Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, Sektörel Güven Endeksleri ile Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öne çıkmıştır. Diğer taraftan TÜİK, 2017 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması araştırması sonuçlarını açıklamıştır.

 

Tüketici Güven Endeksi

 

 • Tüketici güven endeksinin 100 değerinin altında olması tüketici güveninde kötümser durumu ifade etmektedir.
 • Tüketici Güven Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan artışla 73,1 seviyesine yükselmiştir.
 • Alt endekslerin tamamında yükselme yaşanmış, oransal olarak en yüksek artış tasarruf etme ihtimalinde gerçekleşmiştir. Hanenin genel ekonomik durum beklentisi 92, genel ekonomik durum beklentisi 96,3, işsiz sayısı beklentisi 76,9 ve tasarruf etme ihtimali 27,1 değerinde bulunmaktadır.
 • Ancak gerek tüketici güven endeksi, gerek alt endeksler 100 baz puan değerinin altında bulunmaktadır.

 

Sektörel Güven Endeksi

 

 • Sektörel güven endeksi, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 91,9 değerine yükselmiştir.
 • En yüksek artış, yüzde 3,1 ile Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksinde görülmüştür.
 • İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 puan artışla 77,1 seviyesine, hizmet sektörü güven endeksi ise 0,7 puan artışla 91,9 seviyesine yükselmiştir.
 • Sektörel güven endekslerinin tamamı 100 baz puan değerinin altında bulunmaktadır.

 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu

 

 • Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2018 yılının 5’inci toplantısını yapmıştır.
 • Kurul, piyasanın faiz oranlarında artış yapması beklentisinin aksine politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
 • Kurul kararında yer alan, iç talebe dair yavaşlama sinyalleri bulunduğu, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışlarını bozduğu ve sıkı para politikasının uzun bir müddet devam ettirileceğine ilişkin ifadeler önemli bulunmuştur.

 

Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması (2017)

 

 • Tek başına yahut akrabalık bağı olsun olmasın aynı konutta yaşayan ve barınma, gıda gibi ihtiyaçlarını ortaklaşa karşılayanların harcamalarının bileşimine ilişkin araştırmanın 2017 yılı sonuçları açıklanmıştır. Buna göre harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamaları almıştır.
 • 2017 yılında en yüksek ikinci harcama kalemi yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecekler, üçüncü harcama kalemi ise yüzde 18,7 ile ulaştırma olmuştur. Ulaştırma aynı zamanda 2017 yılında tüketim harcamaları içinde payı en çok artan kalem olmuştur.
 • Araştırmada gelir gruplarının tüketim harcamalarına da yer verilmiştir. Buna göre gelirden en az pay alan yüzde 20’lik grubun en fazla harcama yaptığı harcama kalemi toplam harcaması üzerinden yüzde 31,9 ile konut ve kira olmuş bunu yüzde 28,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 10,2 ile ulaştırma izlemiştir.
 • Gelirden en fazla pay alan yüzde 20’lik grubun en fazla harcama yaptığı harcama kalemi ise toplam harcaması üzerinden yüzde 23,9 ile ulaştırma olmuş bunu yüzde 20,9 ile konut ve kira, yüzde 14,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etmiştir.
 • En düşük gelir grubu eğitim hizmetleri için toplam harcamasının yüzde 0,7’sini harcarken en yüksek gelir grubu eğitim hizmetlerine toplam harcamasının yüzde 3,9’unu harcamıştır. En düşük gelir grubunun eğlence ve kültür harcamaları toplam harcamasının yüzde 1,5’ini oluştururken en yüksek gelir grubu toplam harcamasının yüzde 3,4’ünü eğlence ve kültür için ayırmıştır.