Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ve Dış Ticaret İstatistikleri öne çıkmıştır. Diğer taraftan 2018 yılı ilk çeyreğine ilişkin Turizm İstatistikleri açıklanmıştır.

 

TÜFE

– Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87 oranında artmıştır.

– TÜFE, bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 10,85 oranında artış göstermiştir.

– Ana harcama grupları bazında bir önceki aya göre en yüksek artış giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 10,4 ile gerçekleşmiş bunu ulaştırma grubu yüzde 3,54 ile takip etmiştir.

– Nisan ayında bir önceki yıla göre en yüksek artış yüzde 16,75 ile ev eşyası grubunda olmuş bunu yüzde 16,45 ile ulaştırma yüzde 12 ile giyim ve ayakkabı takip etmiştir.

 

Yİ-ÜFE

– Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,37 oranında artmıştır.

– Bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 17 ile imalat sektöründe yaşanmıştır. Bunu yüzde 15,9 ile madencilik ve taş ocakçılığı izlemiştir.

– Ana sanayi grupları bazında ise bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,92 ile enerji grubunda olmuş bunu yüzde 2,7 ile ara malı, yüzde 2,54 ile dayanıksız tüketim malları grubu izlemiştir.

– Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ana sanayi grupları bazında en yüksek artış yüzde 19,8 ile ara malı grubunda olmuş bunu yüzde 19,45 ile sermaye malı takip etmiştir.

 

Dış Ticaret İstatistikleri

– 2018 yılı Mart ayı dış ticaret verilerine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında artarak 15,6 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 12,7 oranında artarak 21,4 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

– Dış ticaret açığı 2018 yılı Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 28,8 oranında artarak -5,86 milyar Dolar olmuştur. Ocak-Mart döneminde ise dış ticaret açığı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 64,1 oranında artarak 20,8 milyar Dolar olmuştur.

– İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Mart ayında yüzde 76,1 iken 2018 yılı Mart ayında yüzde 72,7’ye gerilemiştir. Ocak-Mart döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılında yüzde 75 iken 2018 yılında yüzde 66,5 seviyesine gerilemiştir.

– Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı 2018 yılı Mart ayında yüzde 8 oranında artışla 14,7 milyar Dolar, ithalatı ise yüzde 13,9 oranında artışla 17,5 milyar Dolar olmuştur. İlk üç aylık döneme bakıldığında imalat sektörü ihracatı yüzde 8,7 oranında artışla 38,6 milyar Dolar olmuşken imalat sektörü ithalatı yüzde 23,8 oranında artışla 49,7 milyar Dolar olmuştur.

– Sektörel olarak Balıkçılık dışındaki tüm sektörlerde dış ticaret açığı verilmiştir.

– Mal grupları açısından ise en büyük ihracat kalemi ara (ham madde) malları grubu 2018 yılı Mart ayında yüzde 5,6 oranında artışla yaklaşık 7,3 milyar Dolar olmuştur. Ara malı ithalatı ise aynı dönemde yüzde 13,1 oranında artarak 16,1 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

– İmalat sektörü ile genel olarak ara mal grubundaki dış ticaret dengesi üretimde dışa bağımlılığı ve buna bağlı olarak kronik dış ticaret açığının nedenini ortaya koymaktadır.

– Teknoloji grupları bakımından ise ihracatta en küçük grup yüzde 3,5 ile yüksek teknolojili ürünler olmuştur. Yüksek teknolojili ürünler ithalatı ise toplam ithalatın yüzde 13,5’ini oluşturmuştur.

– 2018 yılı Mart ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 oranında artarak 8 milyar Dolar olurken Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden yapılan ithalat yüzde 23,1 oranında artarak 8,5 milyar Dolar olmuştur.

– Seçilmiş ülke grupları ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi değerlendirildiğinde Mart ayında yalnızca Türk Cumhuriyetleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden dış ticaret fazlası sağlandığı görülmüştür.

 

Turizm İstatistikleri

 

– 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 4,4 milyar Dolar turizm geliri elde edilmiş, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 oranında artmıştır.

– 2018 yılının ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 oranında artışla 6,1 milyon kişiye çıkmıştır.

– Kişi başına ortalama harcama tutarı 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 oranında artarak 723 Dolar olmuştur.