Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim ve Ciro Endeksleri ile Dış Ticaret Endeksleri öne çıkmıştır. Diğer taraftan Hazine Müsteşarlığı Temmuz  ayına ilişkin Nakit Gerçekleşmelerini, TÜİK ise Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını yayımlamıştır.

 

Sanayi Üretim Endeksi, ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi için hesaplanmakta olup GSYİH büyüme oranıyla çok yüksek bir korelasyona sahip olması bakımından oldukça önemlidir. Sanayi Üretim Endeksi, 2017 yılı Haziran ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde -0,4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artmıştır. Sektör bazında bakıldığında ise en büyük ağırlığa sahip imalat sanayinde bir önceki aya göre yüzde -0,5 oranında azalma yaşanırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Endeksin arındırılmamış değerlerine bakıldığında ise 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde -7,5, bir önceki yılın Haziran ayına göre ise yüzde -3,6 oranında azalış göstermiştir.

 

2017 yılı Haziran ayına ilişkin Sanayi Ciro Endeksi verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde -1,2, imalat sanayi yüzde -1,3 oranında azalırken, madencilik ve taş ocakçılığı ise yüzde 2,3 oranında artış göstermiştir. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 22 oranında artmıştır. Ana sanayi grupları bazında en yüksek artış ise yıllık yüzde 28,6 ile sermaye malı grubunda gerçekleşmiştir.

 

TÜİK, 2017 yılı Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklamıştır. Buna göre ihracat birim değer endeksi 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılı Haziran ayına göre yüzde 0,1 oranında, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 4,4 oranında artış göstermiştir. Miktar endeksleri bakımından ise ihracat miktar endeksi bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 2,2 oranında artarken, ithalat miktar endeksi ise yüzde -5,7 oranında azalmıştır. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ise 2017 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre -4,6 puan azalarak 107,1 olmuştur. 

 

2017 yılı Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklanmıştır. Buna göre 2017 yılı Temmuz ayında gerek Yİ-ÜFE gerek TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek getiri Borsa İstanbul 100 Endeksinde gerçekleşmiştir. Euro, ABD Doları ve mevduat faizi de yatırımcısına reel olarak getiri sağlamıştır. En yüksek kayıp ise külçe altında yaşanmıştır. 3 ve 6 aylık dönemlerde en yüksek reel getiri yine Borsa İstanbul’da sağlanırken 3 aylık dönemde külçe altın, 6 aylık dönemde ise ABD Doları yatırımcısına en fazla kaybettiren finansal yatırım araçları olmuştur.

 

Hazine Müsteşarlığı Temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıklamıştır. Buna göre Temmuz ayında 49,7 milyar TL gelir elde edilirken 50,3 milyar TL gider gerçekleşmiştir. Özelleştirme ve Fon Gelirlerinden 0,4 milyar TL gelir elde edilmiş ve nakit dengesi -0,17 milyar TL açık vermiştir. Temmuz ayında toplam 0,5 milyar TL borçlanma yapılmıştır. Ocak-Temmuz 2017 dönemine bakıldığında ise 2016 yılının ilk 7 ayında 7,4 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken 2017 yılının ilk 7 ayında -11,2 milyar TL açık verilmiştir. 2016 yılının ilk 7 ayında toplam 19,7 milyar TL net borçlanma yapılmışken 2017 yılında 45,3 milyar TL net borçlanma yapılmıştır.