Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan Tüketici ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri ile Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları ile Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öne çıkmıştır. Diğer taraftan Kadın Günü nedeniyle TÜİK, Kadın İstatistiklerini açıklamıştır.

 

TÜFE

 

 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73 oranında artmıştır.
 • TÜFE, bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 10,26 oranında artış göstermiştir.
 • Ana harcama grupları bazında bir önceki aya göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2,24, eğlence ve kültür yüzde 1,89 oranında artmış; giyim ve ayakkabı ise yüzde -4,1 oranında azalmıştır.
 • 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yıla göre en yüksek artış yüzde 15,66 ile ev eşyası grubunda olmuştur. Bunu yüzde 11,77 ile giyim ve ayakkabı grubu izlemiştir.

 

Yİ-ÜFE

 

 • Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,71 oranında artmıştır.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 14,27 ile imalat sektöründe yaşanmıştır. Bunu yüzde 13,10 ile madencilik ve taş ocakçılığı izlemiştir.
 • Ana sanayi grupları bazında ise bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12,10 ile enerji grubunda olmuş bunu yüzde 1,56 ile sermaye mali ve ara malı grubu izlemiştir.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ana sanayi grupları bazında en yüksek artış yüzde 17,66 ile ara malı grubunda olmuş bunu yüzde 16,47 ile sermaye malı takip etmiştir.

 

Finansal Yatırım Araçları

 

 • 2018 yılı Şubat ayında yüksek çıkan enflasyon finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını da olumsuz etkilemiştir.
 • Şubat ayında yalnızca Euro, yalnızca TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına reel kazanç sağlamış diğer tüm finansal yatırım araçlarının getirisi negatif olmuştur.
 • Şubat ayında reel olarak yatırımcısına en fazla kaybettiren finansal yatırım aracı BIST 100 endeksi olmuştur.
 • Son altı aylık dönemde Euro yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olmuşken Devlet İç Borçlanma Senetleri ise en fazla kaybettiren yatırım aracı olmuştur.
 • Yıllık bazda ise en yüksek getiri BIST 100 endeksi sağlarken yatırımcısına en çok kaybettiren finansal yatırım aracı ise ABD Doları olmuştur.

 

Para Politikası Kurulu Toplantısı

 

 • Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2018 yılının ikinci toplantısını gerçekleştirmiş ve faiz oranlarının sabit tutulmasına karar vermiştir.
 • Merkez Bankası, yüksek enflasyonun fiyatlama davranışları üzerindeki riske dikkat çekmiş enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin katılık gösterdiğini ve çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiğinin gözlemlendiğini belirtmiştir.
 • Para Politikası Kurulu, belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir.
 • Para Politikası Kurulu Kararında yer alan ifadeler çerçevesinde kısa vadede enflasyon görünümünde bir iyileşme beklenmediği sonucunu çıkarmak mümkündür.

 

Kadın İstatistikleri

 

 • TÜİK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2017 yılına ilişkin Kadın İstatistiklerini açıklamıştır.
 • Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’ini kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların beklenen yaşam süresi ise 80,7 yıldır.
 • Eğitim düzeyi itibarıyla bakıldığında kadınların eğitim durumlarında yıllar itibarıyla bir iyileşme durumu görülmektedir. Ancak göstergeler eğitime erişim noktasında kadın erkek eşitliğinin henüz sağlanamadığını göstermektedir. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı yüzde 82,8 seviyesinde iken bu oran erkeklerde yüzde 95,1 seviyesindedir.
 • Kız çocuklarının brüt okullaşma oranının, erkek çocuklarının brüt okullaşma oranına olan göreli büyüklüğünü ifade eden cinsiyet eşitliği endeks değeri ilkokul çağındaki çocuklar için 1 değerinin üzerine çıkmış olup kız çocukları lehine bir durum söz konusudur. Ancak orta ve yüksek öğretimde eşitsizlik erkekler lehine dönmektedir.
 • Kadın istatistikleri ekonomik anlamda değerlendirildiğinde işgücüne katılma ve istihdam edilme bakımından erkeklerle karşılaştırıldığında önemli bir fark bulunmaktadır.
 • Kadınlar ülke nüfusunun yarısını oluşturmasına ve yaş grupları bakımından önemli bir fark olmamasına rağmen 15 yaş üstü erkelerin işgücüne katılma oranı 2017 yılında yüzde 72 düzeyinde iken bu oran kadınlarda yüzde 32,5 seviyesinde kalmıştır. Bu durum Türkiye için sahip olduğu önemli miktarda işgücünden faydalanamaması anlamına gelmektedir.
 • İstihdam açısından bakıldığında ise başka bir yapısal problem göze çarpmaktadır. 15 yaş ve üstü istihdam edilenlerin oranı yüzde 46,3 olup bu oran erkelerde yüzde 65,1 ile kadınlarda yüzde 28 düzeyinde kalmıştır.
 • Girişimcilik istatistiklerine göre ise işverenlerin yüzde 91’ini erkekler yüzde 9’unu ise kadınlar oluşturmaktadır.
 • Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı konusundaki olumsuz durum işveren olma bakımından da kendisini göstermektedir.
 • Kadınların ekonomik katkısı, eğitim durumu itibarıyla incelendiğinde eğitim düzeyi ile olumlu bir seyir izlediği görülmektedir.