Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri, Tüketici Güven Endeksi ile Yurtdışı ÜFE öne çıkmıştır. Diğer taraftan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İstatistiklerle Çocuk haber bültenini, Hazine Müsteşarlığı Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokuna ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığı ise Mart ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu yayımlamıştır.

 

TÜİK tarafından Ocak 2017 dönemine ilişkin işsizlik verileri açıklanmış, işsizlik oranı yüzde 13 seviyesine çıkmış ve işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 51,6 olmuştur.

 

İşsizlik oranı 15-24 yaş arası genç nüfus için geçen yılın aynı ayına göre 5,3 puan, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 24,5 seviyesine yükselmiştir. 2017 yılı Ocak ayında istihdam bir önceki aya göre yaklaşık 3 bin kişi artmış ve Eylül ayından bu yana devam etmekte olan iş kaybetme dönemi ara vermiştir. Eylül-Aralık 2016 döneminde işini kaybeden kişi sayısı 895 bin kişi olmuştur. Diğer taraftan işgücünde bir önceki aya göre 118 bin kişilik işsiz sayısında ise buna bağlı olarak 113 bin kişilik artış gerçekleşmiştir.

 

Türkiye’nin temel yapısal problemlerinden biri olan kadın istihdamı incelendiğinde kadınların işgücüne katılım oranı, Aralık yüzde 32,2 iken 2017 Ocak ayında yüzde 32,0 düzeyine gerilemiştir. Söz konusu oran 2016 yılı Ocak ayının ise 1 puan üzerinde gerçekleşmiştir. İşgücüne katılım oranının düşük olmasının yanı sıra kadın istihdamında da sorunlar bulunmaktadır. Kadın istihdam oranı 2017 Ocak ayı itibarıyla yüzde 27,1 olarak gerçekleşmiştir. Kadın istihdamı yükseköğretim görenlerde geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 3 puan azalsa da yüzde 58,2 ile nispeten olumlu gerçekleşmiş ancak diğer tüm eğitim gruplarında çok düşük düzeyde kalmıştır. Diğer taraftan istihdam edilenler kapsamında yer alan kadınların yaklaşık yüzde 21’ini ücretsiz aile işçilerinin oluşturduğu göz önüne alındığında durum kısa vadede iç açıcı görünmemektedir.

 

Kadınlarda işsizlik 2016 yılı Ocak ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 15,4 seviyesine yükselmiştir. Kadın işsizlik oranı lise, mesleki ve teknik lise ile yükseköğretim eğitim gruplarında sırasıyla yüzde 24,9, yüzde 22,5 ve yüzde 18,6 olarak gerçekleşmiştir.

 

Tüketici Güven Endeksi, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 3,5 puan artarak 71,3 olmuştur. Tüketici güven endeksinin 100 değerinin altında olması tüketici güveninde kötümser durumu ifade etmektedir. Alt endeksler olan hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi, işsiz sayısı beklentisi ile tasarruf etme ihtimalinin tamamında artış görülmekle birlikte tamamı 100 eşik değerinin altında kalmıştır.

 

Yurt Dışı ÜFE, Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçmekte olup 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,76 oranında artmıştır. Ana sanayi grupları bazında bir önceki aya göre düşüş görülmekle birlikte enerji, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,47, taş ocakçılığı ve madencilik ise yüzde 31,22 oranında artış göstermiştir. Ana sanayi grupları bazında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 1,29 ile dayanıklı tüketim mallarında; bir önceki yıla göre artış ise yüzde 29,24 ile ara malında gerçekleşmiştir.

Hazine Müsteşarlığı ise Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokuna ilişkin bilgileri ilan etmiştir. Buna göre 2017 yılı Mart ayı itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku bir önceki aya göre yaklaşık 10 milyar TL artarak 793,3 milyar TL olmuştur. İç borç stoku bir önceki aya göre 4,7 milyar TL, dış borç stoku 5,3 milyar TL artmıştır.

 

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı Mart ayına ilişkin Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayınlamıştır. Buna göre Mart ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 39,1 milyar TL, bütçe giderleri ise 58,6 milyar TL olmuş bütçe 19,5 milyar TL açık vermiştir. Mart ayında 12,3 milyar TL tutarında faiz dışı açık verilmesi ve cari transferler kalemindeki bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında artış dikkat çekmiştir. Ocak-Mart 2017 döneminde ise 144,7 milyar Tl bütçe geliri elde edilirken 159,6 milyar TL bütçe gideri gerçekleşmiş bütçe açığı -14,9 milyar TL olmuştur. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde 16,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken 2017 yılı Ocak-Mart döneminde faiz dışı fazla 3,9 milyar TL düzeyine gerilemiştir. Ocak-Mart döneminde en büyük harcama kalemi 71,4 milyar TL cari transferler olmuştur.

 

TÜİK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İstatistiklerle Çocuk haber bültenini yayımlamıştır. Buna göre Türkiye’de Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş arasındaki çocuk nüfus 2016 yılı itibarıyla 22.891.140 olup bu toplam nüfusun yüzde 28,7’sine karşılık gelmektedir. Türkiye’de çocuk nüfus oranı, verilerin yıllık olarak yayımlanmaya başlandığı 2007 yılından bu yana sürekli düşmektedir. 2007 yılında yüzde 31,6 olan çocuk nüfus oranı 2016 yılında yüzde 28,7 oranına düşmüş olup Türkiye’nin yaşlanma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Türkiye’de genç bağımlılık oranı doğum oranlarındaki düşüşe bağlı olarak azalmaya devam etmiş ve yüzde 34,9 oranına gerilemiştir. Benzer şekilde yaşlı bağımlılık oranı ise artmaya devam etmiş ve yüzde 12,3 oranına çıkmıştır.