Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının getiri oranları, sanayi üretim endeksi, dış ticaret endeksleri ile Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerine ilişkin veriler öne çıkmıştır. Diğer taraftan istihdam teşviki ve zimmet suçuna ilişkin hükümler içeren 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmıştır.

 

Mevduat faizi, Borsa İstanbul 100 Endeksi, Amerikan Doları, Euro, külçe altın ile devlet iç borçlanma senetlerinin 2016 yılı getirileri açıklanmış buna göre 2016 yılında en yüksek getiri gerek nominal gerek reel olarak külçe altında gerçekleşmiştir. Külçe altın yatırımcısına 2016 yılında nominal olarak yüzde 35,29, Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 19 ve 23,87 getiri sağlamıştır. Külçe altını döviz izlemiş Dolar; nominal yüzde 24,53 getiri sağlamış, Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde getiri oranları sırasıyla yüzde 9,53 ve 14,02 olmuştur. Euro da ise getiri aynı sırayla yüzde 21,78, 7,12 ve 11,50 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat faizi ve devlet iç borçlanma senetleri ise nominal olarak pozitif getiri sağlasa da Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde negatif getiri sağlamış diğer bir deyişle yatırımcısına reel olarak kaybettirmiştir. Mevduat faizi ve devlet iç borçlanma senetleri TÜFE ile indirgendiğinde ise reel getirileri sırasıyla yüzde 0,51 ve 0,68 olmuştur. Mevcut durumda döviz kurlarında ve buna bağlı olarak getirisinde nispi düzelme görülse de alternatif yatırım imkanları göz önüne alındığında yatırımların mevduata ve devlet iç borçlanma senetlerine gitmesi çok mümkün görünmemektedir.

 

Ekonominin genel performansının yansıtması açısından en önemli göstergelerden biri olan Sanayi Üretim Endeksi Aralık 2016 verileri açıklanmıştır. Buna göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artmıştır. Sanayinin yıllık ortalama büyümesi ise yüzde 1,8 oranında gerçekleşmiştir. Sanayinin GSYH içindeki ağırlığı, tarımdan gelecek negatif; hizmet ve vergi ile sübvansiyonlardan gelecek pozitif katkı göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin yıllık GSYH büyümesinin de yüzde 2 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

İhracat birim değer endeksi 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 4,2 oranında, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 7,8 oranında azalmıştır. İhracat miktar endeksi ise 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 oranında artarken ithalat miktar endeksi yıllık yüzde 3,9 oranında artmıştır. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ise 2016 yılında bir önceki yıla göre 4,2 puan artmıştır. 

 

Merkez Bankası, Kasım 2016 dönemine ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülüklerine ilişkin verileri açıklamıştır. Buna göre varlıklar Kasım 2016 döneminde 1,58 milyar Dolar artarken, yükümlülükler 2,85 milyar Dolar azalmıştır. Varlıkların dağılımı incelendiğinde Yurtiçi Bankalardaki Mevduatın 1,05 milyar Dolar artması dikkat çekmiştir. Zira bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz bozdurma kampanyasının firmalar nezdinde pek bir karşılık bulmadığını göstermektedir. Yükümlülüklerdeki azalmanın önemli kısmı ise 2,35 milyar Dolar tutarında yurt içinden sağlanan nakdi kredilerin kapatılmasından kaynaklanmıştır.

 

Geçen hafta öne çıkan bir diğer gelişme 687 Sayılı OHAL KHK’sı olmuştur. Söz konusu KHK, daha çok televizyonların YSK’nın belirlediği kurallara göre yayın yapma zorunluluğunu kaldırılması ve kış lastiğine ilişkin düzenlemelerin yer alması nedeniyle gündeme gelse de istihdam teşviği ve zimmet suçunun kapsamına ilişkin hükümler içermektedir. Buna göre özel sektör işverenleri İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından önceki üç ay içinde ilgili firmada çalışıyor olmaması ve firmanın 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarda, söz konusu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Diğer bir düzenleme ise zimmet suçuyla ilgili olarak yapılmış ve “Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz.” ifade ile zimmet suçuna istisna getirilmiştir.