Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İstatistikleri ile Dış Ticaret İstatistikleri ile Ekonomik Güven Endeksi öne çıkmıştır. Diğer taraftan TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi İstatistiklerini açıklamıştır.

 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

 

 • 2017 yılında Türkiye ekonomisi zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yıla göre yüzde 7,4 oranında artış sağlayarak 3,1 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.
 • GSYH Dolar bazında ise yüzde -1,4 oranında gerilemiş ve 851 milyar dolar olmuştur.
 • Sektör bazında bakıldığında tarım yüzde 4,7, sanayi sektörü yüzde 9,2, inşaat sektörü yüzde 8,9, hizmetler ise yüzde 10,7 oranında katkı sağlamıştır.
 • Kişi başına GSYH TL cinsinden 38.660 TL düzeyinde dolar cinsinden ise 10.597 Dolar olarak hesaplanmıştır.
 • Kişi başına GSYH dolar bazında 2011 yılının gerisine düşmüştür.

 

Dış Ticaret İstatistikleri

 

 • 2018 yılı Şubat ayı dış ticaret verilerine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 oranında artarak 13,2 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 19,7 oranında artarak 18,9 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • Dış ticaret açığı 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 54,2 oranında artarak -5,8 milyar Dolar olmuştur.
 • İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Şubat ayında yüzde 76,4 iken 2018 yılı Şubat ayında yüzde 69,6’ya gerilemiştir.
 • Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı 2018 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artışla 12,3 milyar Dolar, ithalatı ise yüzde 18,2 oranında artışla 15 milyar Dolar olmuş ve imalat sektörü Şubat ayı dış ticaret açığına -2,7 milyar Dolar olumsuz etkide bulunmuştur.
 • Sektörel olarak Balıkçılık dışındaki tüm sektörlerde dış ticaret açığı verilmiştir.
 • Mal grupları açısından ise en büyük ihracat kalemi ara (ham madde) malları grubu 2018 yılı Şubat ayında yüzde 4,7 oranında artışla 6,1 milyar Dolar olmuştur. Ara malı ithalatı ise aynı dönemde yüzde 23,2 oranında artarak 14,3 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • Teknoloji grupları bakımından ise ihracatta en küçük grup yüzde 3,4 ile yüksek teknolojili ürünler olmuştur.
 • Bölgeler itibarıyla bakıldığında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 oranında artarak 6,8 milyar Dolar olurken Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden yapılan ithalat yüzde 21,5 oranında artarak 7,3 milyar Dolar olmuştur.
 • Seçilmiş ülke grupları ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi değerlendirildiğinde 2018 yılı Şubat ayında Türk Cumhuriyetleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinden dış ticaret fazlası sağlandığı; OECD, EFTA, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Bağımsız Devletler Topluluğu, ve D-8 ile yapılan dış ticarette ise açık verildiği görülmüştür.
 • Diğer taraftan 2018 yılı Mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanmıştır. Buna göre Türkiye Mart ayında ihracat rekoru kırarak 15,6 milyar Dolar ihracat rakamına ulaşmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki ithalat da son 5 yılın rekorunu kırarak 21,4 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

 

Ekonomik Güven Endeksi

 

 • Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre 2,8 puan azalarak 100,2 puan seviyesine düşmüştür.
 • Endeksin hala 100 baz puanın üzerinde olması olumlu bir görünüme işaret etmekle birlikte tüm alt endekslerde görülen düşüş olumsuz görünüme işaret etmektedir.