Bütün Sosyo-Politik Çalışmalar ve Saha Araştırmaları Merkezi

21 Kas
0

Kırgız, Kazak, Özbek, Karakalpak ve Türkmen Türklerinde “Aldar Köse”

ÖZET   Orta Asya Türklerinin zengin bir sözlü edebiyat geleneği vardır.  Bu sözlü edebiyatın en güzel ve en zengin ürünleri; destanlar, masallar, atasözleri ve fıkralardır. Yaşadıkları toplumun kültürel diğerlerine eşit bir anlayışla mizah yapan, halkı güldürürken aynı zamanda  onlara ders ...

Devamını Oku
01 Eyl
0

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar – Misafirlerimiz

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) yazılı açıklamasında, Suriye'de koşulların giderek ürkütücü bir hal aldığı, insanların kuşatma altında açlık çektiği ve sivillerin ayrım gözetilmeksizin hedef seçilerek öldürüldüğü ifadelerine yer verilmiştir. Ancak Suriye’deki iç savaşın bitmesine ilişkin maalesef herhangi bir gelişme gözlemlenememektedir. ...

Devamını Oku
02 Nis
0

Fransa ve Türkiye’deki Seçimlerin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Türkiye’de 31 Mart’ta, Fransa’da ise 23 Mart ve 30 Mart’ta iki turlu olarak gerçekleşen seçimler sonuçlanmış bulunmaktadır.  Tarihsel, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan çok farklı olan Türkiye ve Fransa aynı dönemde yerel seçim sürecinden geçmiştir. Küreselleşme sürecinin etkisi ile ...

Devamını Oku
26 Mar
0

Yaşlanan Toplum Yeni Sosyal Sorunların Habercisi Mi?

Belli bir coğrafyada bulunan nüfusun yapısını özelliklerini ve değişimini ortaya koyan demografik veriler siyasi, toplumsal ve ekonomik meseleler ile doğrudan ilgilidir.  Demografik araştırmalar bir ülkenin değişen toplumsal dinamiklerini ortaya koymakla birlikte dünyayı ve içinde yaşadığımız toplumu daha iyi anlayabilmek için ...

Devamını Oku
19 Mar
0

Geleceklerini Yitiren Nesiller : Çocuk Askerler

Savaşların yıkıcı etkisinin en trajik parçası olan çocukların askeri amaçlar için kullanımı tarihsel olarak çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. “Çocuk asker” olgusunun tarihselliği “çocuk”  kavramının tarihsel değişimi ile birebir ilişkilidir. Sanayi toplumu ile birlikte gündelik yaşam pratiklerinin değişimi aileyi dönüştürürken, çocukluk ...

Devamını Oku
11 Mar
0

Türkiye’de Unutulan Mülteciler: Çeçenler

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Cenevre'de açıkladığı mülteciler raporunda, 2012 yılı sonunda dünya genelindeki toplam mülteci sayısı 45,2 milyon olduğu belirtilmiştir.[1]Dünya üzerinde 45,2 milyon insan kendi iradesi dışında savaşlar ya da iç çatışmalar sebebiyle ülkelerini ve evlerini terk etmeye mecbur ...

Devamını Oku
25 Şub
0

İnternetin Sosyal Hareketlerde Artan Etkisi

Marshall McLucan’ın deyimiyle “küresel köy” haline gelen dünyamızda toplumsal ilişkiler ve insan ilişkileri sınır tanımaz boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan teknolojik gelişmeler dünyanın her hangi bir yerinde olan bir olaydan haberdar olmamamız ihtimalini ortadan kaldırmıştır. Gelişen iletişim teknolojileri, ekonomik, siyasal ve toplumsal ...

Devamını Oku
18 Şub
0

Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı: Tarih Tekerrürden İbaret Olmamalı…

Uluslararası ilişkiler, Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı büyük kayıpların ardından olası savaşları önlemek için ortaya çıkan bir akademik disiplindir. Devletlerarası ilişkileri yorumlamak, analiz etmek ve diplomatik ilişkilerle olası savaşları önlemek uluslararası ilişkiler disiplinin amaçları arasından en önemlileridir. Ortaya çıkışı itibarı idealist ...

Devamını Oku
10 Şub
0

BM Aile Çiftliklerini Gündemine Taşıdı

Ortalama gelir düzeyine sahip kesimlerin en önemli besin maddelerinden olan patates ve kuru fasülyenin geçtiğimiz ay dudak uçuklatan fiyatlarla piyasaya sürülmesi ülke genelinde şaşkınlık yaratmıştır.   Kentsel nüfus oranı yaklaşık olarak %75’i bulan ülkemizde hemen hemen pek çok şeyin çoğu ...

Devamını Oku
03 Şub
0

Danimarka’da Müslümansız Göç Tartışması

Geçtiğimiz günlerde Danimarka Halk Partisi üyeleri,  ülkeye bazı Müslümanların uyum sağlayamadığı ve bu uyumsuzluğun çeşitli sorunlara yol açtığı düşüncesi ile Müslümanların ülkeye sokulmaması isteğini gündeme getirmiş ve bu konunun Danimarka Parlamentosu’nda tartışmaya açılmasını istemiştir. Bu konu Danimarka Parlamentosunun siyasi aktörleri ...

Devamını Oku
234