Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret istatistikleri ile tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen Ekonomik Güven Endeksi öne çıkmıştır. Diğer taraftan Hazine Müsteşarlığı Eylül-Kasım 2017 Dönemi İç Borçlanma Stratejisini ilan etmiştir.

 

2017 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre ihracat menfur darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılı Temmuz ayına göre yüzde 28,3 oranında artarak 12,6 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 46,2 oranında artarak 21,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,5 artarak -8,8 milyar Dolar olmuş, Ocak-Temmuz 2017 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 oranında artarak -39,7 milyar Dolar olmuştur.

 

Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 oranında artış göstererek 12 milyar Dolar olmuştur. İmalat sektörü ithalatı ise aynı dönemde yüzde 46,5 oranında artış göstererek 18 milyar Dolar olmuştur. Ocak-Temmuz 2017 döneminde ise İmalat sektörünün ihracatı 84,8 milyar Dolar, ithalatı ise 105,5 milyar Dolar olmuş ve imalat sektörünün dış ticaret açığı toplam dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 52’sini oluşturmuştur.

 

Mal grupları açısından ise en büyük ihracat kalemi ara (ham madde) malları grubu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 oranında artarak 6 milyar Dolar olmuştur. Tüketim malları grubu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 oranında artarak 5,2 milyar Dolar seviyesine yükselmiş, sermaye malları ise yüzde 25,8 oranında artarak 1,4 milyar dolar olmuştur. Ara malı ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,3 oranında artarak 15,9 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. İmalat sektörü ve mal gruplarının kendi içindeki dış ticaret dengesi üretimde dışa bağımlılığı ve buna bağlı olarak kronik dış ticaret açığının nedenini ortaya koymaktadır.

 

Teknoloji grupları bakımından ise en küçük grup yüzde 2,9 ile yüksek teknolojili ürünler olurken söz konusu grupta geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan düşüş yaşanmıştır. Teknoloji grupları bakımından en yüksek ihracat, gerek 2017 yılı Temmuz ayı için gerek Ocak – Temmuz 2017 dönemi için orta yüksek teknolojili ürünler grubunda yapılmıştır. İthalat bakımından ise başı yüzde 38,3 ile yine orta yüksek teknolojili ürünler çekmektedir. Bunu orta düşük teknolojili ürünler izlemektedir. İthal edilen ürünler içinde yüksek teknolojili olanların oranı ise yüzde 13,9 düzeyindedir. Ocak-Temmuz 2017 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüksek teknolojili ürünler ile orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı artarken ithalat içindeki payı azalma göstermiştir. Söz konusu durum dış ticaret bileşiminde bir iyileşmeye işaret etse de her iki grubun ithalat içindeki payları, ihracat içindeki paylarının çok üzerinde olup yapısal bir sorunu ortaya göstermektedir.

 

Bölgeler itibarıyla ihracata bakıldığında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında, Asya ülkelerine yapılan ihracat yüzde 55,1 oranında Amerika ülkelerine yapılan ihracat ise yüzde 42,1 oranında artmıştır. İthalatta ise Avrupa Birliğine üye ülkelerden yapılan ithalat yüzde 21,5 oranında, Asya ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 39,9 oranında Amerika ülkelerinden yapılan ithalat ise yüzde 100,8 oranında artmıştır. Seçilmiş ülke grupları ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi değerlendirildiğinde İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden dış ticaret fazlası sağlandığı, diğer ülke gruplarına karşı dış ticaret açığı verildiği görülmüştür.

 

Dış ticaret istatistiklerinde geçen yılın aynı ayına göre yüksek oranları artışlar 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle 2016 yılı baz değerinin düşük kalmasından kaynaklanmaktadır. Ancak dış açığın önemli ölçüde artması dikkat çekmiştir.

 

TÜİK tarafından 2017 Yılı Ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi açıklanmıştır. Endekslerde 100 değerinin altı kötümser, üstü iyimser durumu ifade etmektedir. Bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre 2,6 puan artarak 106,0 seviyesine yükselmiştir. Ekonomik Güven Endeksini oluşturan alt endekslerden tüketici güven endeksi -0,2 puan gerilemiş diğer alt endeksler ise yükselmiştir. Tüketici güven endeksi ile inşaat sektörü güven endeksi 100 baz değerinin altında bulunmakta iken diğer alt endeksler 100 baz değerinin üzerinde bulunmaktadır.

 

Hazine Müsteşarlığı, Eylül-Kasım 2017 dönemi İç Borçlanma Stratejisini açıklamıştır. Buna göre söz konusu dönemde toplam 25,2 milyar TL ödeme yapılması planlanmakta iken toplam 37,1 milyar TL borçlanma öngörülmektedir. Finansman için dış borçlanma öngörülmemiş, ihtiyacın tamamının iç borçlanma yoluyla karşılanması planlanmıştır. Toplam borçlanmanın, toplam ödemenin üzerinde olması Şubat ayından bu yana devam eden brüt borç stokundaki artış eğiliminin devam edeceğini göstermesi bakımından önemlidir.

 

Diğer taraftan geçen hafta BIST 100 endeksi artmaya devam etmiş, başta Kuzey Kore gerginliği olmak üzere dış kaynaklı risklerin etkisiyle TL, Dolar ve Euro karşısında değer kazanmıştır. Altının ons fiyatı ise yükselmeye devam etmiş ancak döviz kurunun etkisiyle yurtiçi piyasalara yansıması sınırlı kalmıştır.