Türkiye ekonomisinde geçtiğimiz hafta TÜİK (Türkiye İstatistik Enstitüsü) tarafından açıklanan Dış Ticaret ve Turizm İstatistikleri ile Ekonomik Güven Endeksi öne çıkmıştır. Diğer taraftan TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıklamıştır.

 

Dış Ticaret İstatistikleri

 

 • 2017 yılı Aralık ayı dış ticaret verilerine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında artarak 13,9 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 25,4 oranında artarak 23,1 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • 2017 yılı ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artışla 157,1 milyar Dolar seviyesine yükselirken ithalat yüzde 17,7 oranında artışla 233,8 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • Dış ticaret açığı 2017 yılı Arlık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 artarak -9,2 milyar Dolar olmuş, Ocak-Aralık 2017 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,8 oranında artarak -76,7 milyar Dolar olmuştur.
 • Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı 2017 yılında yüzde 10,2 oranında artışla 147,2 milyar Dolar, ithalatı ise yüzde 14,1 oranında artışla 190,7 milyar Dolar olmuş ve imalat sektörü dış ticaret açığına -43,5 milyar Dolar olumsuz etkide bulunmuştur.
 • Mal grupları açısından ise en büyük ihracat kalemi ara (ham madde) malları grubu 2017 yılında yüzde 9,3 oranında artışla yaklaşık 73,1 milyar Dolar olmuştur. Ara malı ithalatı ise aynı dönemde yüzde 27,6 oranında artarak 171,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • İmalat sektörü ile genel olarak ara mal grubundaki dış ticaret dengesi üretimde dışa bağımlılığı ve buna bağlı olarak kronik dış ticaret açığının nedenini ortaya koymaktadır.
 • Teknoloji grupları bakımından ise ihracatta en küçük grup yüzde 3,9 ile yüksek teknolojili ürünler olmuştur.
 • Türkiye teknoloji grupları bazında yalnızca düşük teknolojili ürünlerde fazla vermiş diğer tüm teknoloji gruplarında dış ticaret açığı vermiştir. Özetle Türkiye düşük teknolojili ürün satıp yüksek teknolojili ürün almıştır.
 • Bölgeler itibarıyla 2017 yılı ihracatına bakıldığında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 oranında artarak 73,9 milyar Dolar olurken Avrupa Birliğine üye ülkelerden yapılan ithalat yüzde 9,9 oranında artarak 85,2 milyar Dolar olmuştur.
 • Seçilmiş ülke grupları ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi değerlendirildiğinde genel durumda bir değişim olmadığı, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden dış ticaret fazlası sağlandığı, diğer ülke gruplarına karşı dış ticaret açığı verildiği görülmüştür.

 

Turizm İstatistikleri

 

 • 2017 yılı Ekim-Aralık döneminde 6,1 milyar Dolar turizm geliri elde edilmiş, turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,7 oranında artmıştır.
 • 2017 yılının son çeyreğinde ziyaretçi sayısı yüzde 23,1 oranında artışla 8,2 milyon kişiye çıkmıştır.
 • Kişi başına harcama tutarı 2017 yılı son çeyreğinde 741 Dolar olmuştur.
 • 2017 yılı genelinde ise turizmden 26,3 milyar Dolar gelir elde edilmiş, toplam ziyaretçi sayısı 38,6 milyon kişi olmuştur.
 • Kişi başı ortalama harcama 2016 yılında 705 Dolar iken 2017 yılında 681 Dolara gerilemiştir.

 

Ekonomik Güven Endeksi

 

 • Ekonomik güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 9,6 puan artarak 104,9 değerine yükselmiştir. 100 baz puanın üzerine çıkılması olumlu bir görünüme işaret etmesi nedeniyle önemli bulunmuştur.
 • Tüm alt endekslerde de yükselme görülmüştür. Ancak inşaat sektörü güven endeksi 87,0 değeri ile 100 baz puanın altında kalarak olumsuz görünüme işaret etmektedir.

 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları

 

 • Türkiye nüfusu 2017 yılında bir önceki yıla göre binde 12,4 oranında artarak 80,8 milyon kişi olmuştur. Nüfus artış hızı bir önceki yıla göre azalma görülmüştür.
 • İstanbul 15 milyon kişi sınırını geçmiş bunu 5,4 milyon kişi ile Ankara izlemişti. İzmir’de ise 2,9 milyon kişi yaşamaktadır.
 • Cinsiyet olarak bakıldığında erkek nüfusu kadın nüfusundan yaklaşık 260 bin kişi fazladır.
 • İl ve ilçe ile belde ve köy ayrımına göre nüfusun yüzde 92,5’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.
 • Ekonomi bağlamında ortanca yaşta yükselme görülmesi ve çalışma çağındaki nüfusun artması önemli görülmüştür.