NE ARAMIŞTINIZ ?

* Bu alan zorunludur
* Bu alana en az 3 karakter girmelisiniz
TÜRKSAM Uzman Yardımcısı/Araştırmacı İş İlanı

Ankara’da yerleşik Stratejik Araştırmalar Merkezimizde yetiştirmek ve görevlendirilmek üzere Uzman Yardımcıları arıyoruz. Genel Nitelikler Üniversitelerin lisans, düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun, tercihen Yüksek Lisans ve/veya Doktora yapmış veya yapmakta olan; Tercihen benzer pozisyonda deneyimli, En az bir yabancı dile hakim, tercihen ikinci bir bölge dili bilen, Makale, rapor, bülten vb. çalışmaları yazma ve araştırma yapma yeteneklerine sahip, Türk vatandaşları ve/veya Türkiye’de ikametleri bulunan bu niteliklere sahip yabancı ülke vatandaşları, Türkçeyi etkin kullanan, yazım ve imla kurallarına hakim, Öğrenmeye açık ve istekli, detaylara önem veren Sorumluluk sahibi ve iş takibine dikkat eden, Ankara’da ikamet eden veya ikamet imkanı bulunan, sonuç odaklı, hızlı, pratik ve çözüm üreten, Ekip çalışmasına uyumlu, iletişim becerileri gelişmiş ''Uzman Yardımcısı/Araştırmacı Yardımcısı" aramaktayız. Başvurular TÜRKSAM’ın internet sitesindeki Staj ve Kariyer bölümünde bulunan https://www.turksam.org/staj.php “İş Başvuru Formu” eksiksiz doldurularak Cv@turksam.org adresine göndermeleri gerekmektedir. NOT: Bu niteliklere sahip kişilerin kendi bireysel tüm sosyal medya hesaplarının ve daha önce yazmış oldukları makaleleri (varsa kitapları) yazmaları mecburidir. Başvuru formunda bu bilgileri olmayan ve fotoğraf bulunmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

31.01.2022 14:13

TÜRKSAM Burslu Stajyer İlanıdır

TÜRKSAM’da Güz Dönemi Staj ve Eğitim Programı Başvuruları Başladı‬ Kurumumuz üniversitelerin bölümlerinde lisans/yüksek lisans/doktora düzeyinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ve mezunların başvurabileceği Eylül – Ekim - Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Güz dönemi staj ve eğitim programı için stajyerlerini aramaktadır. GENEL NİTELİKLER * Photoshop, Illustrator, After effects/Premier gibi programların en az bir tanesine hakim * Video düzenlemesi yapabilen, * Kendi insiyatifinde tasarım yapabilen, * Türkçeyi etkin kullanan, yazım ve imla kurallarına hakim, * Sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanabilen, * İngilizce bilen, * Öğrenmeye açık ve istekli, * Detaylara önem veren, * Sorumluluk sahibi ve iş takibine dikkat eden, * Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli, * Haftanın minimum 2 günü staja devam edebilecek, * Ankara'da ikamet eden. *Adayların sitemizde yer alan “Staj Başvuru Formu”nu eksiksiz bir şekilde doldurarak e-posta yoluyla “ staj@turksam.org ” adresine göndererek başvurularını yapmaları rica olunur. *Başvurular sadece e-posta yoluyla yapılmakta olup elden evrak alınmamaktadır.  *Eksik doldurulan başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmede etkili olacak sosyal medya adresleri kısmı özellikle boş bırakılmamalıdır. NOT: 1- Üniversitelerin yukarıdaki niteliklere sahip tüm bölümlerinden stajyer kabul edilmektedir. Bu niteliklere sahip kabul alan stajyerlere ayrıca TÜRKSAM Bursu verilecektir. 3- Staj sürecini başarıyla tamamlayanlara daha sonra iş teklifi imkanı sunulacaktır. TÜRKSAM Staj Koordinatörlüğü

15.09.2021 15:13

DUYURULAR

Rusya-Çin İlişkilerine Paradoksal Yaklaşım

18 Mart 2005

 

Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler bugün her iki ülke tarafından da “stratejik” ortaklık” olarak adlandırılmaktadır. Ancak bununla beraber Rusya için Çin tehdit olma özelliğini korumaktadır.

 

İki ülke arasında hızla büyüyen ekonomik ilişkiler, büyük Çin nüfusunun Rusya sanayisine “niteliksiz” işgücü ihracına olanak sağlamaktadır. Rusya ile Çin arasında gerek siyasi ve gerekse de ekonomik ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olmasına rağmen Rus Uzakdoğu’sunda azalan nüfusa karşın, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’den Rusya’ya nüfus ihracına sebep olmaktadır. Rusya’nın Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerine Çin’den gelen göçün durdurulamaması, Rusya’nın milli güvenliğine tehdit oluşturan başlıca unsurlardan birisi haline gelmiştir.

 

Rusya-Çin ilişkilerinde dış politikanın son dönem “moda” kavramı olan “tehdit ve fırsat” paradoksu yaşanmaktadır. Bir taraftan Çin kaynaklı nüfus göçü Rusya’yı tehdit ederken, diğer taraftan zamanda bölgede önceleri ekonomik ve şimdi de askeri bir güç olarak beliren ABD tehdidine karşı ortak bir tavır sergilenmeye çalışılmaktadır. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri Rusya ve Çin bir çok konuda ortak tavırlar benimseyerek ABD’nin “Yeni Dünya Düzeni” projesine karşı çıkmaktadır.

 

11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kulelere yapılan terör saldırılarının ardından ABD, El Kaide’nin yerleştiği Afganistan’a müdahale etmiştir. ABD’nin bu müdahaleği Rusya ve Çin için temel hassasiyet bölgelerinin başında gelen Orta Asya’ya yerleşmek için iyi bir fırsat olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler bölgede daha çok ABD’nin bölgedeki varlığına karşı yeniden şekillenmeye başlamıştır. Zira, ABD Afganistan’daki güvenlik sorunlarını bahane ederek Özbekistan ve hatta Afganistan’dan bir hayli uzak bir mesafede olmasına rağmen Çin’i stratejik olarak kontrol altında tutabilecek bir nokta olan Kırgızistan’da dahi askeri üsler edinmiştir. ABD’nin bölgedeki ekonomik varlığına ek olarak şimdi de askeri varlığını güçlendirmesini ardından bu durumdan rahatsız olan Rusya ve Çin, bölgesel bir güvenlik şemsiyesi olan Şangay İşbirliği Örgütü’nü güçlendirme eğilimine girmişlerdir.

 

İki ülke arasında bölgede ABD karşıtlığı ile gelişen siyasi ilişkiler, enerji temelli ekonomik ilişkiler çerçevesinde de hızla gelişmektedir. Çin’in hızla büyüyen ekonomisi için artan enerji ihtiyacını istikrasız bir görünüm sergileyen Ortadoğu’dan karşılamasının giderek daha büyük riskler taşıması, Çin’i alternatif ve daha güvenli enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Rusya ise Başkan Putin’in uygulamaya koyduğu ekonomik reformları hayata geçirmek için daha fazla nakde ve bundan dolayı da daha çok enerji ihracatına ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede Rusya için Çin, hızla büyüyen enerji pazarı ve Çin için ise Rusya, daha güvenli enerji kaynağı pozisyonuna yükselmiştir.

 

Uzun bir süredir Rusya’nın Pasifik Okyanusu’na indirmeyi düşündüğü petrol boru hattında önceden planlanan Çin geçişli güzergahlar yerine Çin’i by-pass eden hatlara öncelik verilmiş ve Rusya kaynaklı enerji konusunda devam eden Çin-Japonya rekabetinde Rusya tavrını Japonya’dan yana koymuştur. Rusya, Japonya ile Kuril adaları konusunda halen sorunlar yaşamasına rağmen, bölgede hızla büyüyen Çin’e karşın Japonya ile işbirliği yapma kararı almıştır. Rusya’nın bölgede orta ve uzun vadeli politikalarında Japonya merkezli dış politika önceliğine gitmesi uzun vadede hızla büyüyecek Çin tehdidine karşın Rusya-Japonya ve ABD arasında doğal bir ittifakı ortaya çıkarabilecek potansiyele sahiptir. Yukarıdaki kısa değerlendirmeden de anlaşılacağı üzere Rusya-Çin ilişkilerinde bir paradoks yaşanmaktadır. Kısa vadede ve ABD’ye karşı politikalarda Rusya ile Çin’in ortak tavır içinde olduğu görülse de orta ve uzun vadede Çin, Rusya tarafından milli güvenliğine karşı bir tehdit olarak algılanmakta ve buna uygun politikalar geliştirilmeğe çalışılmaktadır.