Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri, Tüketici Güven Endeksi ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat endeksi öne çıkmıştır. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı Nisan ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu, TÜİK ise İstatistiklerle Gençlik bültenini yayımlamıştır.

 

TÜİK tarafından Şubat 2017 dönemine ilişkin işsizlik verileri açıklanmış, işsizlik oranı yüzde 12,6 olarak gerçekleşmiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 676 bin kişi artarak 3 milyon 900 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılma oranı yüzde 51,8, istihdam oranı ise yüzde 45,3 olmuştur. İşsizlik oranı 15-24 yaş arası genç nüfus için geçen aya göre 1,2 puan azalmakla birlikte geçen yılın aynı ayına göre 4,7 puan artarak yüzde 23,3 seviyesine yükselmiştir.

 

Türkiye’nin temel yapısal problemlerinden biri olan kadın istihdamı incelendiğinde kadınların işgücüne katılım oranı, 2017 Ocak ayında yüzde 32,0 iken Şubat ayında 32,3 düzeyine çıkmıştır. Söz konusu oran 2016 yılı Şubat ayının ise 1,2 puan üzerinde gerçekleşmiştir. İşgücüne katılım oranının düşük olmasının yanı sıra kadın istihdamında da sorunlar bulunmaktadır. Kadın istihdam oranı 2017 Şubat ayı itibarıyla yüzde 27,6 olarak gerçekleşmiştir. Kadın istihdamı yükseköğretim görenlerde geçen yılın aynı ayına göre 2,5 puan azalsa da yüzde 58,7 ile nispeten olumlu gerçekleşmiş ancak diğer tüm eğitim gruplarında çok düşük düzeyde kalmıştır. Diğer taraftan istihdam edilenler kapsamında yer alan kadınların yaklaşık yüzde 25’ini ücretsiz aile işçilerinin oluşturduğu göz önüne alındığında durum kısa vadede iç açıcı görünmemektedir.

 

Kadınlarda işsizlik 2016 yılı Şubat ayına göre 2,1 puan artarak yüzde 14,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kadın işsizlik oranı lise, mesleki ve teknik lise ile yükseköğretim eğitim gruplarında sırasıyla yüzde 23,5, yüzde 20,3 ve yüzde 18,1 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim düzeyi ile işsizlik oranı arasındaki ters yönlü ilişki dikkat çekmiştir.

 

Diğer taraftan eğitim durumu itibarıyla işsizlik durumu incelendiğinde lise ile mesleki veya teknik lise mezunlarının oransal olarak işsizlikte başı çektiği görülmektedir. Mesleki veya teknik lise mezunlarının istihdam durumları diğer lise mezunlarından daha iyi olmakla birlikte yüksekokulların yanı sıra ara eleman ihtiyacını karşılamakla görevli söz konusu eğitim kurumlarının piyasa ihtiyacını giderme bakımından eksiklikleri bulunduğu görülmektedir.

 

Tüketici Güven Endeksi, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 72,8 olmuştur. Tüketici güven endeksinin 100 değerinin altında olması tüketici güveninde kötümser durumu ifade etmektedir. Alt endeksler olan hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve işsiz sayısı beklentisinde artış görülmüş tasarruf etme ihtimali ise düşmüştür.

 

TÜİK tarafından Tarım Ürünleri ÜFE verileri açıklanmıştır. Buna göre Tarım ÜFE 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,05 oranında artarken yılbaşından bu yana yüzde 9,15 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,25 oranında artmıştır. Sektörel bazda bakıldığında Balıkçılık bir önceki aya göre yüzde 5,03 oranında artarken 2016 yılı Nisan ayına göre yüzde 19,95 oranında artmıştır. Ürün bazında en yüksek artış yüzde 50,9 ile domateste en yüksek düşüş ise yüzde 45,4 ile patlıcan da olmuştur.

 

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı Nisan ayına ilişkin Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayınlamıştır. Buna göre Nisan ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 53 milyar TL, bütçe giderleri ise 56 milyar TL olmuş bütçe 3 milyar TL açık vermiştir. Ocak-Nisan 2017 döneminde ise 197,8 milyar TL bütçe geliri elde edilirken 215,7 milyar TL bütçe gideri gerçekleşmiş bütçe açığı -17,9 milyar TL olmuştur. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 24,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde faiz dışı fazla 4,2 milyar TL düzeyine gerilemiştir. Ocak-Nisan döneminde en büyük harcama kalemi yaklaşık 97 milyar TL ile cari transferler olmuştur. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde 19,1 milyar TL faiz gideri gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde faiz gideri 22 milyar TL olmuştur.

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle genç nüfus özel olarak İstatistiklerle Gençlik haber bültenini yayımlamıştır. Buna göre 2016 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 79,8 milyon kişi, 15-24 yaş arası genç nüfusu ise yaklaşık 13 milyon kişi olmuş ve genç nüfus toplam nüfusun yüzde 16,3’ünü oluşturmuştur. Ancak genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı verinin yıllık olarak açıklanmaya başladığı 2007 yılından bu yana sürekli azalış göstermiştir.

 

Bültende önemli görülen hususlar özetle şu şekildedir;

 

  • Okullaşma oranı bakımından kadınların net okullaşma oranı, ortaokul seviyesinde erkeklerle aynı, diğer eğitim seviyelerinde erkeklerden yüksek çıkmıştır.
  • Bilgisayar ve internet kullanım oranları da 2012 yılında bu yana sürekli artış göstermiştir.
  • Menfur darbe girişimi ve bununda etkisiyle yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlara rağmen 2016 yılında genel mutluluk düzeyinde, işten duyulan memnuniyet düzeyinde ve elde edilen kazançtan duyulan memnuniyet düzeyinde artış gözlenmektedir.
  • Mutluluk kaynağı olarak sağlık ve sevgi öne çıkmıştır.