Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi öne çıkmıştır. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin Bütçe Uygulama Sonuçlarını açıklamıştır.

 

TÜİK tarafından ilan edilen Mayıs 2017 dönemine ilişkin işgücü verilerine göre işsizlik oranı yüzde 10,2 olarak gerçekleşmiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 330 bin kişi artarak 3 milyon 225 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılma oranı yüzde 53, istihdam oranı ise yüzde 47,7 olmuştur. İşsizlik oranı 15-24 yaş arası genç nüfus için geçen aya göre sabit kalmakla birlikte geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 19,8 seviyesine yükselmiştir.

 

Türkiye’nin temel yapısal problemlerinden biri olan kadın istihdamı incelendiğinde kadınların işgücüne katılım oranı, 2017 Nisan ayında yüzde 33,4 iken Mayıs ayında 33,9 düzeyine çıkmıştır. Söz konusu oran 2016 yılı Mayıs ayının ise 1,0 puan üzerinde gerçekleşmiştir. İşgücüne katılım oranının düşük olmasının yanı sıra kadın istihdamında da sorunlar bulunmaktadır. Kadın istihdam oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 29,5 olarak gerçekleşmiştir. Kadın istihdamı yükseköğretim görenlerde geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalsa da yüzde 60,6 ile nispeten olumlu gerçekleşmiş ancak diğer tüm eğitim gruplarında çok düşük düzeyde kalmıştır. Diğer taraftan istihdam edilenler kapsamında yer alan kadınların yaklaşık yüzde 25’ini ücretsiz aile işçileri oluşturmaktadır

 

Kadınlarda işsizlik 2016 yılı Mayıs ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 13,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kadın işsizlik oranı lise, mesleki ve teknik lise ile yükseköğretim eğitim gruplarında sırasıyla yüzde 20,3, yüzde 19,8 ve yüzde 16,6          olarak gerçekleşmiş, eğitim düzeyi ile işsizlik oranı arasındaki ters yönlü ilişki dikkat çekmiştir.

 

Diğer taraftan eğitim durumu itibarıyla işsizlik durumu incelendiğinde lise ile mesleki veya teknik lise mezunlarının oransal olarak işsizlikte başı çektiği görülmektedir. Mesleki veya teknik lise mezunlarının istihdam durumları diğer lise mezunlarından bir miktar daha iyi olmakla birlikte yüksekokulların yanı sıra ara eleman ihtiyacını karşılamakla görevli söz konusu eğitim kurumlarının piyasa ihtiyacını giderme bakımından eksiklikleri bulunduğu görülmektedir.

 

Hükümet işsizliğin azaltılması amacıyla bir seferberlik başlatmış ve istihdama yönelik teşvik uygulaması 9 Şubat 2017 tarihinde 687 sayılı OHAL KHK’sı ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu teşvik uygulamasının sonuçlarına yönelik hükümet kanadından çok olumlu açıklamalar olsa da TÜİK istatistikleri baz alınarak hesaplama yapıldığında Ocak-Mayıs 2017 döneminde 1 milyon 816 bin kişilik istihdam sağlanmış iken, 2016 yılının aynı döneminde ise 1 milyon 592 bin kişilik istihdam sağlandığı görülmektedir. Buna göre Ocak-Mayıs 2017 döneminde istihdam teşviki paketi ile ancak ek 224 bin kişilik istihdama katkıda bulunulmuştur. Mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdam verileri de değerlendirmemizi desteklemektedir.

 

TÜİK tarafından Tarım Ürünleri ÜFE verileri açıklanmıştır. Buna göre Tarım ÜFE 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,28 oranında azalış gösterirken yılbaşından bu yana yüzde 9,08 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,13 oranında artmıştır. Sektörel bazda bakıldığında Ormancılık bir önceki aya göre yüzde -1,08 oranında azalırken 2016 yılı Temmuz ayına göre yüzde 25,27 oranında artmıştır. Ürün bazında en yüksek artış yüzde 13,68 ile soğanda, en yüksek düşüş ise yüzde -16,70 ile kayısı da olmuştur.

 

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı Temmuz ilişkin Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayınlamıştır. Buna göre Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 52,5 milyar TL, bütçe giderleri ise 51,5 milyar TL olmuş bütçe yaklaşık 1 milyar TL fazla vermiştir. Ocak-Temmuz 2017 döneminde ise 351,7 milyar TL bütçe geliri elde edilirken 376 milyar TL bütçe gideri gerçekleşmiş bütçe açığı -24,3 milyar TL olmuştur. 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 31,9  milyar TL faiz dışı fazla verilmişken 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde faiz dışı fazla 8,4 milyar TL düzeyine gerilemiştir. Ocak-Temmuz döneminde en büyük harcama kalemi yaklaşık 161,3 milyar TL ile cari transferler olmuştur. Cari transferler kalemi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6 oranında artış göstermiştir. 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 30,6 milyar TL faiz gideri gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde faiz gideri 32,7 milyar TL olmuştur.