Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi ve Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi ile Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokuna ilişkin bilgiler öne çıkmış, TÜİK ayrıca konut İstatistiklerini paylaşmıştır.

 

Tüketici Güven Endeksi, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 67,8 olmuştur. Tüketici güven endeksinin 100 değerinin altında olması tüketici güveninde kötümser durumu ifade etmektedir. Hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve işsiz sayısı beklentisi alt endeksleri ılımlı bir artış gösterirken tasarruf etme ihtimali düşmüştür. Alt endekslerinin de tamamı 100 eşik değerinin altında kalmıştır.

 

Yurt Dışı ÜFE, Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçmekte olup 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93 oranında düşmüş, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 24,24 oranında artmıştır. Ana sanayi grupları bazında bir önceki aya göre düşüş görülmekle birlikte enerji bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,10, taş ocakçılığı ve madencilik ise yüzde 28,64 oranında artış göstermiştir.

Hazine Müsteşarlığı ise Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokuna ilişkin bilgileri ilan etmiştir. Buna göre 2017 yılı Şubat ayı itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 783,08 milyar TL olmuştur. İç borç stoku bir önceki aya göre 5,1 milyar TL artarken dış borç stoku 22,2 milyar TL azalmış toplam brüt borç stoku ise bir önceki aya göre 17,1 milyar TL azalmıştır. Azalışın önemli ölçüde Türk lirasının değer kazanmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Zira TCMB kurlarına göre Türk lirası, 31 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında Dolara karşı yaklaşık yüzde 5; Euro’ya karşı yaklaşık yüzde 6 değer kazanmıştır.

 

Diğer taraftan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türk lirasının değer kazanmasıyla ilgili olarak çok kısıtlı sayıda kişi tarafından bilinen gizemli bir yönteme atıf yapmış ve gazetelerde yer alan ifadesine göre “Biz de bir yol  bulduk. Bir silah ama çok güçlü bir silah. Ama çok sınırlı mermisi var.” demiştir. Belirtmek gerekir ki söz konusu yaklaşım devlet ciddiyetine yakışmamaktadır. Yöntem meşru ise açıklanmalı, açıklanmak istenmiyorsa dile getirilmemelidir.

 

TÜİK, geçen hafta ayrıca 2017 yılı Şubat ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıklamıştır. Buna göre 2017 yılı Şubat ayında konut satışları bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 6,4 oranında artarak 101.468 adet olmuştur. Şubat ayında yapılan satışların yüzde 38,1’ini ipotekli satışlar oluşturmuştur. İpotekli satışlar 2016 yılı Şubat ayına göre yüzde 27 oranında artmıştır. 2017 yılı Şubat ayında yabancılara toplam 1.306 konut satışı gerçekleştirilmiş olup söz konusu satışların yüzde 35’i İstanbul’da yapılmıştır. İstanbul’u Antalya ve Bursa takip etmiştir. Uyruklara göre ise Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt sıralaması bozulmamıştır.