Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) birçok ülkeden teröristleri barındırdığına ilişkin haberler son yıllarda uluslararası alanda çok tartışılan bir başlık olmakla birlikte Türkiye’de de çok fazla konuşulan konuların başında gelmiştir. Suriye iç savaşının devam ettiği süreçte palazlanan ve kendisine Irak ve Suriye sınırları içerisinde bir anda büyük nüfuz alanı elde eden IŞİD’e sosyal medyanın da önemli etkisiyle katılımlar “yabancı terörist savaşçılar” olgusunu gözler önüne çıkarmıştır. Oysaki, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak faaliyet gösteren YPG’de de durum farksız değildir. Dünyada birçok kesim tarafından “IŞİD’e karşı savaşan bir yapı” olarak gösterilmeye çalışılan ve diplomatik alanda da özellikle son iki yıldır Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kılıfına sokularak yardım ve söz edilen terör örgütü YPG, bünyesinde birçok ülkeden gelen teröristleri barındıran uluslararası bir terör şebekesi haline gelmiştir.

Geçtiğimiz zaman içerisinde YPG’li yabancı terörist savaşçıların görüntüleri hem Türkiye hem uluslararası medyada yer almış hem de kendileri tarafından açıkça ifade edilmiştir. YPG içerisindeki yabancı terörist savaşçılara bakıldığında bunların özellikle Batı’ya yönelik bir PR malzemesi ve reklam yüzü olarak kullanıldığı görülecektir. Yabancılar tarafından kurulan YPG içerisinde kurulan Bob Crow Tugayı’nın fotoğraf merakı örgüt içerisinde bile tartışmalara sebep olmuştur. Times ‘ın haberine göre, diğer yabancı militanlar, Bob Crow Tugayı’nı, “Suriye’ye akın ederek zamanının büyük bölümünü savaşmak yerine poz vermekle geçiren bir grup idealist” olarak tanımlamışlar ve “İyi bir asker değiller” diyerek de eleştirmişlerdir.[1] Özellikle, YPG’nın kadın kolu olarak adlandırılan YPJ isimli terör örgütünün üyelerinin fotoğrafları özellikle kadınlara eziyet eden IŞİD’e karşı bir alternatif olabilecekleri algısını yaratmak için sunulmaya devam etmektedir. Batı medyasındaki üslup da incelendiğinde YPG terminolojisinin doğrultusunda bu kimselerden “gönüllü” bahsedilmekte ve Batı kamuoyundaki sempatiyi artıracak bir nitelikte haberler hazırlanmaktadır.

YPG’nin içerisindeki yabancı terörist savaşçıların sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte medya kuruluşlarına yansıyan bazı rakamlardan söz edilebilir. Kasım ayında CNN’e konuşan bir YPG’li 2014’ten bu yana örgüte 300 yabancı terörist savaşçının askeri birliklerine katıldığını 500 yabancının ise sivil olarak bünyelerinde yer aldığını ifade etmiştir.[2] Buradan, toplam sayının 800 civarında olduğu anlaşılmakla birlikte bunların bir kısmının daha sonra YPG saflarından ayrıldığı ve bir kısmının da terör faaliyetleri içerisinde etkisizleştirildiği bu noktada belirtilmelidir. YPG’nin terörist yabancı savaşçılarının bir kısmı dönse de bazılarının alıkoyularak dönüşlerine izin verilmediği durumlardan da söz etmek mümkündür. Pentagon’a yakın yayın organı Military Times, YPG saflarında savaşmak için Suriye’ye gelen, sonrasında Süryani Askeri Konseyi’ne katılan ABD vatandaşları Kewin Howard ve Taylor Hudson’un ülkelerine geri dönmek istediklerinde alıkonulduklarını yazmıştır.[3] YPG’ye gelip Süryani Askeri Konseyi içerisinde savaştıkları ifadeleri üzerinde durulduğunda burada aynı zamanda bölgedeki örgütler arasında bir geçişkenlik ve iç içe geçmiş bağlantılar olduğu da anlaşılmaktadır. Benzer şekilde Erbil’de bulunan bir Rumen yabancı terörist savaşçının “YPG ile Suriye’deydim, şu anda Irak’ta beni cepheye gönderecek Peşmerge birliklerine katılmayı beklemekteyim[4]” sözleri buna bir diğer örnek olarak gösterilebilir. Bunların yanında IŞİD’e karşı savaşmak için gelen muhafazakar Hıristiyan yabancı teröristler, benimsediği sol – sosyalist ideolojiden dolayı YPG’yi terk ederek Dwekh Nawsha gibi dini motiflerin ön planda olduğu oluşumlar içerisinde savaşmaya başlamıştır.[5]

Yabancı savaşçıların hem Fırat Kalkanı Operasyonu hem de Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Türkiye’ye karşı kullanıldığı da görülmektedir. YPG Sözcüsü Redur Halil onlarca yabancı terörist savaşçının Türkiye ile savaşmak üzere Afrin’e gittiğini söylemiş “Amerikanlar, Britnyalılar, Almanlar, Avrupa’nın çeşitli milletlerinden, Asya ve Amerika’danlar” diye eklemiştir.[6] Harekat sırasında da “Baran Galicia” kod adlı İspanyol uyruklu Samuel Prada Leon ile “Kendal Breizh” kod adlı Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche, geçen hafta etkisiz hale getirilmiştir.[7] İngiltere’de yayınlanan The Times gazetesine konuşan Çin kökenli İngiliz bir YPG üyesi, Afrin’de Türkiye’yi durduramayacaklarını bildiğini söylemiştir.[8] Ayrıca, sözü edilen Süryani Askeri Konseyi de Türkiye ile savaşmak için Afrin’e gelmiştir. Türkiye’nin operasyonuna karşı sosyal medya ve internet sitelerinde birçok yanlış haberi ve görüntüyü yayma çabası içerisine giren YPG, bunlarla kendini Batı haber ajans ve televizyonlarına daha yakın olarak gösterme uğraşını göstermektedir.

Nasıl YPG’ye Katılıyorlar?

Batı’dan YPG’ye gelen yabancı terörist savaşçılara bakıldığında 2014 senesinde IŞİD ile mücadele sürecinde büyük bir artış görülmüştür. YPG içerisinde yabancı savaşçıların nasıl katıldığına bakıldığında sosyal medya ilk temas noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya platformları IŞİD ve El Nusra ile karşılaştırıldığında bağlantı kurmak, para toplamak, seyahatlerini gerçekleştirmek için daha açık olarak kullanılmaktadır.[9] Özellikle “Lions of Rojava” (Rojava’nın Aslanları) isimli bir birlik kurulmuş, aynı adla açılan Facebook sayfası bu noktada önemli bir irtibat noktası oluşturmuş ve Batılı teröristlerin görüntülerinin yayınlandığı bir propaganda alanı olarak öne çıkmıştır. Bunun yanında yabancı terörist savaşçıların sosyal medya hesapları, YPG’nin internet sitesi gibi yerler bu konudaki iletişim noktalarından bazılarını oluşturmuştur. YPG’ye katılanların seyahati genellikle Suriye’ye Kuzey Irak üzerinden giriş yapacak şekilde ayarlanmaktadır.[10]  “Rojava’nın Aslanları”ndan  sonra, YPG yabancı terörist toplama modelinde Batılı uç sola odaklanmış ve 2015’te Rojava’ya gelen çeşitli komünist ve anarşist militanlar için şemsiye niteliğinde oluşturulan “Enternasyonalist Özgürlük Taburları” bu yeniden örgütlenme şeklini göstermiştir.[11] Bu yapı, Türkiye’den de birçok sol örgütü bünyesinde barındırmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de sol örgütler de YPG için bir irtibat noktası oluşturmaktadır. Öte yandan PKK’nın Avrupa yapılanması Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olan teröristlerin katılması için gerekli altyapıyı oluşturmakta ve ayarlamaları yapmaktadır. Yabancı terörist savaşçıların YPG’den ne kadar maaş aldığıyla ilgili net bir rakama ulaşılamamakla birlikte YPG’li teröristlerin maaş aldığı hatta bunun ABD yardımlarıyla ödendiği birçok kaynakta ifade etmiştir.

Kim YPG Bünyesinde Savaşıyor?

YPG içerisindeki yabancı terörist savaşçılara bakıldığında daha önce IŞİD içerisinde savaşırken YPG tarafından tutuklandıktan sonra serbest bırakılıp kendi içerisine alınan teröristleri, dünyanın dört bir yanından gelerek çeşitli motivasyonlarla YPG içerisine dahil olan kişileri, YPG ile artık iç içe geçmiş sol gruplardan devşirilen teröristleri ve bölgede IŞİD ile mücadele için kurulan örgütlerle sıkı bağlantılar sebebiyle bünyesine dahil edilen teröristler görülebilir.

YPG bir yandan kendisinin IŞİD’e karşı olduğunu ifade ederken diğer yandan da işine geldiği zamanlarda IŞİD ile işbirliği yapmaktan geri durmamaktadır. Sadece Türk yetkililerin açıklamaları değil konuyla ilgili diğer ülkelerin diplomatları tarafından uluslararası platformlarda ifade edilen demeçlere de rastlamak mümkündür. Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, PYD’nin geçen ay Suriye’de 400 IŞİD’liyi serbest bıraktığını ve 120 IŞİD’linin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saflarına katıldığını iddia ederek, “görmezden gelinen bu sorunla teröristlere karşı çifte standart uygulandığını” savunmuştur.[12]

Dünyanın çeşitli yerlerinden hangi saiklerle teröristlerin YPG’ye katıldığına bakıldığında ise birkaç ayrı nokta göze çarpmaktadır. YPG tarafından IŞİD karşıtlığı katılımlardaki motivasyon olarak iddia edilse de bu tek sebep değildir, katılanların profilleri incelendiğinde kişisel macera arayışından istihbarat faaliyetleri kapsamında olduğu iddia edilen girişimlere birçok etmen yer almaktadır. YPG, yabancı terörist savaşçıları açısından ideolojisine kendi yakın gören kimselerden meczup ve psikopat kişiliğe sahip birçok teröristin yer aldığı bir mecra oluşturmuştur. YPG’ye ABD’den katılan Bruce Belden’ın ifadelerine göre ismi Tim the Cannibal olan bir yabancı teröristin öldürülen bir IŞİD’linin ayağını alarak yemeye başladığı ifade edilmiştir.[13] Bunların yanında katılanların geçmişine ve özelliklerine bakıldığında kayda değer bir çoğunluğun askeri tecrübesi olduğu görülmektedir. Örneğin, YPG’nin kontrolündeki bölgelerde teröristleri eğiten ve Rakka’da öldürülen Ermeni asıllı TKP/ML örgütünün yöneticisi Nubar Ozanyan daha önce Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı’nda Ermeni saflarında yer almıştır. Bu örnekleri “The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria” isimli rapordan detaylı bilgi vererek çoğaltmak mümkündür.

NICHOLAS ALAN WARDEN

Kod adı: Rodi Deysie

1988 doğumlu, Amerikan – New Yorklu

Amerikan ordusunda görev almış, Afganistan’da bulunmuştur. Daha sonra 2016’da buradan çıkıp Fransız Yabancı Lejyonu’na dahil olmuş, ardından YPG’ye Şubat 2017’de katılmış, 5 Temmuz 2017’de öldürülmüştür.

MATTHEW GARDINER

1971 doğumlu, Avusturalyalı

1993’te Avusturalya’nın Somali müdahalesinde görev almış. Aynı zamanda Avusturalya’da bir siyasetçidir. Ocak 2015’te YPG’ye katılmış, 5 Nisan 2015’te Avusturalya’ya geri dönmüştür.

GILLIAN ROSENBERG

1983 doğumlu, Kanada ve İsrail çifte vatandaşı Yahudi bir kadındır.

Kasım 2014’te, İsrail Ordusu bünyesinde eğitim aldıktan ve mali bir suça karışıp ABD’de hapis yattıktan sonra YPG’ye katılmıştır. Cephe şartları kötü olduğundan daha sonra kaçmıştır.

MAKSIM TRIFONOV

Kod adı: Maksim Peresvet; Norman

1989 doğumlu, 16 Eylül 2015’te YPG’ye katılmış, 22 Eylül 2015’te de öldürüldüğü iddia edilmiştir. Daha önce Ukrayna’da savaşmış, Rus istihbaratından olduğuyla ilgili tartışmalar bulunmakta ve bu sebeple ölümünün sahte olduğu, ölü gösterilerek ortadan kaybolduğu ile ilgili iddialar bulunmaktadır.

GUNTER HELSTEN

Kod adı: Rustem Cudi

1960 doğumlu, Alman.

Haziran 2015’te YPG’ye katılmış, 23 Şubat 2016’da öldürülmüştür. YPG’ye katılmadan önce Alman ordusunda hizmet vermiştir.

Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler

Yabancı terörist savaşçılarla ilgili olarak uluslararası düzenlemelere bakıldığında ilkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2178 Sayılı Kararı göze çarpmaktadır. BMGK’nın 24 Eylül 2014 tarihli toplantısı sonucunda çıkan metinde[14] sınır güvenliğinin artırılması, çok taraflı mekanizmaların hayata geçirilmesi, yabancı terörist savaşçılara finansman, planlama ve hazırlık noktasında yardım edenlere ilişkin yardım edenlere ilişkin iç hukuk düzenlemelerinin sıkılaştırılması, bu alanda INTERPOL’un kullanılması gibi noktalar belirtilmiştir. Yabancı terörist savaşçılar ile ilgili konunun BMGK gündemine alınması olumlu bir gelişme olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Öte yandan karar incelendiğinde IŞİD, El Nusra ve El Kaide gibi terör örgütlerine atıflar karar metninin bu örgütlerle mücadeleye odaklanarak yazıldığına işaret etmektedir, fakat bu karardan hareketle alınacak somut önlemler PKK/YPG’yi dahil etmek suretiyle bütün terör örgütlerine karşı uygulanmalıdır. Türkiye’nin haklı Zeytin Dalı Operasyonu’nun uluslararası meşruiyet zemine oturtulmasında BMGK’nın bu kararının da gerekçe gösterilmesi hem Suriye’deki yabancı terörist savaşçılar meselesini bir kez daha dünya kamuoyuna sunmuş hem de kararın sadece belirtilen örgütlere yönelik işletilmesinden daha geniş bir çerçeveye oturtmuştur. Bu bağlamda Zeytin Dalı Operasyonu, uluslararası terörle mücadele noktasında pekala bir katkı olarak sayılabilir.

BMGK kararının yanında YPG’e katılan bu yabancı terörist savaşçıların vatandaşı bulunduğu ülkelere bakıldığında konuyla ilgili yeterli önlemlerin alınmadığı görülmektedir. Konuyla ilgili İngiltere Başbakanı David Cameron konuyla ilgili “Kürtler için savaşmak ve IŞİD için savaşmak arasında esaslı bir fark” olduğunu belirtmiştir.[15] Bu söylem terör örgütlerinin ayrımını yaptığından son derece sakıncalıdır. YPG’den ülkelerine dönen insanlara “terörist” gibi davranılmaması terörle mücadele noktasında ciddiyeti azalttığı gibi gelecekte yaşanacak terör eylemlerinin kapısını açmaktadır. İngiltere’nin yanında Hollanda, Avusturalya gibi yerlerde de durum farklı değildir. ABD’de de konuyla ilgili caydırıcı önlemlerden bahsedilememektedir. Sonuç olarak NATO üyesi ülkelerin vatandaşlarının, bir başka üyeye karşı terör faaliyetleri göstermesinde etkin önlemlerin alınamadığı bir noktaya gelinmiştir.

Daha önce Libya’da Kaddafi’ye karşı  birliklerin eğitimini üstlenen ve sonrasında Suriye’de Süryani Hıristiyanları eğiten ve kendisini “kar amacı gütmeyen güvenlik firması” olarak tarif eden ilginç bir kurum; Sons of Liberty International’ın kurucusu Matthew VanDyke, “Siz doğru yere, kötü çocuklara, ateş ettiğiniz sürece umurlarında olmaz[16]” diyerek ABD’nin tutumundan bahsetmiştir. Ne var ki, burada ateş edenler sadece IŞİD’in kötü çocuklarını değil Türkiye’nin iyi çocuklarını da hedef almaktadır.

Değerlendirme

YPG bir yandan kendini dünya kamuoyuna IŞİD ile savaşan bir örgüt olarak lanse ederken öte yandan kendi lehine bölgenin demografik yapısını değiştirme amacı doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Marksist – Leninist bir örgüt olma niteliğini vurgulayan YPG, Suriye’nin kuzeyindeki Arap, Türkmen ve kendilerine bağlı olmayan Kürtleri silah zoruyla faşizan politikalarını uygulayarak bu kesimleri topraklarından göçmek zorunda bırakmaktadır. Yine, YPG bir taraftan kendini anti-emperyalist kimliğe sahip olarak tanımlarken ve bundan hareketle ABD gibi bir devletle karşı karşıya geleceği beklenirken öte yandan ABD gibi büyük bir emperyal güçten beslenen ve Rusya gibi bir diğer emperyal devletle sıkı ilişkiler kurduğu aşikardır. Bu çelişki yumağında savrulan terör örgütü YPG, yabancı savaşçıların da askeri tecrübelerinden faydalanmak için cepheye sürerken asıl olarak onları Batı’ya karşı IŞİD’in karşısında “seküler”, kadın savaşçılarıyla “insan hakları”na saygılı ve bünyesindeki Batılı teröristlerin demeçlerinden hareketle “demokratik” bir yapı olduğu yalanına inandırmak için kullanmaktadır. Konuyla ilgili uluslararası düzenlemeler bağlamında YPG’ye yabancı ülkelerden katılımın önlenmesi üzerinde durularak engellenmesi gerekmektedir. Bunun uluslararası örgütler nezdinde daha fazla ifade edilmesi Türkiye’nin uluslararası bir terör ağıyla mücadele ettiğini daha net şekilde göstereceğinden dış politikada da elini güçlendirecek bir hamle olacaktır.


[1] Bob Crow Tugayı Suriye’de Alay Konusu Oldu, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/bob-crow-tugayi-suriyede-alay-konusu-oldu-40218260, Erişim Tarihi: 21 Şubat 2018.

[2] Foreign Fighters In Syria Turn Their Weapons On Turkey, CNN, https://edition.cnn.com/2018/01/24/middleeast/turkey-syria-foreign-fighters-kurds-intl/index.html, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2018.

[3] YPG’li Süryaniler Afrin’de!, Vatan, http://www.gazetevatan.com/ypg-li-suryaniler-afrin-de–1142768-gundem/, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2018.

[4] “Shooting In The Right Direction”: Anti-ISIS Foreign Fighters in Syria & Iraq, Institute For Strategic Dialogue, 2016, p. 12.

[5] Christian Foreign Fighters Deserting Kurdish YPG In Syria Because They’re ‘Damn Reds’, Middle East Eye, http://www.middleeasteye.net/fr/news/christian-foreign-fighters-deserting-kurdish-ypg-syria-because-theyre-damned-reds-1976493133, Erişim Tarihi: 21 Şubat 2018.

[6] U.S., British Citizens Join Battle Against Turkey In Syria’s Afrin – SDF Official, Reuters, https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-turkey-fighters/u-s-british-citizens-join-battle-against-turkey-in-syrias-afrin-sdf-official-idUKKBN1FD0WN?il=0, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2018.

[7] Tehdit Savurmuşlardı… 3 Yabancı Terörist Öldürüldü, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/tehdit-savurmuslardi-3-yabanci-terorist-olduruldu-40745726, Erişim Tarihi: 21 Şubat 2018.

[8] Times’a Konuşan İngiliz YPG’li: “Afrin’de Türkiye’yi Durduramayacağız, Kesinlikle Kazanacaklar”, BBC Türkçe, http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43081459, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2018.

[9] “Shooting In The Right Direction”: Anti-ISIS Foreign Fighters in Syria & Iraq, Institute For Strategic Dialogue, 2016, p. iv.

[10] Foreign Fighters Back Kurdish Militia In Syria In Fight Against Turkey, New York Times, https://www.nytimes.com/2018/01/27/world/middleeast/foreign-fighters-kurdish-militia-syria.html, Erişim Tarihi: 21 Şubat 2018.

[11] Kyle Orton, The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria, The Henry Jackson Society, Londra, 2017, p. 36.

[12] Rusya: 120 IŞİD’li YPG’ye katıldı, T 24, http://t24.com.tr/haber/rusya-120-isidli-ypgye-katildi,555464, Erişim Tarihi: 20 Şubat 2018.

[13] Kyle Orton, The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria, The Henry Jackson Society, Londra, 2017, p. 36.

[14] BMGK’nın 2178 Nolu Kararı İçin: http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf .

[15] Foreigners Fighting Islamic State İn Syria: Who And Why?, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-syria-fighters/foreigners-fighting-islamic-state-in-syria-who-and-why-idUSKBN0KE09Q20150105, Erişim Tarihi: 21 Şubat 2018.

[16] Is It Legal to Go Overseas to Fight ISIS?, Men’s Journal, https://www.mensjournal.com/adventure/is-it-legal-to-go-overseas-and-fight-isis-20150324#ixzz3yAvug9bL, Erişim Tarihi: 21 Şubat 2018.

(Bu makale, Diplomatik Gözlem dergisinin Mart 2018 sayısında “YPG’nin Reklam Yüzleri: Yabancı Terörist Savaşçılar” başlığı ile yayınlanmıştır. Makalenin İngilizcesi ise Diplomatic Observer dergisinin Mart 2018 sayısında “The YPG’s Publicity Faces: Foreign Terrorist Fighters” başlığıyla yer almıştır.)