Referandum öncesi son haftada Türkiye ekonomisinde TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksleri, Sanayi Üretim ve Ciro Endeksleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarına ilişkin veriler öne çıkmıştır.

 

TÜİK, 2017 yılı Şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklamıştır. Buna göre ihracat birim değer endeksi 2017 yılı Şubat ayında, 2016 yılı Şubat ayına göre yüzde -0,3 oranında azalırken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 7,3 oranında artış göstermiştir. Miktar endeksleri bakımından ise ihracat miktar endeksi bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde -1,6 oranında, ithalat miktar endeksi ise yüzde -5,3 oranında azalmıştır. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi ise 2017 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 8,1 puan azalarak 106,7 olmuştur.

 

Sanayi Üretim Endeksi, ekonomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz etkilerinin ölçülebilmesi için hesaplanmakta olup GSYİH büyüme oranıyla çok yüksek bir korelasyona sahip olması bakımından oldukça önemlidir. Sanayi Üretim Endeksi, 2017 yılı Şubat ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde -0,4 azalmıştır. Sektör bazında bakıldığında ise en büyük ağırlığa sahip imalat sanayindeki azalış yüzde -0,9 olarak gerçekleşmiştir. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,7 oranında artış göstermiştir.

 

2017 yılı Şubat ayına ilişkin Sanayi Ciro Endeksi verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında toplam sanayi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8, imalat sanayi yüzde 1,7 ve madencilik ve taş ocakçılığı ise yüzde 7,1 oranında artış göstermiştir. Toplam sanayi endeksi ise bir önceki yıla göre yüzde 22,2 oranında artmıştır. Ana sanayi grupları bazında en yüksek artış ise yıllık yüzde 84,8 ile enerji grubunda gerçekleşmiştir.

 

TÜİK tarafından Tarım Ürünleri ÜFE verileri açıklanmıştır. Buna göre Tarım ÜFE 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde -0,98 oranında azalırken yılbaşından bu yana yüzde 6,96 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,70 oranında artmıştır. Sektörel bazda bakıldığında Balıkçılık bir önceki aya göre yüzde -12,93 oranında azalırken 2016 yılı Mart ayına göre yüzde 16,28 oranında artmıştır. Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin hain ilan ettiği sivri biber Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,02 oranında artış göstermiştir.

 

2017 yılı Mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklamıştır. Buna göre Mart ayında gerek Yİ-ÜFE gerek TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek getiri Borsa İstanbul 100 endeksinde gerçekleşmiş diğer tüm yatırım araçları yatırımcısına reel olarak kaybettirmiştir. En yüksek kayıp külçe altın ile ABD Dolarında yaşanmıştır. Üç aylık dönemde Borsa İstanbul en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı iken 6 aylık ve yıllık dönemde ise en yüksek reel getiri ABD Dolarından elde edilmiştir.

 

Diğer taraftan Merkez Bankasının ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 14 Nisan 2017 tarihi itibarıyla yüzde 11,48 seviyesinde bulunmakta olup ağırlıklı olarak kullanılan geç likidite penceresi faiz üst bandına dayanmıştır. Bu çerçevede 26 Nisan 2017 tarihinde toplanacağı ilan edilen Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun ne yönde hareket edeceği referandum sürecinin de bitmiş olması nedeniyle daha fazla önem kazanmıştır.