Suriye’deki PKK/PYD kantonları, yerel seçimlerden sonra Türkiye’de ilan edilecek özerk şehirlerle birleştirilecek.

 

Kandil ile İmralı’nın ortak planları siyasi PKK’lıların ağzıyla dile getiriliyor. Bunun son örneğinde Hakkâri’ye özerklik verilmesi isteği yapıldı. Bu isteği destekleyen bir başka açıklamada Suriye’de ilan edilen üç özerk bölgeye ilaveten yirmi şehirde yeni özerkliklerin ilan edileceği bildirildi. PKK’lılar somut şekil verene kadar gizli yürüttükleri planlarını kendilerince uygun buldukları zamanda açıklamayı ve böylece bir adım ileri gitme taktiğini gayet başarılı bir şekilde yürütüyorlar. Söz konusu açıklamalar işte böyle bir taktiğin sonucu olarak uyum içerisinde birbiri ardına yapılıyor.

 

İmralı ve Kandil, “barış ve demokratikleşme süreci” ile kendilerine sağlanan serbestliği sonuna kadar kullanıyor. Türkiye ve dünyaya duyurma aşamasına geldiklerinde planlarını hiç gizlemeden açıklıyorlar.  Karşılarında ne siyasi ne kamu güvenliğine ait bir güç bulunmadığı için hedeflerini büyük bir özgüvenle sıralamakta sakınca görmüyorlar.

 

PKK’lıların daha önceki açıklamaları esas alındığında Türkiye’deki özerkliğin Suriye’dekinden farklı olacağı anlaşılıyor. Güneyimizde özerkliği ilan edilen Afrin, Cizîre (Cizre) ve Kobani bölgeleri kantonal yapıda oluşturuldu.  Kantonların dört ayak üzerine oturtulduğu öne sürülüyor. Bunların yasama meclisi, yönetim, adalet ve yüksek seçim kurulu olduğu söyleniyor. Söz konusu özerk bölgeler coğrafi olarak bir bütünlük içerisinde olmayıp aralarında diğer Suriyeli muhaliflerin elindeki toprak parçaları bulunmaktadır.

 

Türkiye’deki PKK özerkliğinin kanton veya bölge değil de şehir ölçeğinde olacağı bizzat terör örgütünün sorumluları tarafından daha önce dile getirildi. Planlarının temel dayanağının; “demokratik özerkliğin” yerinden ve yerel yönetimlerce gerçekleştirileceği ve siyasi statü çerçevesinde Kürtlerin kendi kendilerini yönetmesi olduğu anlaşılıyor. Görüldüğü gibi özerklik, yerel yönetim ve siyasetle açıklanıyor. Bu bakımdan önümüzdeki yerel seçimlerin PKK için taşıdığı önem ayrıca büyük.

 

“Barış ve demokratikleşme süreci” sayesinde PKK, terörle ele geçirdiği il ve ilçelerde Suriye kantonlarında olduğu gibi yönetim, adli ve mali örgütlenmesini büyük ölçüde tamamlamış durumda. Yerel seçimler ve PKK’nın özerklik planları milliyetçi/ulusalcı basında ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünde açacağı yaralar bütün çıplaklığıyla ortaya kondu. Özellikle Van, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin üzerinde duruldu. PKK’nın yerel yönetimlerini ele geçireceği bu illerde, denetimini ret ettiği merkezi hükümetten alacağı maddi desteği örgütsel amaçları için serbestçe kullanacağı üzerine basa basa belirtildi.

 

PKK/PYD’nin özerk bir yönetim yaratacağını ve Kandil’i Şemdinli (Hakkâri) üzerinden bu özerk yönetime bağlayacağını, ilaveten Akdeniz’e çıkış için fırsat kollayacağını Esad’a karşı ayaklanmanın ilk günlerinde bildirmiştik. Saklısı, gizlisi kalmayan bu hedef artık örgütün her kademesi tarafından açıkça ifade ediliyor.

 

Aynı şekilde ortaya atılması için şartların elverişli hale gelmesi beklenen son hedef; Suriye’deki kantonların, yerel seçimlerden sonra Türkiye’de ilan edilecek özerk şehirlere bağlanmasıdır. İşte bizim asıl anlatmaya çalıştığımız husus budur.

 

İç bölgelerdeki yerleşim birimlerinde yaratılacak özerk bölgeler elbette ciddi birer tehdit olacaktır. Ancak asıl tehdit, Suriye’nin ülkemizin sınırına bitişik ilan edilen kantonların bulunduğu bölgelerde gizlidir. Çünkü bu bölgelerin halkı Batılıların cetvelle çizdikleri sınır nedeniyle bölünmüştür. Dolayısıyla Suriye ve Türkiye tarafında tarihin, coğrafyanın bütünleştirdiği ikiye bölünmüş bir halk bulunuyor. İngiliz ve Fransız çıkarcılığının eseri olan bu tarihi hata, Türkiye’nin kanına susamış bir terör örgütü tarafından dokunulmazlık adası haline getiriliyor.

 

Ne acıdır ki, Suriye’nin bugüne gelmesinde payı olan Türkiye’deki politikacılar ve bürokratlar bu gerçeğin hangi noktalarda olumsuzluk yaratacağını düşünemediler. Buna karşılık bir terör örgütü olduğu halde 1984 yılından itibaren bu gerçeğin üzerine planlar yapan PKK, son derece etkili bir oyun kurdu. Uluslararası ilişkilerinde de olmak üzere her fırsatta sınırı tanımadığını ileri sürdü. Türkiye’de olaylar sadece magazin boyutuyla bilinirken, konferanslarla, gösterilerle, yardım kampanyalarıyla Batılı karar vericileri sınırın iki tarafındaki halkın birleşmesi fikrine alıştırdı. Esasında Batılı oyun kurucular da uzun zamandan beri Lozan’ın geçersizliğini öne sürüyorlardı. Kısaca, PKK’nın bulunduğu girişim hemen kabul gördü.

 

Yurt içinde PKK tabanı harekete geçirildi. Nusaybin-Kamışlı, Şenyurt-Dirbesiye ve Ceylanpınar-Serekaniye hudut kapılarının kapalı olması protesto edildi. Kürtleri ikiye bölen yapay sınırların kaldırılmasının gerektiği, Suriye’deki Kürtlere gönderecekleri yardımların önündeki engellerin kaldırılması istendi. Türkiye, sınır kapılarını açmaması halinde BM’ye şikayetle tehdit edildi.

 

Suriye tarafında gerekli olan adımlar atılmış durumda. Resmin kalan bölümünün tamamlanması için geriye Türkiye’deki yerel seçimlerden sonra özerk şehirlerin ilan edilmesi kaldı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Van’ın özerkliği bu planda son derece önemli bir yere sahip. Daha sonrasındaysa, BDP ve HDP’nin Türkiye’nin her noktasındaki yandaşlarını, yandaş gayrimüslimleri ve diğer etnik-milliyetçi grupları örgütlemesiyle ülke çapında bir destek ortaya çıkacaktır. PYD’nin çok önceden başladığı uluslararası ölçekte tanınma kampanyalarıyla aynı düzleme çekilerek dış merkezlerden baskı yapılması sağlanacaktır. Suriye’deki isyanın sona ermesiyle iki özerkliğin birleşmesinin önünde fiziki ve siyasi hiçbir engel kalmayacak, tek engel o günkü uluslararası dengeler olacaktır.