Türkiye ekonomisinde yılın son haftasında KHK ile gelen taşeron düzenlemesi, asgari ücretin tespiti ile TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri öne çıkmıştır. Diğer taraftan TÜİK Ekonomik Güven Endeksini açıklamıştır.

 

Taşeron İşçi Düzenlemesi

 

 •  Hükümet, 24 Aralık 2017 tarihinde yeni bir OHAL KHK’sı ile taşeron işçi olarak bilinen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yoluyla kamuda görev yapan işçilerin önemli bir kısmının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmesine imkan veren düzenlemeyi yapmıştır.
 • Buna bağlı olarak sayıları Başbakan ve Bakanlar tarafından farklı ifade edilse de 1 milyon civarında taşeron işçinin kadroya geçmesi mümkün hale geldi.
 • Kıdem tazminatı sorunları, ücretlerin geç ödenmesi yahut ödenen ücretlerin bir kısmının elden iade alınması gibi uygulamaları içermesi nedeniyle bir sömürü yöntemi halini alan taşeron işçi düzenlemesine son verilmesi faydalı bulunmuştur. Ancak düzenlemede sorunlar bulunmaktadır. Şöyle ki;
   

– 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak yeterli görülmüştür. Bu sürenin belli bir süre (3 ay gibi) çalışmış olmak kaydıyla düzenlenmiş olması gerektiği değerlendirilmektedir.

– Kapsama KİT’lerde görev yapan taşeron işçiler alınmamıştır.

– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme ile Kalkınma ajansları gibi kurumlarsa mevcut durumda asli görev yapan personeli kadrolu olmamasına rağmen düzenlemeye dahil edilmiştir.

– Hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının belirlenmesi için yüzde 70 oranı düzenlenmiş olup bu oranın hesaplanması konusunda tereddütler bulunmaktadır.

– En çok yapılan hizmet alımlarından biri olan şoförlü araç kiralama kapsamında görev yapan şoförlerin kapsam dışı kalması söz konusu olacaktır. 

 

Asgari Ücret

 

 • 2017 yılının son günlerinde en çok takip edilen konulardan birisi de asgari ücretin belirlenmesi olmuştur.
 • Asgari ücret 29 Aralık 2017 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2018 yılı için günlük 67,65 TL olarak belirlenmiştir.
 • Asgari ücretin brüt aylık tutarı asgari geçim indirimi hariç 2.029,50 TL, net tutarı ise 1.603,12 TL olarak belirlenmiştir.
 • Asgari ücretin işverene maliyeti ise 2.384,66 TL olmuştur.

 

Dış Ticaret İstatistikleri

 

 • 2017 yılı Kasım ayı dış ticaret verilerine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 oranında artarak 14,2 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 21,3 oranında artarak 20,5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • 2017’nin ilk 11 ayında ihracat toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 143,2 milyar Dolar seviyesine yükselirken ithalat yüzde 16,9 oranında artışla 210,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • Dış ticaret açığı 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,4 artarak -6,3 milyar Dolar olmuş, Ocak-Kasım 2017 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 oranında artarak -67,5 milyar Dolar olmuştur.
 • Sektörel olarak incelendiğinde en büyük ihracatın yapıldığı imalat sektörü ihracatı Ocak-Kasım 2017 döneminde yüzde 10,4 artışla 134,4 milyar Dolar, ithalatı ise 171,8 milyar Dolar olmuş ve imalat sektörü dış ticaret açığına -37,4 milyar Dolar olumsuz etkide bulunmuştur.
 • Mal grupları açısından ise en büyük ihracat kalemi ara (ham madde) malları grubu Ocak-Kasım 2017 döneminde yüzde 8,9 artışla yaklaşık 67 milyar Dolar olmuştur. Ara malı ithalatı ise aynı dönemde yüzde 27,7 oranında artarak 155,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • İmalat sektörü ve mal gruplarının kendi içindeki dış ticaret dengesi üretimde dışa bağımlılığı ve buna bağlı olarak kronik dış ticaret açığının nedenini ortaya koymaktadır.
 • Teknoloji grupları bakımından ise ihracatta en küçük grup yüzde 3,8 ile yüksek teknolojili ürünler olmuştur.
 • Türkiye teknoloji grupları bazında yalnızca düşük teknolojili ürünlerde fazla vermiş diğer tüm teknoloji gruplarında dış ticaret açığı vermiştir. Özetle, Türkiye düşük teknolojili ürün satıp yüksek teknolojili ürün almıştır.
 • Bölgeler itibarıyla Ocak-Kasım 2017 dönemi ihracatına bakıldığında Avrupa Birliğine üye ülkelere yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında artarak 67,4 milyar Dolar olurken Avrupa Birliğine üye ülkelerden yapılan ithalat yüzde 8,7 oranında artarak 76,5 milyar Dolar olmuştur.
 • Seçilmiş ülke grupları ile Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi değerlendirildiğinde yalnızca İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden dış ticaret fazlası sağlandığı, diğer ülke gruplarına karşı dış ticaret açığı verildiği görülmüştür.

 

Ekonomik Güven Endeksi

 

 • Ekonomik güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 2,9 puan azalarak 95 olmuştur.
 • Alt endekslerde Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksinde yükselme görülmüş diğer alt endeksler Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi ile İnşaat Sektörü Güven Endeksinde düşüş görülmüştür.
 • Reel Kesim Güven Endeksi ile Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi 100 baz puanının üzerinde yer alıp olumlu görünüme işaret ederken Ekonomik Güven Endeksi ve diğer alt endeksler 100 baz puan değerinin altında kalarak olumsuz duruma işaret etmektedir.