Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksleri ve Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan Nisan ayına ilişkin Nakit Gerçekleşmeleri öne çıkmıştır. Diğer taraftan TÜİK, Aile İstatistiklerini açıklamıştır.

 

Dış Ticaret Endeksleri

– 2018 yılı Mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerine göre ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 7,7 oranında artış göstermiştir.

– Miktar endeksleri bakımından ise ihracat miktar endeksi bir önceki yılın Mart ayına göre yüzde 0,1 oranında azalırken, ithalat miktar endeksi ise yüzde 4,6 oranında artmıştır.

– İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ise 2018 yılı Mart ayında bir önceki yıla göre 105,8 seviyesinde sabit kalmıştır.

 

Finansal Yatırım Araçları

 

– 2018 yılı Nisan ayında yüksek seyreden enflasyon finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını da olumsuz etkilemiştir.

– Nisan ayında yalnızca külçe altın ile döviz reel kazanç sağlarken, mevduat faizi, Devlet İç Borçlanma Senetleri ile Borsa İstanbul’un getirisi negatif olmuştur.

– Şubat ayında reel olarak yatırımcısına en fazla kaybettiren finansal yatırım aracı BIST 100 endeksi olmuştur.

– Son üç ve altı aylık dönemde Euro yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olmuşken son üç aylık dönemde Borsa İstanbul, son altı aylık dönemde ise Devlet İç Borçlanma Senetleri en fazla kaybettiren yatırım aracı olmuştur.

 

Nakit Gerçekleşmeleri

 

– Nisan ayında 17,4 milyar TL net iç borçlanma yapılmış -1,6 milyar TL’lik net dış borç ödemesi yapılmıştır.

– Nakit dengesi 2017 yılı Nisan ayında -3,7 milyar TL açık vermiş iken 2018 yılı Nisan ayında -12,9 milyar TL açık vermiştir.

– Ocak-Nisan döneminde nakit dengesi 2017 yılında -26,3 milyar TL iken 2018 yılında-32,7 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

 

Aile İstatistikleri

 

– TÜİK, 2017 yılına ilişkin Aile İstatistiklerini açıklamıştır. Buna göre Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,4 kişi olmuştur. Ortalama hane halkı büyüklüğü yıllar itibarıyla düşmeye devam etmiştir.

– Ortalama hane halkı büyüklüğü genel olarak Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda daha yüksek iken batı illerinde daha düşük kalmıştır.

– Hane halkı tiplerinde tek kişilik hane halkı ile tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oranlarındaki artış dikkat çekmiştir.

– Yoksulluk oranı 2016 yılında yüzde 21,2 olarak hesaplanmıştır. Diğer bir ifadeyle Türkiye’deki 5 haneden biri yoksulluk sınırının altındadır.

– Yoksulluk oranı en düşük 65 yaş altı iki yetişkinli hane halkında görülmüş olup en yüksek yoksulluk oranı ise iki yetişkinli ve üç ya da daha fazla bağımlı çocuklu hane halkında görülmüştür.

– Hane halkı tüketim harcamaları incelendiğinde 2016 yılında en yüksek harcama toplam harcamanın yüzde 25,2’si ile konut ve kira için yapılmış bunu yüzde 19,5 ile gıda ve alkolsüz içecekler ile yüzde 18,2 ile ulaştırma takip etmiştir.

– Özellikle 2017 yılında etkisini gösteren ve 2018 yılında da devam eden yüksek enflasyon dağılım itibarıyla konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırmada oldukça yüksek seyretmektedir. Söz konusu harcama gruplarının hane halkı gelirinin önemli bir kısmına karşılık geldiği göz önüne alındığında yüksek enflasyonun yoksulluk üzerindeki etkisinin artarak devam edeceğine işaret etmektedir.

– Hanelerde bilişim teknolojileri ve internet erişimi konusunda yaşanan gelişme seyri devam etmektedir. Türkiye’deki hanelerin yüzde 80,7’sinin internete erişimi, yüzde 70’inde bilgisayar, yüzde 97,8’inde ise akıllı telefon bulunmaktadır.