2 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen Gagavuz Bağımsızlık Referandumundan yüzde 99 oranında evet oyu çıktı. Gagavuzların bağımsızlık referandumu Moldova hükümeti tarafından yasa dışı olarak ilan edildi. Yüzde 70'ten fazla katılımın olduğu referandumda halka, "AB üyeliğini destekliyor musunuz?", "Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan’ın oluşturduğu Gümrük Birliği üyeliğini destekliyor musunuz?" gibi sorular soruldu. Rusya'ya verilen destek yüzde 98'in üzerinde çıkarken, AB'ye verilen destek yüzde 2,77 oranında kaldı. Bu son referandum Gagavuzların bağımsızlıkla ilk mücadelesi değildi. Gagavuz Türkleri 1990lı yıllarda başlaştıkları bağımsızlık akımı sonucu Türkiye'nin de arabuluculuğuyla 1994’te, Moldova Cumhuriyeti bünyesinde Gagavuz Yeri Özerk Bölgesini kurdu.

 

Konuya ilişkin olarak, Gagavuz Dostluk ve Kültür Derneği Genel Başkanı Necdet Ertuğrul, TÜRKSAM için değerlendirmelerde bulundu:

 

“1995 yılında bağımsızlığını kaybedip özerklik referandumunda birlik sağlayan Gagavuzlar, 2014 referandumunda da en isabetli kararı verdiler. Referanduma katılım yüzde 70,4 iken, Rusya gümrük birliğine evet oyu yüzde 98 ve Moldova Romanya’yla birleşirse Gagavuzya’ın tam bağımsız olmasına yüzde 99 evet oyu kullanıldı. Bu süreç zorda olarak gözükse de Referandumdan çıkan sonuçlar Gagavuzların tam bağımsızlıktan yana olduğunu göstermektedir. Aslına bakarsanız, Gagavuzlarla birlikte Bulgar köyleri ve Moldovalıların da büyük bir çoğunluğu Romanya’yla birleşmek istemiyor.  Bunun en önemli nedenlerinden biri ekonomi, çünkü Moldova ve Gagavuzya’da yetişen tüm ürünler Rus pazarına satılıyor ve bu yüzden Rusya’ya çalışmaya gidiyorlar. Moldova 1995’te, Türkiye’nin Avrupa gümrük birliğine girmesi gibi bir hatada bulunmadı ve Türkiye’nin bu gümrük birliğine girmesi ekonomisinin çökmesine neden olmuştur.   Ben bir gazeteci olarak 1995’teki özerklik referandumunda oradaydım eşimde ozamanki hükümette savunma bakanı yardımcısıydı” olarak değerlendirdi.