2003 yılında SADDAM’ın gidişi PKK’ya can suyu etkisi yaptı. Suriye’de ESAD’ın gidişinin başladığı bugün ise PKK tarafından nihai hedefe atılacak son bir adım olarak ele alınıyor. Bu adımın en önemli tarafıysa Kandil ile “Kuzey Kürdistan” ve “Güneybatı Kürdistan”ı birbirine bağlama stratejisi oluşturmaktadır.

 

PKK, SADDAM’dan sonra Kuzey Irak’taki yarışta BARZANİ’nin arkasında kalmasından kaynaklanan sorunlarla karşılaştı. Şimdi aynı tekrarın K. Suriye’de de olmamasının gayreti içerisinde. Ayrıca PKK’yı telaşlandıran bir husus daha vardır ki; o da Irak’tan sonra Suriye’de ikinci kez geride kalması halinde “Kuzey Kürdistan”da yani Türkiye’deki Kürtçü vasatını BARZANİ’ye kaptırmaktır. Böyle bir sonucun kendisinin yok oluşu anlamına geldiğini çok iyi bilmektedir.

 

PKK’nın bugün için içerisinde bulunduğu önemli sorun, Suriye’deki uzantısıyla serbestçe bağlantı kuramamaktır. Bu durum, Kandil’in yollarının diğer ucunun BARZANİ’nin egemenliğine bağlandığı gerçeğiyle ve an itibariyle Suriye ile olabildiğince serbest ve bağımsız hareket zorunluluğu içerisinde olmasıyla bir arada değerlendirildiğinde, bu telaşın büyüklüğü anlaşılacaktır.

 

Kuzey Irak ile Kuzey Suriye arasındaki örgütsel aktarımı ancak BARZANİ’nin denetimi altında yapabiliyor. Böyle bir açmaz içerisinde olan PKK, 2012 yılında strateji değişikliğinin ilk adımında Şemdinli’de Kandil’e paralel ikinci derecede bir merkez daha yaratma planını uygulamaya koydu. Kırsaldaki ve kentlerdeki örgütsel yapılanma bunun için elverişliydi. DTK’nin uygulandığı pilot bölgeler bu alandaydı veya alana komşuydu.

 

PKK, Şemdinli’de kuracağı ana üs sayesinde diğer eyalet yapılarıyla arasındaki irtibat ve muhaberenin kolayca işleyeceğini düşünüyor. Alan hâkimiyetini tümüyle ele geçireceği hesabıyla buradan aradaki merkezleri birbirine bağlamak suretiyle Amanoslara kadar ulaşacağını değerlendiriyor. Terör örgütüne göre, bu aşamadan sonra Amanos, Zağros, Amed ve Dersim eyaletlerindeki hâkimiyeti eksiksiz bir şekilde gerçekleşecek.

 

Hedefin nihai noktasında ise; Kandil’in K. Suriye ile arasında son derece üstünlüğü bulunan bir kanal oluşturmak, Türkiye’deki faaliyetlerini K. Irak ve K. Suriye’dekilere monte etmek ve sözde halk ayaklanmasını başarmak bulunuyor. PKK, elde etmeyi umduğu böyle bir sonuçla “Özerk Kürdistan”ı yaratmak başta olmak üzere ÖCALAN’ın serbest bırakılmasını sağlayacağı ve diğer isteklerini gerçekleştireceğinin hesabı içerisinde.

 

 Yerini konulması mümkün olmayacak kayıplara rağmen terör örgütünün Şemdinli kırsalında direnmesi söz konusu strateji değişikliğinin gereğidir. Bunun dışında yapılacak değerlendirmeler sağlıksız olacaktır.