Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından Eskişehir’de Alpu Termik Santrali, B Sektörü Yeraltı Maden İşletmesi ve Kül Düzenli Depolama Tesisi Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyor. Toplam kurulu gücü 3×360 MWe, ısıl gücü ise 900×3 MWt olarak planlanan Alpu Termik Enerji Santrali’nde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 6.316.812 ton yerli kömür (linyit) tüketilecek. 1,8 milyar dolar bedelli proje kapsamında 1.125 hektarlık üretim alanının yaklaşık 116,8 hektarlık kısmında santral sahası, yaklaşık 30 hektarlık kısmında ise kömür stok sahası tesis edilmesi ve işletilmesi gündemde…

 

Tepebaşı ilçe sınırları dahilinde yer alan termik santral sahası, Eskişehir merkeze kuş uçuşu yaklaşık 32 km mesafede, Tepebaşı İlçe Merkezi’ne ise kuş uçuşu yaklaşık 25 km uzaklıkta yer alıyor. Santral sahasına en yakın yerleşim merkezleri ise kuş uçuşu yaklaşık 1.810 m mesafede Beyazaltın Mahallesi, yaklaşık 3.180 m mesafede Kozlubel Mahallesi ve yaklaşık 5.450 m mesafede Gündüzler Mahallesi… Santral sahasına en yakın konut ise santral sahasının en yakın sınır noktasının kuzey batı istikametinde ve kuş uçuşu yaklaşık 1.450 m mesafede Beyazaltın Mahallesi dahilinde bulunuyor. Yansıyan bilgilere göre projenin inşaat aşamasında yaklaşık 1500 kişi, işletme aşamasında ise toplam yaklaşık 2500 kişinin çalışması bekleniyor.

 

Termik Santral işletmeye geçtiğinde yılda 1.600.000 ton taban külü ve uçucu kül ile 350.000 ton alçıtaşı olmak üzere toplam 1.950.000 ton atık oluşacak. Santrale sadece 1.787 hektarlık alan kaplayan B sektör sahasından kömür sağlanacak. B sektör sahasında belirlenen A3/4 ve C damarlarının tam mekanize bir sistemle üretilmesi durumunda toplam kaynağın yüzde 52’ si oranında değere karşılık gelen 296 milyon tonluk bir tüvenan rezervi hesaplandı.

 

ÇED süreci başlayan santralle ilgili Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü ile DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı da birer rapor hazırladı. Bölgede tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığına dikkat çeken Tarım Müdürlüğü, raporunda “Alpu Ovası, bütün tarım ürünlerinden ortalamanın üzerinde verim alınabildiği, yörede yaşayan insanların ana geçim kaynağını tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin oluşturduğu alanlardandır” dedi. Tarım Müdürlüğü ayrıca, bölgeye 11 kilometre uzaklıkta 1100 hektarlık alternatif alan önerdi. DSİ de,santral alanı içerisinde yer alan sulama alanlarına dikkat çekti ve o da alternatif alan önerdi.

 

Alpu’da yapımı planlanan termik santral ile ilgili gelişmeleri ve bölgeye etkilerini Yaşar Gürel, TÜRKSAM için değerlendirdi.

 

Ülkemizde yaşanan ciddi bir enerji açığı olduğu toplumun her kesiminde ciddi olarak hissedilmektedir. Özellikle uygun çözümler bulunamamasından kaynaklı pahalı enerji kullanımımız enerji sorunumuzu ciddi boyutta ortaya koymaktadır. Pratik uygulamalarda maalesef enerji sorunumuza yönelik rantabl önlem ve çözümler konusunda gerekli özen gösterildiğini göremiyoruz. Enerji; üretim, dağıtım ve kullanım aşamaları göz önüne alınarak ciddi planlamalara ihtiyaç duymaktadır. Üretim aşamasında; hidroelektrik (su kaynaklarından faydalanılarak üretim), termik (fosil bazlı kaynakların kullanımı ile üretim), nükleer, RES (rüzgâr enerjisi santralleri) ve GES (güneş enerjisi santralleri) şeklinde çeşitlendirmek mümkündür. Dağıtım aşamasında kaçak enerji kullanımlar kadar enerji dağıtım hatlarındaki hat kayıplarını iyi analiz etmek, gerekli önlemleri titizlikle almak gerekmektedir. Kullanım safhasında ise enerjiyi israf etmeden, verimli bir şekilde kullanmak çok büyük önem arz etmektedir.

 

Enerji üretirken su kaynakları, orman, hava vb. etkenler doğal hayatı ve insan yaşamını en az etkileyecek şekilde dizayn edilmeli, geri dönüşü olmayan mecralara girilmemelidir. Karadeniz bölgesinde dere yatakları üzerine kurulan HES’ler (hidroelektrik santraller) kısa, orta ve uzun vadede etkilerini mutlaka ortaya koyacaktır.  Gelecekte ormanların azalması, yağış sisteminin değişmesi, iklim bozulması, oksijen ve temiz hava kaynaklarımızın bozulması ile karşılaşmamız hiç de sürpriz olmayacaktır.

 

Termik santral ile enerji üretiminde de büyük çevre felaketleri yaşanması söz konusudur. Enerji ihtiyacımızdan vazgeçme şansımız olamayacağına göre çevreye en az zarar vererek en rantabl enerji üretebilmenin, temiz enerji üretebilmenin yolları araştırılmalıdır. Eskişehir ilimizin Mihalıççık ilçesine bağlı Koyun ağılı bölgesinde halen kurulu bir termik santral bulunmaktadır. Adularya firması tarafından kurulan, Yunus Emre Termik Santrali bir Çekoslovakya firması tarafından yapılmıştır. Şu an kayyum tarafından yönetilen termik santral kurucu firmaya hak edişleri ödenmediği için resmi teslimat yapılamamıştır. Santralde yaşanan en büyük problem yanma problemidir. Koyun ağılı kömürü yakma esnasında cüruf dediğimiz yanma ile büyük kütleli atıklar oluşturması neticesinde sıkıntılar meydana getirmektedir.  Yunus Emre Termik santralinde; kömür kalorisi – yanma merkezi – hava hareketi kombinasyonu verimli bir şekilde kurulamamıştır. Termik santrallerde çoğunlukla kalori dizaynı ile ilgili problemler yaşanır. Çoğunlukla istenilen kaloride kömür temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Termik santral kurulmadan önce kömürün; kül, kalori, zift, cüruflaşma özelliği, kükürt, uçucu madde, karbondioksit çıkışı gibi etkenler önceden çalışılarak gerekli planlamalar yapılmalıdır.

 

– Alpu’da kurulmak istenilen termik santral ile Yunus Emre Termik santral arasındaki mesafe yaklaşık 75-80 km arasındadır.

– Kömür havzası Koyun ağılı kömür yataklarının batıdaki uç noktasıdır.

– Bölgedeki tarım, hayvancılık, su kaynaklarının geleceği çok iyi analiz edilmelidir.

– Endemik bitkiler konusunda nasıl hassasiyet gösteriliyor ise yalnızca ülkemize ait, santral kurulması planlanan bölgeye has “beyaz altın” (lüle taşı) konusu da ciddi olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

– Yunus Emre Termik Santrali verimli kömür yakan ve verimli enerji üretir tesis haline getirilmelidir.

– Ülke genelinde kaçak enerji kullanımı ve iletim hatlarındaki enerji kayıpları önlenmeli, sistem iyileştirilmelidir.

– Temiz enerji (RES ve GES gibi) kaynakları konusunda çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

– Devletimizin öncelikleri arasında sosyal devlet ilkesi kuralları ilk sırada olmalıdır.

– 2018 yılının 2. yarısından sonra ithal kömür kullanımını bitirmeyi hedefleyen yönetim termik santrallerin kömür kaynakları ve geleceği ile ilgili kararları bir kez daha sağlıklı değerlendirmelidir.

– Gerekirse Koyun ağılı bölgesine ikinci bir santral ünitesi kurularak kömür havzasından çıkartılacak kömür raylı sistem ile santrale ulaştırılmalı ve aynı kömür havzasının her iki ayrı uç noktasına santral kurularak daha geniş alanlarda doğa kirletilmemeli ve tahrip edilmemelidir.

 

Şu an Alpu bölgesine kurulması planlanan termik santral için kamuoyu oluşturulmaya çalışılmakta, çevre faktörleri, hukuki altyapı vb. çalışmalar yapılmaktadır. Basın ve STK temsilcileri değişik illerdeki termik santrallere götürülerek ikna turları düzenlenmektedir. Yatağan ve çevresindeki bitki örtüsünün ne kadar tahrip olduğu, oluşan kömür külü dağlarının durumu ciddiyetle ele alınmalıdır. Her şey bir tarafa; enerji üretiminde bu acelecilik niye, bu inat niye…