Türkiye ekonomisinde geçen hafta TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistikleri ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri öne çıkmıştır. Diğer taraftan TÜİK Yapı İzin İstatistiklerini açıklamıştır.

 

İşgücü Göstergeleri

 

 • Kasım 2017 dönemine ilişkin işgücü verilerine göre işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.
 • İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi olmuştur.
 • İşgücüne katılma ve istihdam oranları bir önceki aya göre gerileyerek sırasıyla yüzde 52,8 ve yüzde 47,3 olarak gerçekleşmiştir.
 • İşsizlik oranı 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak gerçekleşmiştir.  
 • Genç nüfustaki işsizlik sorunun yanında toplam genç nüfusun yüzde 22,9’u ne çalışmakta ne de eğitim görmektedir.
 • Türkiye’nin temel yapısal problemlerinden biri olan kadın istihdamı incelendiğinde kadınların işgücüne katılım oranı, genel itibarıyla çok düşük olmakla birlikte 2016 yılı Kasım ayında yüzde 32,7 iken 2017 yılı Kasım ayında yüzde 33,8 düzeyine çıkmıştır. Kadın istihdam oranı ise yüzde 29,3 olarak gerçekleşmiştir.
 • Kadınlarda işsizlik yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kadın işsizlik oranı lise, mesleki ve teknik lise ile yükseköğretim eğitim gruplarında sırasıyla yüzde 20,4, yüzde 20,2 ve yüzde 16,6 olarak gerçekleşmiştir.
 • Kadın istihdamı yükseköğretim görenlerde yüzde 61 ile nispeten olumlu gerçekleşmiş ancak diğer tüm eğitim gruplarında çok düşük düzeyde kalmıştır.
 • Diğer taraftan istihdam edilenler kapsamında yer alan kadınların yüzde 25’inden fazlasını ücretsiz aile işçileri oluşturmaktadır.

 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

 

 • Tarım Ürünleri ÜFE, 2018 yılından itibaren 2015=100 temel yılına ait yeni sepet, madde ağırlıkları ve 2015 yılı ağırlıklı ortalama madde fiyatlarına göre hesaplanmaya başlanacağı ifade edilmiştir.
 • 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,3 oranında artmış olan Endeks, 2018 yılında başlanan yeni yönteme göre Aralık ayında aylık yüzde 1,93 artmış olmakla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,5 artış göstermiş bu sayede yüzde 0,8 oranında azalma sağlanmıştır.
 • Sektörel bazda bakıldığında Ormancılık bir önceki aya göre yüzde 17,4 oranında artmış, balıkçılık ise yüzde 11,4 artış göstermiştir. Balıkçılık sektöründe bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 12,6 düzeyinde olmuştur.

 

Bütçe Gerçekleşmeleri

 

 • 2018 yılı Ocak ayına ilişkin Bütçe Gerçekleşmeleri Raporuna göre 2018 yılının ilk ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 58,2 milyar TL, bütçe giderleri ise 56,5 milyar TL olmuş bütçe yaklaşık 1,7 milyar TL fazla vermiştir.
 • 2017 yılı Ocak ayında 11,4 milyar TL fazla verilmiş iken 2018 yılı Ocak ayında fazla miktarı önemli ölçüde gerilemiştir.
 • 2018 yılı Ocak ayında 6 milyar TL faiz gider gerçekleşmiş faiz dışı denge 7,7 milyar TL olmuştur.
 • Ocak ayında en büyük harcama kalemi 19,2 milyar TL ile cari transferler olmuştur. Cari transferler kalemi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artış göstermiştir.

 

Yapı İzin İstatistikleri

 

 • TÜİK, geçen hafta Türk ekonomisi için kritik önemdeki inşaat sektörünün görünümüne ilişkin önemli bilgiler içeren 2017 yılına ilişkin Yapı İzin İstatistiklerini yayımlamıştır.
 • Buna göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,1 oranında artmıştır. Yapı ruhsatı verilen binalarla yüzölçümünün yüzde 31,8 oranında artış göstermesi amaçlanmakta olup bunun yüzde 56’sını konut amacıyla kullanılmayı amaçlayan binalar oluşturmaktadır.
 • Yapı ruhsatı verilen binalar, kullanım amacı açısından incelendiğinde başı 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar çekmiştir.
 •  Kısmen veya tamamen bitmesi üzerine yapı kullanma izni verilen binalar incelendiğinde ise bina sayısının 2016 yılına göre yüzde -1,6 oranında azalması dikkat çekmiştir. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 16,2 oranında artarken yapı kullanma izni verilen bina sayısının azalması bina tamamlanma sürelerinin uzadığını yahut belediyelerin yapı kullanma izni verme konusunda ağır kaldığını göstermektedir.
 • Yapı izni verilen binaların kullanım amacına bakıldığında ise başı yine 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar çekmekte iken bunu toptan ve perakende ticaret binaları izlemiştir.
 • Yapı kullanma izni verilen binaların yüzölçümü yüzde 6,6 oranında, daire sayısı yüzde 8,9 oranında artmışken toplam değer yüzde 28,2 oranında artış göstermiş olup binaların hala önemli bir yatırım aracı olduğunu ortaya koymuştur.