Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, Sanayi Üretim Endeksi, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları ve Dış Ticaret Endeksleri ile Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan Nakit Gerçekleşmeleri öne çıkmıştır.

 

TÜFE

 

 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02 oranında artmıştır.
 • TÜFE, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 10,35 oranında artış göstermiştir.
 • Ana harcama grupları bazında bir önceki aya göre ev eşyası yüzde 2,44, sağlık ise yüzde 2,42 oranında artmış; giyim ve ayakkabı ise yüzde -6 oranında azalmıştır.
 • 2018 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre en yüksek artış yüzde 16 ile ulaştırma grubunda olmuştur. Bunu yüzde 13,49 ile ev eşyası izlemiş giyim ve ayakkabı grubu yüzde 12,63 oranında artış göstermiştir.

 

Yİ-ÜFE

 

 • Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,14 oranında artmıştır.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,13 ile imalat sektöründe yaşanmıştır. Elektrik ve gaz grubunda ise geçen yıla göre yüzde -12,13 oranında azalma görülmüştür.
 • Ana sanayi grupları bazında ise bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,28 ile sermaye malı grubunda olmuş bunu 2,04 ile dayanıklı tüketim malı grubu izlemiştir.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ana sanayi grupları bazında en yüksek artış yüzde 17,81 ile ara malı grubunda olmuş bunu yüzde 15,88 ile sermaye malı takip etmiştir.

 

Sanayi Üretim Endeksi

 

Sanayi Üretim Endeksi, ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi için hesaplanmakta olup GSYİH büyüme oranıyla çok yüksek düzeyde ilişkiye sahip olması bakımından oldukça önemlidir.

 • Sanayi Üretim Endeksi, 2017 yılı Aralık ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artmıştır.
 • Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 8,7 oranında artış göstermiştir.
 • Sektör bazında bakıldığında ise en büyük ağırlığa sahip imalat sanayinde bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,9 oranında artış gerçekleşmiştir.
 • Ana sanayi grupları bazında ise dayanıklı tüketim malları bir önceki aya göre yüzde 1,8 ile en yüksek artışı gösteren grup olurken ara malları grubu yüzde 13,9 ile bir önceki yıla göre en yüksek artışı göstermiştir.

 

Finansal Yatırım Araçları

 

 • 2018 yılı Ocak ayında gerek Yİ-ÜFE gerek TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek getiri sırasıyla yüzde 5,63 ve 5,60 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşmiştir. Külçe altın ile Devlet İç Borçlanma Senedi de yatırımcısına pozitif reel getiri sağlamış olup en yüksek kayıp Amerikan Dolarında yaşanmıştır.
 • Yıllık bazda en yüksek getiri yine Yİ-ÜFE’ye göre indirgendiğinde yüzde 28,6, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30,68 ile BIST 100 endeksinde sağlanmış en yüksek reel kayıp ise ABD dolarında yaşanmıştır.

 

Dış Ticaret Endeksleri

 

 • 2017 yılı Aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerine göre ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 10,9 oranında artış göstermiştir.
 • Yıllık bazda ihracat birim değer endeksi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında artarken ithalat birim değer endeksi yüzde 7,5 oranında artmıştır.
 • Miktar endeksleri bakımından ise ihracat miktar endeksi bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3 oranında artarken, ithalat miktar endeksi ise yüzde 13,1 oranında artmıştır.
 • Yıllık bazda ihracat miktar endeksi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,8 oranında artarken ithalat miktar endeksi ise bir önceki yıla göre yüzde 9,5 oranında artış göstermiştir.
 • İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ise 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre 5,6 puan azalarak 104,5 olmuştur.

 

Nakit Gerçekleşmeleri

 

 • Ocak ayında 6,9 milyar TL’si dış, 4,3 milyar TL’si iç olmak üzere toplam 11,2 milyar TL borçlanma yapılmıştır.
 • Nakit dengesi 2017 yılı Ocak ayında 9,5 milyar TL fazla vermiş iken 2018 yılı Ocak ayında -1,5 milyar TL açık vermiştir.
 • Hazine Nakit Gerçekleşmelerine göre Ocak ayında net borçlanmanın etkisi ile 9,8 milyar TL nakit fazlası sağlanmıştır.