Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat endeksleri öne çıkmıştır. Diğer taraftan Dış Ticaret ve Turizm İstatistikleri ile Ekonomik Güven Endeksi açıklanmıştır.

 

TÜFE

 

 • Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08 oranında artmıştır.
 • TÜFE, bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 11,90 oranında artış göstermiştir.
 • Ana harcama grupları bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,51 ile giyim ve ayakkabı grubunda olmuş bunu yüzde 2,96 ile ÖTV indirimi sona eren ev eşyası izlemiştir.
 • 2016 yılı Ekim ayına göre en yüksek artış yüzde 16,79 ile ulaştırma grubunda olmuştur. Bunu yüzde 12,74 ile gıda ve alkolsüz içecekler izlemiş sağlık grubunda yaşanan yüzde  12.21 oranında artış dikkat çekmiştir.

 

Yİ-ÜFE

 

 • Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 17,28 oranında artmıştır. 2017 yılbaşından bu yana ise Yİ-ÜFE’de artış yüzde 11,66 seviyesine çıkmıştır.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre ise en yüksek artış yüzde 18,86 ile imalat sektöründe yaşanmıştır.
 • Ana sanayi grupları bazında ise bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,44 ile enerji grubunda olmuş bunu 2,23 ile ara malı grubu izlemiştir.
 • Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ana sanayi grupları bazında en yüksek artış yüzde 24,30 ile ara malı grubunda olmuş bunu yüzde 17,33 ile sermaye malı takip etmiştir.

 

Dış Ticaret İstatistikleri

 

 • 2017 yılı Eylül ayı dış ticaret verilerine göre ihracat 2016 yılı Eylül ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 11,8 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 30,6 oranında artarak yaklaşık 20 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • İlk 9 ayda ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artışla 115,1 milyar Dolar seviyesine yükselirken ithalat yüzde 15,5 oranında artışla 169 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • Dış ticaret açığı 2017 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85 artarak -8,1 milyar Dolar olmuş, Ocak-Eylül 2017 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artarak -53,8 milyar Dolar olmuştur.
 • Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 oranında artış göstererek 11 milyar Dolar olmuştur. İmalat sektörü ithalatı ise aynı dönemde yüzde 26,2 oranında artış göstererek 16,4 milyar dolar olmuştur.
 • Ocak-Eylül 2017 döneminde ise İmalat sektörünün ihracatı 108,3 milyar Dolar, ithalatı ise 137,7 milyar Dolar olmuş ve imalat sektörü dış ticaret açığına -29,4 milyar Dolar olumsuz katkıda bulunmuştur.
 • Mal grupları açısından ise en büyük ihracat kalemi ara (ham madde) malları grubu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 oranında artarak 5,6 milyar Dolar olmuştur. Ara malı ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 oranında artarak 14,8 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • İmalat sektörü ve mal gruplarının kendi içindeki dış ticaret dengesi üretimde dışa bağımlılığı ve buna bağlı olarak kronik dış ticaret açığının nedenini ortaya koymaktadır.
 • Teknoloji grupları bakımından ise ihracatta en küçük grup yüzde 3,8 ile yüksek teknolojili ürünler olmuştur.
 • Bölgeler itibarıyla Ocak-Eylül 2017 dönemi ihracatına bakıldığında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 53,6 milyar Dolar olurken Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden yapılan ithalat yüzde 5,6 oranında artarak 60,1 milyar Dolar olmuştur.
 • Seçilmiş ülke grupları ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi değerlendirildiğinde yalnızca İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden dış ticaret fazlası sağlandığı, diğer ülke gruplarına karşı dış ticaret açığı verildiği görülmüştür.

 

Turizm İstatistikleri

 

 • 2017 yılı Temmuz-Eylül döneminde, 11,4 milyar Dolar turizm geliri elde edilmiş, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37,6 oranında artmıştır.
 • 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 12 milyon olan ziyaretçi sayısı 2017 yılının aynı döneminde 16,6 milyon kişiye çıkmıştır.
 • Kişi başına harcama tutarı 684 Dolar olmuştur.

 

Ekonomik Güven Endeksi

 

 • Ekonomik güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 101,4 olmuştur.
 • Alt endeksler olan Tüketici Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endekslerinde düşüş görülmüş Reel Kesim Güven Endeksi ile İnşaat Sektörü Güven Endeksi ise artmıştır.
 • Tüketici güven endeksi ile inşaat sektörü güven endeksi 100 baz puan değerinin altında kalarak olumsuz duruma işaret etmekte iken diğer endeksler 100 baz değerinin üzerinde olması nedeniyle nispeten olumlu bir durum ifade etmektedir.