Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri öne çıkmıştır. 2017 yılı Nisan ayı dış ticaret verilerine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak 12,8 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 9,9 oranında artarak 17,8 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2017 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 4,9 milyar Dolar olmuşken Ocak-Nisan 2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında artarak -17,5 milyar Dolar olmuştur.

 

Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artış göstererek 12,1 milyar Dolar olmuştur. İmalat sektörü ithalatı ise aynı dönemde yüzde 4,5 oranında artış göstererek 14,3 milyar dolar olmuştur. Ocak-Nisan 2017 döneminde ise İmalat sektörünün ihracatı 47,6 milyar Dolar, ithalatı ise 54,4 milyar Dolar olmuş ve imalat sektörünün dış ticaret açığı toplam dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturmuştur. Mal grupları açısından ise en büyük ihracat kalemi ara (ham madde) malları grubu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 oranında artarak 6,1 milyar Dolar olmuştur. Tüketim malları grubu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 oranında artarak 5,2 milyar Dolar seviyesine yükselmiş sermaye malları ise yüzde -2,9 oranında azalarak 1,4 milyar dolar olmuştur. Ara mali ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 oranında artarak 12,9 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. İmalat sektörü ve mal gruplarının kendi içindeki dış ticaret dengesi üretimde dışa bağımlılığı ve buna bağlı olarak kronik dış ticaret açığının nedenini ortaya koymaktadır.

 

Teknoloji grupları bakımından ise en küçük grup yüzde 3,1 ile yüksek teknolojili ürünler olurken söz konusu grupta geçen yılın aynı dönemine göre de 0,8 puan düşüş yaşanmıştır. Teknoloji grupları bakımından en yüksek ihracat, gerek 2017 yılı Nisan ayı için gerek Ocak-Nisan 2017 dönemi için orta yüksek teknolojili ürünler grubunda yapılmıştır. İthalat bakımından ise başı yüzde 42,8 ile yine orta yüksek teknolojili ürünler çekmektedir. Bunu orta düşük teknolojili ürünler izlemektedir. İthal edilen ürünler içinde yüksek teknolojili olanların oranı ise yüzde 15,1 düzeyindedir.

 

Bölgeler itibarıyla ihracata bakıldığında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında, Asya ülkelerine yapılan ihracat yüzde 18,7 oranında Amerika ülkelerine yapılan ihracat ise yüzde 32,5 oranında artmıştır. İthalatta ise Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden yapılan ithalat yüzde -2,5 oranında azalmış, Asya ülkelerinden yapılan ithalat yüzde13,9 oranında Amerika ülkelerinden yapılan ithalat ise yüzde 8,1 oranında artmıştır. Seçilmiş ülke grupları ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi değerlendirildiğinde İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden dış ticaret fazlası sağlandığı, diğer ülke gruplarına karşı dış ticaret açığı verildiği görülmüştür.

 

TÜİK ayrıca Ocak-Mart 2017 dönemine ilişkin İşgücü Maliyeti Endeksini açıklamıştır. Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi 2017 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 oranında artmıştır. Endeks kazanç diğer bir ifadeyle ödenen maaş ve ücret ile kazanç dışı işgücü maliyetini kapsamaktadır. Bu kapsamda saatlik kazanç endeksi bir önceki çeyreği göre yüzde 3,4, saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise yüzde 3,5 oranında artmıştır. Sektörel bazda ise saatlik işgücü maliyetinde en yüksek artış yüzde 19,7 ile bilgi ve iletişim sektöründe olmuştur.