Geçen hafta Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verileri ile Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ile TCMB Beklenti Anketi öne çıkmıştır. Ayrıca TÜİK, dış ticaret endeksleri, sanayi ciro endeksi ve tarım ürünleri ÜFE’yi açıklamış ve yaşlılara ilişkin istatistikleri paylaşmıştır. Maliye Bakanlığı ise Şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini yayınlamıştır.

 

TÜİK tarafından Aralık 2016 dönemine ilişkin işsizlik verileri açıklanmış işsizlik oranı yüzde 12,7 seviyesine çıkmış ve işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi olmuştur. İşgücüne katılma oranı bir önceki ayın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 51,6 seviyesine yükselmiştir.

 

İşsizlik oranı 15-24 yaş arası genç nüfus için geçen yılın aynı ayına göre 4,8 puan, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 24 seviyesine yükselmiştir. 2016 yılı Aralık ayında istihdam bir önceki aya göre yaklaşık 400 bin kişi azalmıştır. İstihdamdaki azalış Eylül ayından bu yana sürekli olarak devam etmekte olup Eylül-Aralık 2016 döneminde işini kaybeden kişi sayısı 895 bin kişi olmuştur. Diğer taraftan işgücünde bir önceki aya göre 241 bin Eylül-Aralık 2016 döneminde ise 547 bin kişilik azalma dikkat çekmiştir.

 

Türkiye’nin temel yapısal problemlerinden biri olan kadın istihdamı incelendiğinde kadınların işgücüne katılım oranı, Kasım ayında yüzde 32,7 iken Aralık ayında yüzde 32,2 düzeyine gerilemiştir. Söz konusu oran 2015 yılı Aralık ayının ise 1 puan üzerinde gerçekleşmiştir. İşgücüne katılım oranının düşük olmasının yanı sıra kadın istihdamında da sorunlar bulunmaktadır. Kadın istihdam oranı 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla yüzde 27,1 olarak gerçekleşmiştir. Kadın istihdamı yükseköğretim görenlerde yüzde 58 ile nispeten olumlu gerçekleşmiş ancak diğer tüm eğitim gruplarında çok düşük düzeyde kalmıştır. Diğer taraftan istihdam edilenler kapsamında yer alan kadınların yaklaşık yüzde 25’ini ücretsiz aile işçilerinin oluşturduğu göz önüne alındığında durum kısa vadede iç açıcı görünmemektedir.

 

Kadınlarda işsizlik 2015 yılı Aralık ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 15,7 seviyesine yükselmiştir. Kadın işsizlik oranı lise, mesleki ve teknik lise ile yükseköğretim eğitim gruplarında sırasıyla yüzde 23,3, yüzde 22,7 ve yüzde 19,1 olarak gerçekleşmiştir.

 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2017 yılının ikinci toplantısını 16 Mart 2017 tarihinde yapmış ve politika faiz oranı (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ile gecelik faiz oranlarını sabit tutarken geç likidite penceresi faiz oranlarını 75 baz puan artırarak yüzde 11,75 seviyesine yükseltmiştir. Buna bağlı olarak TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 17 Mart 2017 tarihi itibarıyla yüzde 11,29 düzeyine yükselmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinin 2017 yılı başında yüzde 8,29 düzeyinde olduğu göz önüne alındığında Merkez Bankası 3 puanlık örtülü faiz artışı gerçekleştirmiştir. Para Politikası Kurulu kararında ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğini de ifade etmiştir.

 

TCMB Beklenti Anketine göre yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 9,08 seviyesine çıkmıştır. GSYİH büyüme oranı ise bir önceki ankete benzer şekilde yüzde 2,9 oranında öngörülmektedir. 2017 yılı büyüme oranı resmi politika belgelerinde yüzde 4,4 olarak öngörülmüş ancak hala bir güncelleme yapılmamıştır.

 

TÜİK, 2017 yılı Ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklamıştır. Buna göre ihracat birim değer endeksi 2017 yılı Ocak ayında 2016 yılı Ocak ayına göre yüzde 0,6 oranında, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 6,3 oranında artış göstermiştir. Miktar endeksleri bakımından ise ihracat miktar endeksi bir önceki yılın Ocak ayına gör yüzde 17,3 oranında, ithalat miktar endeksi ise yüzde 9 oranında artmıştır. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ise 2017 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre 6,1 puan azalarak 107,8 olmuştur. 

 

2017 yılı Ocak ayına ilişkin Sanayi Ciro Endeksi verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında imalat sanayi bir önceki yıla göre yüzde 7,1, madencilik ve taş ocakçılığı ise yüzde 3,2 oranında artış göstermiştir. Toplam sanayi endeksi ise bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında artmıştır. Ana sanayi grupları bazında en yüksek artış ise yüzde 18,8 ile enerji grubunda gerçekleşmiştir.

 

TÜİK tarafından Tarım Ürünleri ÜFE verileri açıklanmıştır. Buna göre Tarım ÜFE 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde -1,36 oranında azalmıştır. Sektörel bazda bakıldığında Ormancılık sektörü bir önceki aya göre yüzde 8,35 Aralık ayından bu yana yüzde 17,28 oranında artış göstermişken Aralık ayından bu yana en yüksek artış yüzde 24,71 ile Balıkçılık sektöründe olmuştur. Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler başlığı altındaki Sebze grubuna ilişkin endeks bir önceki aya göre yüzde -9,06 oranında düşüş göstermiştir.

 

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı Şubat ayına ilişkin Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayınlamıştır. Buna göre Şubat ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 46,9 milyar TL, bütçe giderleri ise 53,7 milyar TL olmuş bütçe 6,8 milyar TL açık vermiştir. Şubat ayında 1,8 milyar TL tutarında faiz dışı açık verilmesi ve cari transferler kalemindeki bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında artış dikkat çekmiştir. Ocak-Şubat 2017 dönemine ilişkin en büyük harcama kalemi de 44,4 milyar TL ile cari transferler olmuştur.

 

TÜİK, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde 2016 yılına ilişkin istatistikleri yayınlamıştır. Yaşlı nüfus 2016 yılında 6.651.503 kişi olup toplam nüfusun yüzde 8,3’üne yükselmiştir. Yaşlı bağımlılık oranı çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade etmekte olup 2016 yılında 2012 yılına göre 1,2 puan artarak yüzde 12,3 oranına yükselmiştir. Çalışmada yaşlı nüfusun yoksulluk oranının arttığı ifade edilmiştir. Muhtaç olduğu tespit edilen yaşlılara yapılan ödemelerden faydalanan yaşlıların sayısı 2016 yılında 620 bin 19 kişi olmuş toplam yaşlı nüfus içindeki oranı %9,3 olmuştur. Yaşlı başına yapılan yıllık ortalama 2 bin 548 TL tutarında yardım yapılmıştır.