Kısa süre önce Arnavutluk sandık başına gitti. Seçim sonrası Arnavutluk Seçim Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre iktidardaki Sosyalist Parti 140 sandalyeli mecliste 79 sandalye almayı başarırken, muhalefetteki Demokrat Parti'nin sandalye sayısı 38'de kaldı. İktidardaki Sosyalist Parti'nin küçük ortağı Entegrasyon için Sosyalist Hareket'se 20 sandalye ile mecliste üçüncü güç oldu.

 

Üç milyon 452 bin 260 seçmenin yaklaşık yüzde 45'inin oy kullandığı kaydedildi. Seçimler sırasında ilginç bir durum yaşanmış, Arnavutluk’taki seçimler katılım oranının düşük olması sebebiyle Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu dün oy verme işlemini bir saat uzatma kararı almıştı.

 

Arnavutluk seçimlerinin sonuçlarını ülke içi gelişmeler ve Balkanlardaki genel durum açısından ne ifade ettiğini Yrd. Doç. Dr. Yiğit Anıl Güzelipek TÜRKSAM için değerlendirdi.

 

Geçtiğimiz hafta Arnavutluk’ta yapılan seçimleri Edi Rama’nın başkanlığını yaptığı Arnavutluk Sosyalist Partisi kazanmıştır. Öncelikle belirtilmesi gereken husus seçimlere katılımın %45 gibi son derece düşük bir seviyede kaldığıdır. Öyle ki, katılımın bu denli düşük olması sebebiyle seçim günü Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu oy kullanma işlemini normal süreden 1 saat daha uzatmıştı. Bu bağlamda Arnavutluk Sosyalist Partisi çok genel bir hesapla toplam seçmen sayısının yarısının oy kullandığı bir seçimde kullanılan oyların da takriben yarısını elde ederek seçimden birinci parti olarak çıkmayı başarmıştır. Böylece Arnavutluk da Bulgaristan, Romanya, Moldova gibi ülkelerden sonra Balkanlar’da sosyalist bir partinin kazandığı bir diğer ülke olmuştur.

 

İktidar ile Muhalefetin Uzlaşı Noktası: Avrupa Birliği

 

Özellikle Moldova’da ve Bulgaristan’da sosyalist partilerin iş başına geçmesi bölgede artması muhtemel Rus etkisiyle açıklanabilirken Arnavutluk için böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi son derece güç görünmektedir. Zira Arnavutluk’ta iktidar ve muhalefet partilerinin belki de fikir birliğinde olduğu tek konu ülkenin Avrupa Birliği ile olan entegrasyon sürecidir. Yine benzer şekilde başta Kosova miti etrafında şekillenen Arnavut milliyetçiliğinin de ülkeyi yöneten iktidar partisinin profilinden bağımsız olduğunu söylemek mümkündür. Zira, 14 Ekim 2014’te oynanan Sırbistan-Arnavutluk futbol maçında yaşanan bayrak krizinde de görüldüğü üzere bölgede Arnavut milliyetçiliğinin yapısını belirleyen temel etken ülke içi dinamiklerden ziyade başta Sırp milliyetçiliği olmak üzere dış aktörlerin davranış kalıplarıdır.

 

Kosova Faktörü

 

Yine Arnavutluk seçimleriyle çok yakından ilintili bir diğer konu da Kosova’dır. Dış politikasını başta AB ve ABD olmak üzere batı ile entegrasyon üzerine kuran ve Arnavutluk ile “bir millet iki devlet” şiarını paylaşan Kosova da Arnavutluk’ta sandıktan çıkan sonuçlardan olumsuz olarak etkilenmeyecektir.

 

İlerleyen dönemlerde Arnavutluk’ta iç siyaseti belirleyecek temel dinamiklerden birisi ise AB’nin önümüzdeki süreçte nasıl bir yapılanmaya gideceği sorusudur. Özellikle Brexit’ten sonra uluslararası arenadaki imajı hayli yıpranan AB’nin önümüzdeki dönemde pasif bir aktör olarak kalması durumunda Kosova, Arnavutluk, Makedonya gibi dış politikasını AB entegrasyonu üzerine kuran Balkan devletlerinin büyük bir hayal kırıklığına uğramaları ve bu hayal kırıklığının da iç politikalarına farklı şekillerde tezahür etmesi son derece mümkün görünmektedir.