Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri ve Konut Satış İstatistikleri ile Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri öne çıkmıştır. Diğer taraftan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanmış, TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklamıştır.

 

İşgücü Göstergeleri

 

 • Ekim 2017 dönemine ilişkin işgücü verilerine göre işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.
 • İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi olmuştur.
 • İşgücüne katılma oranı yüzde 53,1, istihdam oranı ise yüzde 47,6 olarak gerçekleşmiştir.
 • İşsizlik oranı 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak gerçekleşmiştir.  
 • Genç nüfustaki işsizlik sorunun yanında toplam genç nüfusun yüzde 24,1’i ne çalışmakta ne de eğitim görmektedir.
 • Türkiye’nin temel yapısal problemlerinden biri olan kadın istihdamı incelendiğinde kadınların işgücüne katılım oranı, genel itibarıyla çok düşük olmakla birlikte 2016 yılı Ekim ayında yüzde 33,1 iken 2017 yılı Ekim ayında yüzde 34,2 düzeyine çıkmıştır. Kadın istihdam oranı ise yüzde 29,4 olarak gerçekleşmiştir.
 • Kadınlarda işsizlik yüzde 14 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kadın işsizlik oranı lise, mesleki ve teknik lise ile yükseköğretim eğitim gruplarında sırasıyla yüzde 19,1, yüzde 21,9 ve yüzde 18,1 olarak gerçekleşmiştir.
 • Kadın istihdamı yükseköğretim görenlerde yüzde 60 ile nispeten olumlu gerçekleşmiş ancak diğer tüm eğitim gruplarında çok düşük düzeyde kalmıştır.
 • Diğer taraftan istihdam edilenler kapsamında yer alan kadınların yüzde 25’inden fazlasını ücretsiz aile işçileri oluşturmaktadır.

 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

 

 • Tarım Ürünleri ÜFE, 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,3 oranında artmıştır.
 • Sektörel bazda bakıldığında Ormancılık bir önceki aya göre yüzde -8,6 oranında azalmış, av sezonu içinde olunmasına rağmen balıkçılık yüzde 21,6 oranında artmıştır.

 

Bütçe Gerçekleşmeleri

 

 • 2017 yılı Aralık ayına ilişkin Bütçe Gerçekleşmeleri Raporuna göre Aralık ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 55,8 milyar TL, bütçe giderleri ise 76,6 milyar TL olmuş bütçe yaklaşık 20,9 milyar TL açık vermiştir.
 • Ocak-Aralık 2017 döneminde ise 630,3 milyar TL bütçe geliri elde edilirken 677,7 milyar TL bütçe gideri gerçekleşmiştir.
 • 2016 yılında -29,9 milyar TL bütçe açığı verilmiş iken 2017 yılında -47,4 milyar TL bütçe açığı verilmiştir.
 • 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 20,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken 2017 yılında faiz dışı fazla, 9,3 milyar TL düzeyine gerilemiştir.
 • 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 50,2 milyar TL faiz gideri gerçekleşmiş iken 2017 yılında faiz gideri 56,7 milyar TL olmuştur.
 • 2017 yılında en büyük harcama kalemi yaklaşık 271 milyar TL ile cari transferler olmuştur. Cari transferler kalemi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 oranında artış göstermiştir.
 • Göstergeler genişleyici maliye politikasının sonuçlarını yansıtmakla beraber mali yapıda bozulmaya işaret etmektedir.

 

Konut Satış İstatistikleri

 

 • TÜİK, geçen hafta ayrıca 2017 yılı Aralık ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıklamıştır.
 • Buna göre 2017 yılı Aralık ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 6,8 oranında artarak 132.972 adet olmuştur.
 • Aralık ayında yapılan satışların yüzde 25,6’sını ipotekli satışlar oluşturmuştur. İpotekli satışlar kapsamında 34.029 adet konut el değiştirmiştir.
 • 2017 yılı Aralık ayında yabancılara 2.164 adet konut satışı yapılmıştır.
 • 2017 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 5,1 oranında artışla toplam 1.409.314 adet konut satışı gerçekleşmiştir. Toplam satışların yüzde 33,6’sını ipotekli satışlar göstermiştir.
 • İstanbul 238.383 adet ile en fazla konut satışının yapıldığı il olmuştur.
 • Yabancı uyruklulara yapılan konut satışları 2017 yılında yüzde 22,2 oranında artış göstererek 22.234 adet olmuştur.
 • 2017 yılında uyruklara göre en çok satın alma sırasıyla Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşları tarafından yapılmıştır.

 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu

 

 • Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve politika faiz oranlarını sabit tutma kararı almıştır.
 • Merkez Bankası yüksek enflasyonun fiyatlama davranışları üzerindeki etkisine dikkat çekmiştir.