadıkça her iki taraf da ellerindeki kozları “üçüncü oyuncuları” devreye sokmaya başlamıştır. Gürcistan’ın bu konudaki en büyük kozu ABD’dir. Rusya ise, Gürcistan’ın “yumuşak karnına” oynamaktadır. Bu çerçevede Cavah Ermenilerinin son günlerde ciddi bir aktiflik içinde oldukları görülmektedir.

 

Bölgedeki Cavah Ermeni teşkilatlarının birleşerek oluşturdukları “Birleşik Cavah” – “Edinnıy Cavah) hareketi 13 Mart’ta Ahalkalaki’de bu çerçevede bir miting tertip etmiştir. Mitingde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Miting sırasında Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ve Gürcistan Parlamentosu’na gönderilmek üzere yazılan mektup için imza da toplanmıştır. Söz konusu mektupta, Bölgedeki Rus üssünün kapatılmaması, Gürcistan Parlamentosundan 1915 Ermeni soykırımının tanınması, Gürcistan'daki Ermeni okullarında Ermenistan tarihinin okutulması yasağının kaldırılması, Gürcistan'da azınlık haklarının korunması ile ilgili bir yasanın çıkartılması, Ahalkalaki'de (pasaport birimi gibi) idari hizmetlerin görülmesi yetkisinin geri verilmesi istenmektedir.

 

Cevahati Ermenileri bölgede sadece Rus üslerinin kapatılması ve onun yerine geleceği iddiasında bulundukları Türk gücüne karşı değillerdir. Yerel Ermeniler Türkiye ile ilintili bütün projelere karşı olduklarını her fırsatta dile getirmektedirler. Cavah Ermenilerinin bu mealde karşı çıktıkları bir diğer proje ise Kars-Tiflis Demiryolu Projesi’dir. Ermenilere göre böyle bir projenin mantığı bulunmamaktadır. Zira, Türkiye ile Ermenistan arasında bir demiryolu bulunmaktadır ve bu demiryolu şimdi çalıştırılmamaktadır. Mevcut demiryolu varken ikincisinin yapılmasının anlamı bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus Cavah Ermenilerinin kendilerine ekonomik refah sağlaması beklenen ve yaşadıkları bölgelerden geçmesi planlanan demiryoluna karşı çıktıkları halde Türkiye-Ermenistan demiryolunun açılmasını istemeleridir. Bu davranış tarzı Cavah Ermenilerinin bizzat Erivan’dan yönlendirildikleri yönünde kuşkuların doğmasına sebep olmaktadır.